Catullus 15 Cyfieithiad

John Campbell 20-04-2024
John Campbell

mugilesque. bydd radis a hyrddod yn sownd ynoch chi.

Carmen Blaenoroldigwydd i Juventius tra ei fod allan yn gyhoeddus ar y strydoedd. Yn llinellau chwech i wyth, mae Catullus yn ysgrifennu nad yw'n poeni am y “dorf ddi-chwaeth” (y bobl yn strydoedd Rhufain) ac nad yw'n ofni beth sy'n digwydd ar y strydoedd wrth i bobl ymwneud â busnes.

Mae'n poeni dim ond am Aurelius a'r hyn y gallai ei wneud i Juventius, yn rhywiol. A allai Catullus fod yn poeni y gallai Juventius hoffi Aurelius yn fwy? Yn enwedig os yw ei bidyn yn “angheuol” i ddynion eraill. Gallai'r holl ffocws hwn ar Aurelius fod yn arwydd bod Catullus yn ansicr ynghylch ei allu ei hun i gadw Juventius iddo'i hun.

| <13
Llinell Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg
1 COMMENDO tibi me ac meos amores, I chi, Aurelius, yr wyf yn ymddiried fy holl, hyd yn oed fy anwylyd,
2 Aureli. ueniam peto pudentem, a gofynnaf ffafr gennych, ffafr gymedrol.
3 ut, si quicquam animo tuo cupisti, Os buoch erioed gyda’ch holl enaid a ddymunir
4 quod castum expeteres et integellum, i gadw unrhyw beth pur a rhydd rhag staen,
5 conserues puerum mihi pudice, yna gwyliwch fy bachgen-ffrind yn awr yn ddiogel,
6 non dico a populo- nihil ueremur Nid wyf yn ei olygu o'r llu di-chwaeth; Does gen i ddimofn
7 istos, qui in platea modo huc modo illuc o’r fath fel pas yn ôl ac ymlaen yn ein strydoedd
8 yn re praetereunt sua occupati– amsugno yn eu busnes eu hunain.
9 uerum a te metuo tuoque pene chi rwy'n ofni, chi a'ch pidyn,
10 infesto pueris bonis malisque. mor angheuol i'r bechgyn ieuainc, da a drwg fel ei gilydd.
11 quem tu qua lubet, ut lubet moueto Rhowch chwarae’r pidyn hwnnw ble a sut yr hoffech chi,
12 quantum uis, ubi erit foris paratum: byth yn barod ar gyfer maddeuant pan fyddwch yn cerdded dramor.
13 unum excipio, ut puto, pudenter. Y bachgen un yma fyddai gen i i chi yn sbâr: dwi'n meddwl ei fod yn gais cymedrol.
14 quod mala mens furorque uecors Ac os meddwl drygionus a gwylltineb annuwiol
15 mewn tantam impulerit, sceleste, culpam, yn eich gyrru at y drosedd erchyll
16 ut nostrum insidiis caput lacessas. o frad yn fy erbyn,
17 a tum te miserum malique fati! ah! yna rwy'n trueni chi am eich tynged drist.
18 quem attractis pedibus patente porta Cyn i syllu ar y ddinas gyda'ch coesau a'ch drws cefn ymledu
19 raphanique percurrent

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.