मिनोटॉर वि सेंटॉर: दोन्ही प्राण्यांमधील फरक शोधा

John Campbell 23-10-2023
John Campbell

मिनोटॉर वि सेंटॉर ही प्राचीन साहित्यातील त्यांची ताकद, कमकुवतपणा आणि भूमिका शोधण्यासाठी ग्रीक आणि रोमन पौराणिक कथांमधील दोन प्राण्यांची तुलना आहे. मिनोटॉर हा एक प्राणी होता ज्याचे डोके आणि शेपटी एका बैलाचे शरीर होते. याउलट, सेंटॉरला माणसाचे वरचे शरीर आणि घोड्याचे चार पाय होते.

दोन प्राणी त्यांच्या विविध पौराणिक कथांमध्ये दुष्ट आणि भयभीत होते आणि बहुतेक विरोधी होते. ग्रीक आणि रोमन साहित्यातील या दोन भयंकर प्राण्यांमधील भूमिका, पौराणिक कथा आणि फरक शोधा.

मिनोटॉर वि सेंटॉर तुलना सारणी

वैशिष्ट्ये<4 मिनोटॉर सेंटॉर
शारीरिक देखावा अर्धा बैल आणि अर्धा माणूस अर्धा माणूस आणि अर्धा घोडा
संख्या एक व्यक्ती संपूर्ण वंश
अन्न मानवांवर खाद्य मांस आणि औषधी वनस्पती खातो
कन्सोर्ट नाही होय
बुद्धिमत्ता कमी बुद्धिमत्ता अत्यंत बुद्धिमान

मिनोटॉर आणि सेंटॉरमध्ये काय फरक आहेत?

महत्त्वपूर्ण फरक मिनोटॉर आणि सेंटॉर यांच्यामध्ये त्यांचे शारीरिक स्वरूप आहे - एक मिनोटॉर हा भाग बैल आहे, अर्धा माणूस आहे, तर सेंटॉर अर्धा माणूस आणि अर्धा घोडा आहे. मिनोटॉर त्याच्या वडिलांच्या फसवणुकीची शिक्षा म्हणून अस्तित्वात आला,जेव्हा सेंटॉर्स इक्सियनच्या वासनेची शिक्षा म्हणून आले.

मिनोटॉर कशासाठी प्रसिद्ध आहे?

मिनोटॉर त्याच्या विचित्र उत्पत्तीसाठी प्रसिद्ध आहे, ज्यामुळे त्याचे विकृत रूप होते . हा प्राणी समुद्राचा देव पोसेडॉन याने क्रेटचा राजा मिनोस याला दिलेल्या शिक्षेचा परिणाम होता. दुसरीकडे, तो चक्रव्यूहातील मृत्यूसाठी प्रसिद्ध आहे.

मिनोटॉरची उत्पत्ती

ग्रीक पौराणिक कथेनुसार, क्रेटचा राजा मिनोस ने प्रार्थना केली सिंहासनासाठी त्याच्या भावांशी स्पर्धा करत असताना मदतीसाठी देव पोसायडन. राजा मिनोसने प्रार्थना केली की पोसेडॉनने त्याला मदत करण्याच्या त्याच्या वचनाचे प्रतीक म्हणून हिम-पांढरा बैल पाठवला. जेव्हा पोसायडॉनने बैल पाठवला तेव्हा त्याने मिनोसला त्याच्यासाठी प्राण्याचे बलिदान देण्यास सांगितले पण मिनोस त्या प्राण्याच्या प्रेमात पडला आणि त्याने तो ठेवण्याचा निर्णय घेतला. अशाप्रकारे, त्याने स्नो-व्हाइट बैलाऐवजी वेगळा बैल देऊ केला, ज्यामुळे पोसायडॉनला राग आला.

