Catullus 109 Cyfieithiad

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

foedus amicitiae.

y compact tragwyddol hwn o gyfeillgarwch cysegredig.

Carmen Blaenorolffrind. Ond mewn cerddi eraill amdani, mae’n cwestiynu a yw’n gallu ei charu’n rhamantus a dal i fod yn ffrindiau â hi. Yn 72, mae'n sôn am sut roedd yn arfer ei charu hi yn ddiamod, fel tad yn caru ei feibion. Ond, mae ei gariad tuag ati wedi datblygu i fod yn gariad rhamantus sydd heb yr amod hwnnw.

Mae Catullus yn gwybod bod Lesbia wedi addo ei garu am byth, ond wedi troi arno o'r blaen. Er nad yw'n ei ddweud yn 109, mae darllenwyr y bardd yn gwybod y bydd ei obaith yn cael ei chwalu mewn cerddi eraill. >

Llinell
Testun Lladin Cymraeg cyfieithu

1

IVCVNDVM, mea uita, mihi proponis amorem

Chi addo i mi, fy mywyd, bod y cariad hwn tuag atom ni

2

hunc nostrum inter nos perpetuumque fore.

bydd yn hapus ac yn para am byth rhyngom.

3

di magni, facite uere promittere possit,

Gweld hefyd: Y Cyflenwyr – Aeschylus – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Che dduwiau mawr, caniatewch iddi gadw'r addewid hon yn wir,

6>

4

Gweld hefyd: Ynys y LotusEaters: Odyssey Drug Island

atque id sincere dicat et ex animo,

ac y gall hi ei ddweud yn ddiffuant ac oddi wrth ei chalon,

5

ut liceat nobis tota perducere uita

0>er mwyn i ni allu ymestyn trwy ein holl fywyd 6 aeternum hoc sanctae

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.