Gwaith a Dyddiau - Hesiod

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(Cerdd Didactig, Groeg, tua 700 BCE, 828 llinell)

Cyflwyniadswyddi gwledig neu forol.

Cysylltiad cysylltiol y gerdd gyfan yw cyngor yr awdur i'w frawd, Perses, yr ymddengys iddo lwgrwobrwyo'r beirniaid llwgr i amddifadu Hesiod o'i etifeddiaeth brin. , ac yn fodlon treulio ei amser mewn gweithgareddau segur a derbyn elusen ychwanegol Hesiod .

Mae penodau penodol sy'n codi uwchlaw'r cyfartaledd lled rydd yn cynnwys adroddiad cynnar o'r “Pum Oes y Byd” ; disgrifiad a edmygir yn fawr o'r gaeaf; y chwedl gynharaf y gwyddys amdani mewn llenyddiaeth Roegaidd, sef “Yr Hebog a'r Eos” ; a'r hanesion, a ddisgrifiwyd hefyd yn ei "Theogony" , am Prometheus yn dwyn tân oddi ar Zeus a'r cosbi dyn o ganlyniad pan Pandora yn rhyddhau'r cyfan. drygau dynolryw o'i jar (cyfeirir ato mewn cyfrifon modern fel “ blwch Pandora ”), gyda dim ond Hope ar ôl yn sownd y tu mewn.

Gweld hefyd: Cymeriadau Beowulf: Prif Chwaraewyr y Gerdd Epig Nôl i Ben y Dudalen

Dadansoddiad

2> Y mae'r gerdd yn troi o amgylch dau wirionedd cyffredinol: mai coelbren gyffredinol Dyn yw llafur, ond y bydd y sawl sy'n fodlon gweithio yn llwyddo bob amser. Mae Hesiodyn rhagnodi bywyd o lafur gonest (y mae'n ei ystyried yn ffynhonnell pob daioni) ac yn ymosod ar segurdod, gan awgrymu bod y duwiau a'r dynion yn casáu'r segur. O fewn cyngor a doethineb y gerdd, mae Hesiodhefyd yn mynd ar drywydd ei rai ei hunagenda i raddau, ymosod ar farnwyr anghyfiawn (megis y rhai a benderfynodd o blaid Perses, brawd llai na chyfrifol Hesiod, a gafodd etifeddiaeth trwy ddyfarniad y barnwyr anghyfiawn hyn) a’r arfer usuriaeth.

Y gerdd hefyd yw'r hanes cyntaf sy'n bodoli o oesoedd olynol y ddynoliaeth , a elwir y “Pum Oes Dyn” . Yng nghyfrif Hesiod , dyma: yr Oes Aur (yn yr hon yr oedd dynion yn byw yn mysg y duwiau ac yn ymgymysgu yn rhydd â hwy, a heddwch, cytgord a helaethrwydd oedd yn drechaf). ); Yr Oes Arian (lle bu dynion yn byw am gan mlynedd yn faban, ac yna dim ond cyfnod byr llawn ymryson fel oedolion, hil impiaidd o ddynion a ddinistriodd Zeus oherwydd eu bod gwrthod addoli'r duwiau); Yr Oes Efydd (lle roedd dynion yn galed a threisgar ac yn byw i ryfel yn unig, ond yn cael eu dadwneud gan eu ffyrdd treisgar eu hunain, wedi eu disgyn i dywyllwch yr Isfyd); yr Oes Arwrol (yn yr hon yr oedd gwŷr yn byw fel demigodiaid ac arwyr bonheddig, fel y rhai a ymladdasant yn Thebes a Troy, ac a aeth i Elysium ar eu marw); a Oes yr Haearn ( amser Hesiod ei hun, lle y mae'r duwiau wedi gadael y ddynoliaeth, a lle mae dyn yn byw mewn bodolaeth o lafur, trallod, digywilydd). ac amharchus).

Yn ôl i ben y dudalenTudalen

Cyfieithiad Saesneg gan Hugh Evelyn-White (Internet Sacred Text Archive): //www.sacred-texts.com/cla /hesiod/works.htm
  • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01. 0131
  • Adnoddau

    Gweld hefyd: Y Siconau yn Yr Odyssey: Enghraifft Homer o Ddial Carmig

    John Campbell

    Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.