Catullus 43 Cyfieithiad

John Campbell 20-08-2023
John Campbell

longis digitis nec mwyn sicco

na bysedd hir, na cheg sych,

4

nec sane nimis elegante lingua,

nac yn wir tafod coeth iawn,

5

decoctoris amica Formiani.

Gweld hefyd: Helios vs Apollo: Dau Dduw Haul Mytholeg Roeg

chi meistres y methdalwr o Formiae.

6

ten prouincia narrat esse bellam?

Ai chi sy'n bert, fel mae'r Dalaith yn dweud wrthym?

7

tecum Lesbia nostra comparatur?

ai gyda chi mae ein Lesbia yn cael ei gymharu?

8

o saeclum insapiens et infacetum!

Gweld hefyd: Yr Oresteia – Aeschylus

O, yr oes hon! mor ddi-chwaeth ac annoeth yw hi!

Carmen Blaenorolystad, er gwaethaf cael tiroedd ffrwythlon a digon o anifeiliaid. Gyrrodd yr ystâd i fethdaliad.

Yn llinell chwech a saith, mae Catullus yn cwestiynu barn pobl y dref am Ameana. Talaith yn dweud wrthym ei bod yn hardd. Mae Catullus yn meddwl tybed a yw Ameana yn cael ei gymharu â'i gariad, Lesbia. Yna, mae Catullus yn cwyno nad oes gan yr oes bresennol unrhyw syniad beth yw harddwch, gan ei fod yn galw’r bobl yn “ddi-chwaeth a heb eu magu.” Cymharwyd y merched hyn â Lesbia, sy'n dangos pa mor brydferth oedd hi yn ei hanterth. Ond, yng ngolwg Catullus, mae Ameana ymhell o fod yn brydferth, yn enwedig o'i gymharu â Lesbia.

Roedd Catullus yn arbenigwr ar chwarae gyda geiriau i brofi ei bwynt mewn ffyrdd creadigol. Mae'n defnyddio'r negyddol mewn sawl llinell i ddangos pa mor anffodus oedd edrychiad Ameana. Mae hefyd yn defnyddio Formiae i arddangos ei diffyg harddwch. Oedd, roedd Mamurra oddi yno, ond mae'r gair Lladin “formosa” yn golygu hardd. Hi yw meistres harddwch fethdalwr neu ddiwerth, gan ddangos felly nad oes ganddi unrhyw harddwch o gwbl.

| > 20>

na throed bert, na llygaid du,

Llinell Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg
1

SALVE, nec minimo puella naso

Dwi'n eich cyfarch, lades, chi sydd heb drwyn bach chwaith,
2

nec bello pede nec nigris ocellis

3<12

nec

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.