Y Georgics – Vergil – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 18-10-2023
John Campbell
cadw, trin y gwenyn ag eironi serchog fel enghreifftiau o'r corff dinesydd delfrydol (“Rhufeiniaid bach”). Mae'r gwaith yn gorffen gyda hanes Aristaeus (dduw llai, sy'n cael y clod am ddarganfyddiad cadw gwenyn), ynghyd â hanes Orpheus a'i ymgais i achub Eurydice o'r isfyd (566 llinell). 5> Treuliodd

Dadansoddiad

Yn ôl i Ben y Dudalen

Vergil y blynyddoedd rhwng tua 37 a 29 BCE (ar ôl cwblhau ei “Bucolics” ) yn gweithio ar y cerddi. Wedi’i ysgrifennu yn ystod y cyfnod hwn o ansefydlogrwydd gwleidyddol a rhyfel cartref cronig, mae’r gwaith yn anochel yn adlewyrchu agwedd dywyll ac yn aml besimistaidd Vergil ar y natur ddynol. Er ei fod wedi ei ysgrifennu yn Lladin, rhoddodd Vergil y teitl "Georgicon" i'w gerdd, Groeg am “amaethyddiaeth” neu “weithio'r ddaear” (felly "Y Georgics" yn Saesneg).

“Y Georgics” yn amlwg yn cael ei ddylanwadu gan “Gwaith a Dyddiau” gan y bardd Groegaidd , Hesiod , a ystyrir fel y bardd didactig cyntaf o unrhyw nodyn, ond y mae hefyd yn tynnu i raddau ar y bardd a'r athronydd Rhufeinig, Lucretius, yn ogystal â'r beirdd Hellenaidd, Aratus a Nicander. Daeth Vergil hefyd rywfaint o wybodaeth ffeithiol o lawlyfr rhyddiaith Varro “De Re Rustica” ( “Ar Ffermio” ), a gyhoeddwyd yn 37 BCE, ac yr oedd efallaihefyd dan ddylanwad naws foesol a gwladgarol y llyfr hwnnw.

Cynhwysa’r gwaith gyfanswm o 2,188 o adnodau hecsametrig, wedi’u rhannu’n bedwar llyfr. Mae Llyfrau Un a Dau yn ymdrin ag amaethyddiaeth (cnydau maes, codlysiau, coed a chreaduriaid coetir bach, yn ogystal â mochyn peli). Mae Llyfr Tri yn ymwneud â magu gwartheg a da byw eraill, gan gynnwys hyrddod, baeddod a cheffylau, ac mae Llyfr Pedwar yn canolbwyntio’n bennaf ar gadw gwenyn, a bywydau gwenyn, gwenyn meirch a chacwn. Er mai ffermio a’r tir yw ei thema ymddangosiadol, mae’n debyg nad oedd wedi’i fwriadu fel llawlyfr swyddogaethol, hyd yn oed yn ei amser ei hun, a bron yn sicr byddai’n well gan unrhyw ffermwyr a allai ddarllen Lladin droi at lawlyfrau rhyddiaith.

Fodd bynnag, y tu ôl i'r testun amlwg, mae i'r gerdd hefyd ddimensiwn gwleidyddol amlwg. Mae’n gwneud sawl cyfeiriad at Octavian, a fyddai’n dod yn Ymerawdwr Augustus yn 27 BCE, a noddwr Vergil Maecenas (yr ysgrifennwyd y gerdd er anrhydedd) a oedd yn ymddiriedolwr ac yn gynghorydd i Octavian. Yn ôl yr hanesydd Rhufeinig Suetonius, darllenodd Vergil a Maecenas “The Georgics” i Octavian tra’r oedd yn sâl yn haf 29 BCE, sy’n awgrymu nad yw’r gerdd yn ôl pob tebyg yn cynnwys dim. beirniadaeth lem ar Octavian, er bod peth dadlau a yw'r gwaith yn cynnwys beirniadaeth gudd ai peidio.

O safbwynt gwleidyddol, roedd yn hanfodol i gynnyddy genedl Rufeinig ar y pryd fod ffermio yn cael ei weld fel galwedigaeth deilwng a gwladgarol i filwyr oedd yn dychwelyd o ymgyrchoedd milwrol, ac mae gwaith Vergil yn gogoneddu sawl agwedd ar fywyd y wlad. Er gwaethaf y posibilrwydd cyfaddefedig o rwystrau a dioddefaint posibl, mae’n cyflwyno darlun braidd yn ddelfrydol o fywyd y ffermwr Eidalaidd: cynnil a llym, wedi byw mewn cytgord â natur a chynllun dwyfol pethau; yn seiliedig ar waith caled, sail mawredd yr Eidal; yn foesol foddhaus ac yn dwyn gwobr heddwch a bodlonrwydd.

16>Mae cerdd serchog Vergil o'r wlad yn dwyn i ni siomedigaethau yn ogystal â gwobrau defosiwn y gwladwr gydol y flwyddyn. i'w gnydau, ei winwydd a'i olewydd, da byw mawr a bach, a chymdeithas gymhleth ei wenyn. Yn rhannol â llawlyfr amaethyddol, yn rhannol yn gerdd wleidyddol ac yn alegori, mae golygfeydd “Y Georgics” yn real ac yn fywiog, gan ganiatáu i’r darllenydd deimlo golygfeydd, synau a gweadedd tirwedd hynafol yr Eidal.

Mae'r rheswm dros gynnwys yr adran olaf ar chwedl Orpheus ac Eurydice yn anodd ei ddirnad, er bod rhai wedi dyfalu mai dim ond amnewidiad a ychwanegwyd ar frys ydoedd yn lle darn gwreiddiol ar fardd a warthwyd yn ddiweddar. Beth bynnag yw’r rheswm, mae’n cynnwys rhai o farddoniaeth fwyaf arswydus Vergil , ac effaith cariad hynod unigolyddol, aflwyddiannus yy bardd Orpheus i'w wraig, gan ddilyn fel y mae'r disgrifiad o fywydau prysur, trefnus, defnyddiol a di-ryw y gwenyn, yn deimladwy iawn.

Er bod rhai yn ei ystyried yn Vergil orau waith, ni bu y bardd ei hun erioed yn hollol foddlawn iddo. Fodd bynnag, ar ôl ei gwblhau, bu’n rhaid iddo ddechrau ar y gwaith ar unwaith ar “Yr Aeneid” ac ni allai byth ddychwelyd i “Y Georgics” . Gofynnodd ar ei wely angau iddo gael ei atal, ond ymyrrodd yr Ymerawdwr Augustus a mynnodd ei gyhoeddi fel ag yr oedd.

Nôl i Ben y Dudalen

Cyfieithiad Cymraeg (Internet Classics Archive) : //classics.mit.edu/Virgil/georgics.html
 • Fersiwn Lladin gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus)://www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp? doc=Perseus:testun:1999.02.0059
 • (Cerdd Didactig, Lladin/Rhufeinig, 29 BCE, 2,188 llinell)

  Cyflwyniad

  Gweld hefyd:Electra – Sophocles – Crynodeb Chwarae – Mytholeg Roegaidd – Llenyddiaeth Glasurol

  Adnoddau

  Gweld hefyd: Seirenau yn Yr Odyssey: Creaduriaid Hardd Eto Twyllodrus

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.