Idomeneus: Y Cadfridog Groegaidd a Aberthodd Ei Fab yn Offrwm

John Campbell 18-05-2024
John Campbell

Idomeneus oedd Brenin Creta a gwasanaethodd fel cadlywydd byddin y Cretan yn ystod rhyfel Caerdroea. Bu'n allweddol iawn wrth wrthyrru sawl ymosodiad Trojan gan gynnwys un a oedd yn ymwneud â'r arwr Trojan, Hector.

Gweld hefyd: Gwraig Creon: Eurydice o Thebes

Oherwydd ei sgil, ei gryfder, a'i ddewrder, goroesodd y rhyfel 10 mlynedd ochr yn ochr â Menelaus, Nestor ac Ajax Fawr ond pan gyrhaeddodd adref lladdodd ei fab er anrhydedd i'r duw Poseidon. Darllenwch ymlaen i darganfod y rheswm dros aberthu ei fab ac ôl-effeithiau ei weithredoedd.

Myth Idomeneus Yn ôl Apollodorus

Yn ôl Iliad Homer, Goroesodd Idomeneus y rhyfel Trojan ond nid yw'n dweud wrthym beth ddigwyddodd iddo nesaf. Er mwyn gwybod beth a ddigwyddodd iddo, rhaid inni gyfeirio at ei hanes fel y'i croniclwyd gan yr hanesydd Groegaidd, Apollodorus.

Yn ôl Apollodorus, tra oedd Idomeneus yn dychwelyd o Ryfel Caerdroea, daeth ar draws storm enbyd. Roedd y storm yn bygwth suddo llong Idomeneus er mwyn achub ei hun yn ei ddynion, gweddïodd ar Poseidon, duw'r môr , i'w achub ynghyd â'i wŷr.

Yn gyfnewid, addawodd wneud hynny. aberthu y peth cyntaf y mae'n ei weld fel gweithred o addoliad iddo (Poseidon). Arbedodd Poseidon fywyd Idomeneus a'i wŷr, gan roi glaniad diogel iddynt ar y lan.

Wedi iddo gyrraedd adref, rhuthrodd mab Idomeneus allan i'w gyfarfod a'i gofleidio. Oherwydd yr addewid a wnaeth i Poseidon, Nid oedd gan Idomeneus ddewis ond aberthu ei fab . Pan ddarganfu'r duwiau eraill yr hyn yr oedd Idomeneus wedi ei wneud aethant yn ddig, ac ymwelodd â phla ar ddinas Idomeneus, Creta.

I atal y pla, bu'n rhaid i bobl Creta alltudio eu brenin, Idomeneus, i wlad bell. o'r enw Calabrian. Oddi yno, anfonwyd yr anfarwol Idomeneus i fyw i ddinas Colophon yn Ionia hyd ei farwolaeth. Mae fersiynau eraill o'r myth hwn yn dweud, ar ôl i'r pla daro Creta, fod ei fab mabwysiedig, Leucus , wedi ei erlid allan o Creta ac wedi meddiannu'r deyrnas. Mae'n werth nodi bod y gens Salentini yn yr Eidal yn olrhain eu hachau i Idomeneus.

Myth Idomeneus Yn ôl yr Illiad

Roedd Idomeneus yn gynghorydd i Frenin Mycenae, Agamemnon , yr hwn a gynnorthwyodd i orchfygu dinas Troy. Roedd yn gadfridog uchel ei barch a oedd yn ennyn parch yr holl ryfelwyr Groegaidd.

Gweld hefyd: Swyddogaeth Merched yn yr Iliad: Sut Roedd Homer yn Portreadu Merched yn y Gerdd

Pan ddioddefodd lluoedd Achaean anafiadau trwm yn ystod y rhyfel, Idomeneus oedd y cyntaf i weithredu ynghyd â'i ryfelwyr. Yr oedd hefyd yn un o'r rhyfelwyr elitaidd a ddewiswyd i fynd i mewn i'r march Trojan a y gwyddys iddo ladd tua ugain o Trojans a thri Amazonian.

Idomeneus a Cassandra

Cassandra oedd y ferch harddaf ymhlith merched Brenin Priam o Troy, felly denwyd llawer o ddynion a cheisiodd ei phriodi. Ymhlith cyfarwyr Kassandra roedd Othryoneous, rhyfelwr oCabesus a ymladdodd ochr yn ochr â'r Trojans.

Roedd gan Idomeneus ddiddordeb hefyd mewn gwneud Kassandra yn wraig iddo, felly lladdodd Othryoneous a gwneud hwyl am ei ben tra oedd yn marw. Yna herwgipiodd Idomeneus Kassandra a gwneud i ffwrdd â hi .