हे देखील पहा: ओरेस्टिया - एस्किलस

त्याची शिक्षा म्हणून, पोसेडॉनने मिनोसची पत्नी पासिफे हिच्या प्रेमात वेडेपणाने पाडले स्नो-व्हाइट बैल. डेडेलस नावाच्या कारागिराने लाकडापासून पोकळ गाय बनवण्याची विनंती केली. पोकळ गाय पूर्ण झाल्यावर, पासीफे त्यात गेला, बर्फाच्या पांढऱ्या बैलाला फूस लावला आणि त्याच्याबरोबर झोपला. त्या मिलनाचा परिणाम म्हणजे मिनोटॉर हा भयंकर प्राणी, ज्याचा जन्म एका बैलाचे डोके आणि शेपटीने मनुष्याच्या शरीरासह झाला.

मिनोटॉर आणि चक्रव्यूह

त्याच्यामुळे निसर्ग, दमिनोटॉर गवत किंवा मानवी अन्न खाऊ शकत नाही कारण तो माणूस किंवा बैल नव्हता, म्हणून त्याने मानवांना खाऊ घातले. मिनोटॉरची हत्येची आवड कमी करण्यासाठी, मिनोसने डेल्फिक ओरॅकल कडून सल्ला मागितला ज्याने त्याला चक्रव्यूह तयार करण्याचा सल्ला दिला. मिनोसने मास्टर कारागीर, डेडालस यांना मिनोटॉरला धरून ठेवणारा चक्रव्यूह तयार करण्यास सांगितले. मिनोटॉरला चक्रव्यूहाच्या तळाशी सोडण्यात आले होते आणि थिअसने त्याला मारले नाही तोपर्यंत त्याला दर नऊ वर्षांनी सात मुले आणि सात मुली देऊन खायला दिले जात होते.

राजा मिनोसचा मुलगा मरण पावला आणि त्याने अथेनियन लोकांना दोष दिला तो, म्हणून, त्याने अथेनियन लोकांशी लढा दिला आणि त्यांचा पराभव केला. मग त्याने अथेनियन लोकांना नियमितपणे त्यांच्या मुला-मुलींना बलिदान म्हणून मिनोटॉरला देण्याचे आदेश दिले.

पुराणकथेच्या विविध स्त्रोतांनुसार बलिदानाची नियमितता भिन्न होती ; काही लोक म्हणतात सात वर्षे तर इतर नऊ जणांचा दावा आहे की ते वार्षिक आहे.

मिनोटॉरचा मृत्यू

तिसऱ्या बलिदानाद्वारे, अथेन्सच्या राजपुत्र थिअसने राक्षसाला मारण्याचा निर्णय घेतला 4 आणि त्याच्या लोकांचे नियमित यज्ञ बंद केले. त्याने आपल्या वडिलांना, राजा एजियसला याची माहिती दिली आणि भयानक श्वापदाचा सामना करण्यासाठी क्रीट बेटावर प्रवास केला. जाण्यापूर्वी, त्याने आपल्या वडिलांना सांगितले की क्रीटहून यशस्वी परतल्यावर, तो विजयाचे प्रतीक म्हणून जहाजावरील काळ्या पाल काळ्यावरून पांढर्‍या रंगात बदलेल.

थीसियस नंतर क्रीटला गेले आणि भेटले.राजकुमारी, Ariadne, जी त्याच्या प्रेमात पडली. मिनोटॉरला मारल्यानंतर चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधण्यात मदत करण्यासाठी एरियाडने नंतर थिससला धाग्याचा एक चेंडू दिला.

थिसियसने भूलभुलैयाच्या तळाशी मिनोटॉरला भेटले आणि त्याने त्याला ठार केले त्याचे उघडे हात, इतर आवृत्त्या म्हणतात की त्याने दैत्याला क्लब किंवा तलवारीने मारले. चक्रव्यूहाच्या पायथ्याशी जाताना त्याने जो धागा टाकला होता त्याचा त्याने पाठपुरावा केला आणि तो त्याला यशस्वीपणे बाहेर घेऊन गेला.

