Nunc est bibendum (Odes, Llyfr 1, Cerdd 37) – Horace

John Campbell 28-07-2023
John Campbell
anfadwaith dal a chaethwasiaeth. 7>Yn ôl i'r brig o Dudalen

Gweld hefyd:Tynged yn yr Aeneid: Archwilio Thema Rhagoriaeth yn y Gerdd

Dadansoddiad

> Datblygodd Horaceei “Odes”mewn dynwarediad ymwybodol o farddoniaeth delynegol fer Gwreiddiol Groeg fel Pindar, Sapphoac Alcaeus. Gorweddai ei athrylith wrth gymhwyso y ffurfiau hyn, gan ddefnyddio yr hen fesurau Groegaidd Sapphic ac Alcaidd i raddau helaeth, at fywyd cymdeithasol Rhufain yn oes Augustus. Cyhoeddwyd tri llyfr cyntaf yr “Odes”, gan gynnwys yr un hwn, yn 23 BCE. “Nunc est bibendum”yw’r gerdd gynharaf sydd wedi’i dyddio’n gadarnhaol yn y casgliad, yn dyddio bron yn sicr o hydref 30 BCE, pan gyrhaeddodd y newyddion am hunanladdiad Cleopatra Rufain.

Canolbwynt y gerdd ar orchfygiad Octavian o Mark Antony a Cleopatra ym Mrwydr Actium a marwolaeth ddilynol Cleopatra, ond nid yw'n sôn am Mark Anthony o gwbl. Mae rhai sylwebwyr wedi amau ​​mai ymgais oedd hon i bortreadu'r gwrthdaro fel terfynu bygythiad tramor ac nid fel datrysiad rhyfel cartref parhaus. Mewn gwirionedd, nid yw Cleopatra ei hun, testun y gerdd, yn cael ei enwi felly mewn gwirionedd yn yr awdl ychwaith, ond cyfeirir ati’n glir drwyddi draw fel “y frenhines”.

> Y pump cyntaf mae penillion yn ddathliad braidd yn ddisglair o orchfygiad Cleopatra, y mae Horace yn ei ddisgrifio ar un adeg fel “angheuolmonstrwm” (wedi'i gyfieithu'n well mewn gwirionedd fel "anghenfil sy'n dod â doom" yn hytrach nag "anghenfil angheuol"). Mae’r tri phennill olaf, fodd bynnag, yn newid yn eithaf radical yn eu naws a’u ffocws, gan bwysleisio uchelwyr Cleopatra yn wyneb y gorchfygiad. Mae'n debyg bod hyn yn fwy o ymgais ar ran Horace i fod yn fawreddog mewn buddugoliaeth yn hytrach nag arddangosiad o unrhyw amwysedd dros fuddugoliaeth Octavian fel y mae rhai wedi awgrymu, ac mae'n ymddangos mai Horace a fwriadwyd. ei gynulleidfa i weld y ddwy ochr i Cleopatra.

Nôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd:Aesop – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol >
  • Cyfieithiad Saesneg gan John Conington (Prosiect Perseus)://www.perseus.tufts.edu/hopper/ text.jsp?doc=Perseus:text:1999.02.0025:book=1:poem=37
  • Fersiwn Lladin gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu /hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.02.0024:book=1:poem=37

(Cerdd delyneg, Lladin/Rhufeinig, tua 30 CC, 32 llinell)

Cyflwyniad

Adnoddau

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.