Catullus 99 Cyfieithiad

John Campbell 30-04-2024
John Campbell

Tabl cynnwys

cariad anlwcus,

16 20>16 numquam iam posthac basia surripiam.

o hyn allan ni fyddaf byth yn dwyn unrhyw gusanau.

Carmen Blaenorolact, ac mewn llawer o'i gerddi, mae Catullus yn dangos ei fod yn hoff o weithredoedd rhamantus.

Er gwaetha’r siom a’r rhwystredigaeth y mae Catullus yn ei brofi wrth law Juventius, mae’r gerdd yn dal yn hyfryd. Rydych chi'n gweld sut mae Catullus yn ceisio bod yn gariad da, ond yn cael ei droi i ffwrdd a'i arteithio, yn drosiadol . Er nad oedd yn llythrennol “wedi ei grogi ar ben y groes,” teimlai mai gweithred Juventius oedd y pen draw mewn cywilydd. Mae dwyn cusan yn weithred ddiniwed, ond eto teimlai Catullus ei fod yn cael ei gosbi fel caethwas gwrthryfelgar.

| <20

SVRRIPVI tibi, dum ludis, mellite Iuuenti,

<13 20>ôl-ddodiad in summa me memini esse cruce,<3 <20

guttis abstersisti omnibus articulis,

20>

praeterea infesto miserum me tradere amori

20>

suauiolum tristius tristius elleboro.

Llinell Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg
1

DWEUD cusan oddi wrthych, mêl-felys Juventius, tra roeddech yn chwarae,

2

suauiolum dulci dulcius ambrosia.

cusan melysach nag ambrosia melys.

3

uerum id non impune tuli: namque amplius horam

Ond heb ei gosbi; oherwydd dwi'n cofio sut am fwy nag awr

4

Crogais ar ben y groes,

5

dum tibi me purgo nec possum fletibus ullis

> tra yr oeddwn yn esgusodi fy hun i chwi, ond nis gallwn gyda fy holldagrau

6

Gweld hefyd: Pam Nad oedd Achilles Eisiau Ymladd? Balchder neu Pique

tantillum uestrae demere saeuitiae.

cymer i ffwrdd cyn lleied o'ch dicter;

7

nam simul id factum est, multis diluta labella<3

canys ni wnaethpwyd cynt, nag y golchasoch eich gwefusau yn lân

8

gyda digonedd o ddŵr, a’u sychu â’ch bysedd i gyd,

9

ne quicquam nostro contractum ex ore maneret,

na allai unrhyw heintiad o fy ngheg aros,

10

tamquam commictae spurca saliua lupae.

fel petai fy salive yr un mor fudr fel wrin blaidd hi.

11

Heblaw hynny, prysurasoch i waredu eich cariad anhapus i Gariad blin,

12

non cessasti omnique excruciare modo,

a’i arteithio ym mhob modd,

13

Gweld hefyd: Kennings in Beowulf: The Whys and Hows of Kennings in the Famous Poem

ut mi ex ambrosia mutatum iam foret illud

fel bod y gusan hwnnw, wedi newid o ambrosia,

14

yn awr yn fwy chwerw na helebore chwerw.

15

quam quoniam poenam misero proponis amori,

Ers hynny rydych yn gosod y gosb hon ar fy

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.