अथेन्सला परत येताना, काळी पाल बदलण्याचा विचार त्याच्या मनात घसरला होता पांढरा, अशा प्रकारे जेव्हा त्याच्या वडिलांनी ते दुरून पाहिले तेव्हा त्यांनी निष्कर्ष काढला की त्यांचा मुलगा मेला आहे. परिणामी, राजा एजियसने समुद्रात बुडून आत्महत्येचे वचन दिले, अशा प्रकारे अथेन्सच्या राजाच्या नावावरून महासागराला एजियन म्हटले गेले.

सेंटॉर कशासाठी प्रसिद्ध आहे?

जसे मिनोटॉर, सेंटॉर्सची उत्पत्ती अनैसर्गिक आहे जी लॅपिथ्सचा राजा इक्सियनला शिक्षेचा परिणाम होता. पौराणिक कथेची दुसरी आवृत्ती सूचित करते की सेंटॉरस ही सेंटॉरस नावाच्या माणसाची शिक्षा होती.

सेंटॉरची उत्पत्ती

ज्यूसने राजा इक्सियनवर दया केली जेव्हा त्याच्या नागरिकांनी त्याला शहरातून हाकलून दिले त्याच्या वाढत्या वेडेपणामुळे. झ्यूसने इक्सियनला त्याच्यासोबत ऑलिंपस पर्वतावर राहण्यासाठी आणले पण इक्सियनला हेराची लालसा होती आणि तिला तिच्यासोबत राहायचे होते.

यामुळे झ्यूसला राग आला, ज्याने एक वासनांध Ixion साठी सापळाआणि त्याचे खरे हेतू प्रकट करण्यासाठी. एके दिवशी, Ixion शेतात झोपला असताना, झ्यूसने नेफेले या मेघ अप्सरेचे रूपांतर हेराच्या प्रतिमेत केले आणि तिला इक्सियनच्या बाजूला ठेवले.

जेव्हा इक्सियन जागे झाला, तेव्हा त्याला <1 आढळले> त्याच्याजवळ झोपलेला हेराचा दुहेरी शरीर आणि तिच्यासोबत झोपला. Ixion च्या कृतघ्नता आणि अविवेकाची शिक्षा म्हणून या जोडप्याने मोठ्या प्रमाणात विकृत मुलाला जन्म दिला. मुलाने मानवांमध्ये राहण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याची सतत थट्टा केली गेली; अशा रीतीने माउंट पेलियन येथे स्थलांतरित झाले, जिथे त्याने मॅग्नेशियन घोडीशी संगनमत केले, ज्यामुळे सेंटॉर शर्यत झाली.

दुसऱ्या आवृत्तीने सेंटॉरसला अपोलो आणि नदीच्या अप्सरा, स्टिल्बेचे मूल बनवले. सेंटॉरसने सोबती केली मॅग्नेशियन घोडीसह आणि सेंटॉर्सला जन्म दिला तर त्याचा जुळा भाऊ, लॅपिथस, लॅपिथ्सचा राजा बनला.

दुसरीकडे, सायप्रियन सेंटॉर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सेंटॉर्सची आणखी एक वंश झ्यूसने जन्मली 4 त्याने त्याचे वीर्य जमिनीवर सांडल्यानंतर. पौराणिक कथेनुसार, झ्यूसने ऍफ्रोडाईटची लालसा बाळगली आणि तिला स्वतःला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला परंतु देवीने त्याच्या प्रगतीला नकार दिला. झोपण्याच्या अनेक प्रयत्नांनंतर देवी झ्यूसने त्याचे वीर्य सांडले आणि त्यातून सायप्रियन सेंटॉर्स बाहेर पडले.

लॅपिथ्सशी लढा

सेंटॉर त्यांच्या चुलत भावंडांशी, लॅपिथ्सशी एका महाकाव्य लढाईत लढले ग्रीक पौराणिक कथेत सेंटोरोमाची म्हणून ओळखले जाते. हिप्पोडामियाचे तिच्या लग्नाच्या वेळी अपहरण केल्यावर सेंटॉरने लढाई सुरू केली होतीपिरिथस, लॅपिथ्सचा राजा. लग्नाच्या वेळी सेंटॉरने लपिथेच्या इतर स्त्रियांना पळवून नेल्याने लढाई सुरू झाली. लॅपिथ्सच्या सुदैवाने, थिसियस, जो लग्नात पाहुणा होता, लढाईत सामील झाला आणि सेंटॉर्सला रोखण्यासाठी पिरिथसला मदत केली.

