Catullus 8 Cyfieithiad

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

ac ni ddylet ti chwennych, wallgofddyn druan, 10 nec quae fugit sectare, nec miser uiue, na chanlyn yr hon sy'n ehedeg, nac yn byw. mewn trallod, 11 sed obstinata mente perfer, obdura. ond gyda meddwl wedi ei ddatrys, goddefwch, byddwch gadarn. <13 12 uale puella, iam Catullus obdurat, Ffarwel, fy meistres; yn awr y mae Catullus yn gadarn; 13 nec te needt nec rogabit inuitam. ni’th geisia ac ni ofynnodd yn groes i’th ewyllys. 12> 14 at tu dolebis, cum rogaberis nulla. Ond bydd yn ddrwg gennych, pan na ofynnir amdanat. <13 15 scelesta, uae te, quae tibi manet uita? A, druan druan! Pa fywyd sydd ar ôl i chi? 16 quis nunc te adibit? cui uideberis bella? Pwy nawr fydd yn ymweld â chi? I bwy fyddwch chi'n ymddangos yn deg? 17 quem nunc amabis? cuius esse diceris? Pwy nawr fyddwch chi'n ei garu? Pwy fyddwch chi'n cael eich galw? 18 quem basiabis? cui labella mordebis? Pwy fyddwch chi'n cusanu? Gwefusau pwy fyddwch chi'n eu brathu? 19 at tu, Catulle, destinatus obdura. Ond ti, Catullus, bydd gadarn a chadarn.

Carmen Blaenorolyn bodoli mwyach Roedd yn ei charu hi fel na fyddai neb arall byth yn ei charu, a daeth i ben trwy beidio â bod eisiau bod gydag ef mwyach. Yn llinellau 12 i 13, dymunodd ffarwel iddi a dywedodd wrthi na fyddai'n ei cheisio mwyach. Ond, yn llinell 14, mae'n pendroni beth fydd hi'n ei wneud pan na fydd neb yn gofyn amdani.

<13 4
Llinell Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg
1 MISER Catulle, desinas ineptire, Catullus druan, mae'n bryd ichi roi'r gorau i'ch ffolineb,
2 et quod uides perditum ducas. Ac mae cyfrif fel y collwyd yr hyn a welwch ar goll.
3 fulsere quondam gwadnau candidi tibi, Unwaith i'r haul ddisgleirio arnoch chi,
cum uentitabas quo puella ducebat pan fyddwch arfer mynd mor aml i ble roedd fy meistres yn arwain,
5 amata nobis quantum amabitur nulla. hi a oedd yn cael ei charu gennyf fel neb cael eich caru byth.
6 ibi illa multa cum iocosa fiebant, Yno ac yn y man y rhoddwyd i ni y llawenydd hynny, Cynnifer, mor llawen ,
7 a tu uolebas nec puella nolebat, a ddymunasoch ac ni chwenychodd fy ngwraig.
8 fulsere uere candidi tibi soles. Yn ddisglair i chi, yn wir, disgleiriodd y dyddiau.
9 nunc iam illa non uult: tu quoque impotens,noli Nawr nid yw hi'n dymuno mwy-;//www.vroma.org/~hwalker/VRomaCatullus/008.html

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.