Emyn i Aphrodite - Sappho - Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-05-2024
John Campbell
pumed pennill ei bod yn dod yn amlwg mai Sapphohi ei hun sy’n ceisio ymyrraeth y dduwies. Yn y chweched pennill, er nad yw'n glir ai dyn neu fenyw yw'r cariad anghytunadwy mewn gwirionedd, mae Aphrodite yn sicrhau Sappho, er efallai ei fod yn gyndyn nawr, y bydd yn dod o gwmpas ac yn dychwelyd yn fuan. Cariad Sapphoyn gyfartal.

Mae'r pennill olaf yn ailadrodd Pledion Sappho i Aphrodite ymladd ar ei rhan ac i dawelu ei thrallod.

Dadansoddiad

Yn ôl i Ben y Dudalen

<12

Er nad oes gennym ddyddiad penodol ar gyfer ei chyfansoddi, byddai’r gerdd wedi’i chyfansoddi rywbryd yn gynnar yn y 6ed Ganrif BCE. Sappho yn cael ei defnyddio i drefnu grŵp o'i myfyrwyr benywaidd ifanc i mewn i “thiasos”, cwlt a oedd yn addoli Aphrodite gyda chaneuon a barddoniaeth, a “Emyn i Aphrodite” yn fwyaf tebygol o gael ei chyfansoddi ar gyfer perfformiad o fewn y cwlt hwn.

Y mae'r gerdd yn cynnwys ple, mewn saith pennill pedair llinell o'i metr Sapphic ei hun, o Sappho hyd Aphrodite i helpu i sicrhau ardor cariad anfoddog, ac (yn unigryw ymhlith gweithiau o'r fath) ymateb y dduwies i'r ymbil y bardd. Mae’n nodi bod y dduwies wedi helpu’r bardd droeon yn y gorffennol, ac mae ymateb personol Aphrodite, sy’n awgrymu agosatrwydd bron â’i selogion, yn gadarnhaol agobeithiol.

Adnoddau

> Cyfieithiad modern 1997 gan Elizabeth Vandiver (Diotima): //www.stoa.org/diotima/anthology/vandiver.shtml
 • Groeg wreiddiol ac amrywiaeth o wahanol gyfieithiadau Saesneg o'r 8fed a'r 19eg ganrif (Classic Persuasion): //classicpersuasion.org/pw/sappho/sape01u.htm
 • (Cerdd Telynegol, Groeg, tua 570 BCE, 28 llinell)

  Cyflwyniad

  Gweld hefyd:Tydeus: Stori'r Arwr a Fwytaodd Brains ym Mytholeg Roeg
  Yn ôl i ben y dudalen

  Gweld hefyd: Megapenthes: Y Ddau Gymeriad Sy'n Dwyn yr Enw ym Mytholeg Roeg

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.