हे देखील पहा: इडिपसचे प्रशंसनीय चारित्र्य वैशिष्ट्ये: तुम्हाला काय माहित असणे आवश्यक आहे

थीसियसच्या मदतीने, लॅपिथ्स विजयी झाले आणि त्यांच्या स्त्रियांची सुटका केली पिरिथस, हिप्पोडामियाच्या वधूसह. पिरिथस आणि त्याच्या पत्नीने पॉलीपोएटसला जन्म दिला.

सेंटॉरमध्ये महिला प्रतिरूप होते

मिनोटॉरच्या विपरीत, सेंटॉर ही एक शर्यत होती ज्यामध्ये सेंटॉरेसेस किंवा सेंटॉराइड्स म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मादी सेंटॉरचा समावेश होता. तथापि, हे प्राणी, सेंटॉराइड्स नंतरच्या काळापर्यंत दिसले नाहीत, बहुधा पुरातन काळातील. त्यांच्याकडे स्त्रीचे धड आणि मादी घोड्याचे खालचे शरीर होते. रोमन कवी, ओव्हिड, हायलोनमे नावाच्या एका सेंटॉरेसबद्दल बोलले जिने तिचा पती, सिलारस, सेंटोरोमाची दरम्यान लॅपिथ्सच्या हाती पडल्यानंतर स्वत: ला ठार मारले.

FAQ

यामधील फरक काय आहे सेंटॉर आणि सॅटायर?

सेंटॉर आणि सॅटायरमधील मुख्य फरक त्यांच्या देखाव्यामध्ये नोंदवलेला होता. सेंटॉर हा एक चतुर्भुज प्राणी होता ज्याचा शरीराचा वरचा भाग होता. द्विपाद प्राणी अर्धा मनुष्य अर्धा घोडा. तसेच, सटायरमध्ये नेहमीच कायमस्वरूपी उभारणी दिसून आली जी त्यांच्या वासनायुक्त स्वभावाचे तसेच प्रजननक्षमतेच्या भूमिकेचे प्रतीक होते.देवता.

मिनोटॉरची घोडा आवृत्ती काय आहे?

मिनोटॉरची "घोडा आवृत्ती" सॅटायर असेल कारण दोन्ही प्राणी सैटरसह द्विपाद आहेत घोड्याची शेपटी आणि कान. मिनोटॉरला बैलाचे डोके, कान आणि शेपटी होती. तथापि, इतरांचा असा विश्वास आहे की मिनोटॉरची घोडा आवृत्ती सेंटॉर आहे.

मिनोटॉर चांगला आहे की वाईट?

ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये मिनोटॉर बहुधा विरोधी आहे आणि होता मानवांना खायला म्हणून ओळखले जाते. तो इतका रक्तपिपासू होता की त्याच्या वडिलांना त्याला एका विस्तृत चक्रव्यूहाच्या तळाशी राहण्यासाठी पाठवावे लागले, जिथे त्याने अथेन्समधील सात मुले आणि सात मुलींना नियमितपणे अन्न दिले.

निष्कर्ष

या लेखाने मिनोटॉर विरुद्ध सेंटॉर तुलना पाहिली आहे आणि दोन्ही पौराणिक प्राण्यांमधील फरक स्थापित केला आहे. आमच्या लक्षात आले आहे की जरी दोन्ही प्राणी त्यांच्या वडिलांच्या कृत्यांबद्दल शिक्षेचे परिणाम होते, तरीही त्यांच्यात अनेक विरोधाभासी गुण होते.

मिनोटॉरला बैलाचे धड आणि माणसाचे खालचे शरीर होते, तर सेंटॉरचे धड होते. एक माणूस तर खालचा अर्धा भाग घोडा होता. मिनोटॉर वन्य आणि नरभक्षक होते, तर सेंटॉर मांसाहारी आणि शाकाहारी होते.

