Bucolig (Eclogues) – Virgil – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 09-08-2023
John Campbell
a ysgrifennwyd i ddynwared y “Bucolica”gan y bardd Groegaidd Theocritus, a ysgrifennwyd bron i ddau can mlynedd ynghynt, y gellir cyfieithu ei deitl fel “Ar Ofalu Gwartheg”, felly a enwyd am destynau gwladaidd y farddoniaeth. Mae’r deg darn sy’n rhan o lyfr Vergil, fodd bynnag, yn cael eu galw’n “eclogues” (mae eclog yn llythrennol yn “ddrafft” neu “detholiad” neu “cyfrif”), yn hytrach na’r “delfrydau” o Theocritus, a Vergil“Bucolics”yn cyflwyno llawer mwy o glodforedd gwleidyddol na lluniau gwlad syml Theocritus. Ychwanegant elfen gref o realaeth Eidalaidd at y model Groegaidd gwreiddiol, gyda lleoedd a phobl real neu gudd a digwyddiadau cyfoes wedi'u cyfuno ag Arcadia delfrydol.

Er bod y cerddi ar y cyfan wedi'u poblogi gan fugeiliaid a'u sgyrsiau dychmygol a chaneuon mewn lleoliadau gwledig yn bennaf, Mae “The Bucolics” hefyd yn cynrychioli dehongliad dramatig a chwedlonol o rai o’r newidiadau chwyldroadol a ddigwyddodd yn Rhufain yn ystod cyfnod Ail Orchestion Lepidus, Anthony ac Octavian, y cyfnod cythryblus rhwng tua 44 a 38 BCE, pan ysgrifennodd Vergil y cerddi. Dangosir y cymeriadau gwledig yn dioddef neu'n cofleidio newid chwyldroadol, neu'n profi cariad hapus neu anhapus. Yn ddiddorol, dyma’r unig gerddi yng ngwaith Vergil sy’n cyfeirio at gaethweision fel rhai blaenllaw.cymeriadau.

Ysgrifennir y cerddi mewn pennill hecsamedr dactylig caeth, y rhan fwyaf ohonynt ar ffurf sgyrsiau rhwng cymeriadau ag enwau fel “Tityrus” (yn cynrychioli Vergil ei hun yn ôl pob tebyg) , “Meliboeus”, “Menalcas” a “Mopsus”. Mae'n debyg iddynt gael eu perfformio'n llwyddiannus iawn ar lwyfan y Rhufeiniaid, ac roedd eu cymysgedd o wleidyddiaeth weledigaethol ac erotigiaeth yn gwneud Vergil yn enwog ar unwaith, yn chwedlonol yn ei oes ei hun.

Gweld hefyd: Diomedes: Arwr Cudd yr Iliad

Y pedwerydd eclogue, is- dan y teitl “Pollio” , efallai yw’r mwyaf adnabyddus ohonynt. Fe’i hysgrifennwyd er anrhydedd i Octavius ​​(a ddaeth yn Ymerawdwr Augustus yn fuan), a chreodd ac ychwanegwyd chwedloniaeth wleidyddol newydd, gan ymestyn allan i ddychmygu oes aur a gyflwynwyd gan enedigaeth bachgen a nodwyd fel “cynnydd mawr o Jove” , a driniwyd gan rai darllenwyr diweddarach (gan gynnwys yr Ymerawdwr Rhufeinig Cystennin I) fel rhyw fath o broffwydoliaeth Feseianaidd, yn debyg i themâu proffwydol Eseia neu Oraclau Sybilline. Yr eclog hwn i raddau helaeth a greodd at enw da sant (neu hyd yn oed dewin) yn yr Oesoedd Canol i Vergil , ac roedd yn un rheswm pam y dewisodd Dante Vergil fel ei dywysydd drwyddo. isfyd ei “Commedi Dwyfol” .

7>

Yn ôl i Ben y Dudalen

Cyfieithiad Cymraeg (Rhyngrwyd) ClasuronArchif)://classics.mit.edu/Virgil/eclogue.html
 • Fersiwn Lladin gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus)://www.perseus.tufts.edu/hopper/text. jsp?doc=Perseus:testun:1999.02.0056
 • Fersiwn testun plaen Lladin (Vergil.org)://virgil.org/texts/virgil/eclogues.txt
 • (Cerdd Fugeiliol, Lladin/Rhufeinig, 37 BCE, 829 llinell)

  Cyflwyniad

  Gweld hefyd:Pam Claddodd Antigone Ei Brawd?
  Adnoddau

  10>

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.