Idomeneus ac Ajax y Lleiaf (Locrian)

Ar ôl i Patroclus farw yn nwylo Hector, trefnodd Achilles angladd gemau i alaru arno. Roedd Ajax y Locrian yn cael ei adnabod fel y rhyfelwr Groegaidd cyflymaf ar wahân i Achilles ac roedd yn fedrus iawn gyda'r waywffon. Yn ystod y gemau, penderfynodd herio Odysseus ac Antilochus i ras droed. Dywedodd Idomeneus, a oedd yn wyliwr, y byddai Achaean (gan gyfeirio at Odysseus) yn ennill y ras er mawr flinder i Ajax.

Wedi'r cyfan, o'r tri chystadleuydd, ef oedd y cyflymaf ac fe'i hyrwyddwyd gan lawer i ennill. Felly, aeth Ajax i ddadl ag Idomeneus yn ei alw'n hen ŵr â golwg gwael. Yn y pen draw, daeth rhagfynegiad Idomeneus yn wir wrth i'r dduwies Athena achosi i Ajax faglu a chwympo oherwydd nad oedd hi'n ei hoffi. Odysseus a enillodd y wobr gyntaf , ac Ajax yn dilyn ac Antilochus yn drydydd.

Pam y gyrrodd Leucus Idomeneus allan o Creta

Cafodd Leucus ymosod ar Idomeneus, y brenin, allan o Creta er mwyn cuddio ei drosedd o wneud cariad at a llofruddio gwraig Idomeneus Meda . Lladdodd hefyd blant Meda sef Cleisithyra, Lycus ac Iphiclus yna cymerodd yr awenauYr orsedd.

Drwg-gynghorwyd Leucus gan Nauplius a ddywedodd wrtho am ddiogelu'r orsedd yn absenoldeb ei dad maeth. Nauplius oedd yr un person a chynghorodd wraig Idomeneus, Meda, i dwyllo ar ei gŵr yn ei absenoldeb .

Ynganiad, Ystyr a Theatr Idomeneus

Enw mae brenin hynafol y Cretan yn cael ei ynganu fel “ ai-do-mi-ni-us “. Mae ystyr Idomeneus yn ansicr gyda llawer o ffynonellau yn cyfeirio ato fel “ y Brenin Cretan “. Mae drama Idomeneus a ysgrifennwyd gan y dramodydd Almaeneg Roland Schimmelpfennig wedi'i hysbrydoli gan fytholeg Roegaidd. Mae'n manylu ar ganlyniadau aberth Idomeneus ei fab i'r duw Poseidon.

Mae pobl eraill i ysgrifennu drama yn seiliedig ar ddigwyddiadau bywyd Idomeneus yn cynnwys Maurus Servius Honoratus, gramadegydd Eidalaidd o'r bedwaredd ganrif, a Francois Fenelon, llenor Ffrengig o'r 17eg Ganrif. Mewn cyfres opera a gyfansoddwyd gan Mozart, mae Poseidon yn atal Idomeneus rhag lladd ei fab (o’r enw Idamante) ac yn gofyn iddo ildio’r orsedd yn lle hynny.

Casgliad

Er mai mân gymeriad ym mytholeg Roeg yw Idomeneus, mae ei hanes yn ddiddorol ac yn didactig.

Dyma crynodeb o'r hyn rydym wedi'i ddarllen hyd yma am Idomeneus:

<13
  • Idomeneus oedd Brenin Creta yn ystod Rhyfel Caerdroea a dyblodd hefyd fel cadlywydd cyntaf ei luoedd.
  • Yn ystod Rhyfel Caerdroea, arweiniodd Idomeneus rai rhyfelwyr Groegaidd illwyddo i wrthyrru ymosodiad gan Hector a'i wŷr.
  • Ar ôl dychwelyd adref ar ôl y rhyfel, daeth Idomeneus a'i griw ar draws storm enbyd a fygythiodd suddo eu llong.
  • Yn ofni am ei fywyd, Gwnaeth Idomeneus addewid i Poseidon i aberthu'r peth byw cyntaf a ddaeth ato wedi iddo gyrraedd adref yn ddiogel.
  • Cyfarfuwyd ag ef gan ei fab a aberthodd i Poseidon er mawr ddicter y duwiau eraill.<15

    Mae myth Idomeneus yn ein dysgu i feddwl trwy'r addewidion yn enwedig yng ngwres y foment cyn iddynt ddod yn ôl i'n poeni.

  • John Campbell

    Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.