John Campbell

जॉन कॅम्पबेल हे एक निपुण लेखक आणि साहित्यिक उत्साही आहेत, ते शास्त्रीय साहित्याचे सखोल कौतुक आणि व्यापक ज्ञानासाठी ओळखले जातात. लिखित शब्दाच्या उत्कटतेने आणि प्राचीन ग्रीस आणि रोमच्या कृतींबद्दल विशेष आकर्षण असलेल्या, जॉनने शास्त्रीय शोकांतिका, गीत कविता, नवीन विनोदी, व्यंग्य आणि महाकाव्य यांचा अभ्यास आणि शोध यासाठी वर्षे समर्पित केली आहेत.एका प्रतिष्ठित विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात सन्मानासह पदवीधर, जॉनची शैक्षणिक पार्श्वभूमी त्यांना या कालातीत साहित्य निर्मितीचे समीक्षकीय विश्लेषण आणि अर्थ लावण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करते. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या काव्यशास्त्रातील बारकावे, सॅफोचे गीतात्मक अभिव्यक्ती, अ‍ॅरिस्टोफेनीसची तीक्ष्ण बुद्धी, जुवेनलचे व्यंगचित्र आणि होमर आणि व्हर्जिलच्या ज्वलंत कथांमधील बारकावे शोधण्याची त्याची क्षमता खरोखरच अपवादात्मक आहे.जॉनचा ब्लॉग त्याच्या अंतर्दृष्टी, निरीक्षणे आणि या शास्त्रीय उत्कृष्ट नमुन्यांची व्याख्या सामायिक करण्यासाठी त्याच्यासाठी एक सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. थीम, पात्रे, चिन्हे आणि ऐतिहासिक संदर्भांच्या त्याच्या सूक्ष्म विश्लेषणाद्वारे, तो प्राचीन साहित्यिक दिग्गजांच्या कार्यांना जिवंत करतो, त्यांना सर्व पार्श्वभूमी आणि आवडीच्या वाचकांसाठी प्रवेशयोग्य बनवतो.त्यांची मनमोहक लेखनशैली त्यांच्या वाचकांची मने आणि अंतःकरण दोन्ही गुंतवून ठेवते आणि त्यांना शास्त्रीय साहित्याच्या जादुई दुनियेत आणते. प्रत्येक ब्लॉग पोस्टसह, जॉन कुशलतेने त्याची विद्वत्तापूर्ण समज सखोलपणे विणतोया ग्रंथांशी वैयक्तिक संबंध, ते समकालीन जगाशी संबंधित आणि संबंधित बनवतात.त्याच्या क्षेत्रातील एक अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे, जॉनने अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक जर्नल्स आणि प्रकाशनांमध्ये लेख आणि निबंधांचे योगदान दिले आहे. शास्त्रीय साहित्यातील त्यांच्या निपुणतेमुळे त्यांना विविध शैक्षणिक परिषदांमध्ये आणि साहित्यिक कार्यक्रमांमध्ये एक मागणी असलेले वक्ते बनवले आहे.जॉन कॅम्पबेलने आपल्या सुभाषित गद्य आणि उत्कट उत्साहाद्वारे, शास्त्रीय साहित्याचे कालातीत सौंदर्य आणि गहन महत्त्व पुनरुज्जीवित करण्याचा आणि साजरा करण्याचा निर्धार केला आहे. तुम्ही समर्पित विद्वान असाल किंवा ईडिपस, सॅफोच्या प्रेमकविता, मेनेंडरची विनोदी नाटके किंवा अकिलीसच्या वीर कथांचा शोध घेऊ पाहणारे एक जिज्ञासू वाचक असाल, जॉनचा ब्लॉग एक अमूल्य संसाधन असल्याचे वचन देतो जे शिक्षण, प्रेरणा आणि प्रज्वलित करेल. क्लासिक्ससाठी आजीवन प्रेम.