बियोवुल्फ पात्रे: महाकाव्याचे प्रमुख खेळाडू

John Campbell 13-10-2023
John Campbell

बियोवुल्फ पात्रांची यादी बरीच मोठी आहे, परंतु कवितेचे बोलण्याचे भाग किंवा महत्त्व असलेली संख्या कमी आहे. बियोवुल्फ हा नायक, मुख्य आणि सर्वात सक्रिय पात्र आहे, ज्यामध्ये सर्वात जास्त बोलण्याच्या ओळी आणि कृती आहेत.

या लेखात महाकाव्याची यादी, बियोवुल्फची मुख्य पात्रे, त्यांची वैशिष्ट्ये आणि कवितेतील भूमिका यांचा समावेश असेल बियोवुल्फशी संबंध. त्यांच्याबद्दल आणि त्यांच्या विविध गुणधर्मांबद्दल, क्षमतांबद्दल आणि बियोवुल्फशी असलेल्या संबंधांबद्दल येथे सर्व शोधा.

बियोवुल्फमधील पात्रे: प्रमुख खेळाडूंचे एकूण धावपळ

या कवितेत अनेक पात्रे असताना, येथे आहे बियोवुल्फ मधील मुख्य पात्रांची यादी .

मुख्य पात्रे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • बियोवुल्फ : बियोवुल्फमधील तरुण योद्धा आणि नायक जो कृतीचे नेतृत्व करतो
 • ह्रोथगर : डेन्सचा राजा, ग्रेंडेलला मदतीची आवश्यकता आहे, जो आपल्या लोकांना मारत आहे
 • ग्रेंडेल : पहिला राक्षस बियोवुल्फ समोर येतो, ज्याने वर्षानुवर्षे डेनिसला त्रास दिला होता, तो सूडाने भरलेला होता
 • ग्रेंडेलची आई : हा निनावी राक्षस तिच्या मुलाचा बदला घेण्यासाठी येतो मृत्यू
 • ड्रॅगन : पुन्हा हा निनावी राक्षस बियोवुल्फच्या विरोधात येतो परंतु तो वर्षानुवर्षे राजा राहिल्यानंतरच
 • अनफर्थ : एक तरुण योद्धा जो ईर्ष्यावान आहे बियोवुल्फचा आणि त्याचा प्रतिशोध दाखवतो
 • हाफडेन : राजा ह्रोथगरचा पिता
 • वेल्थहॉ : राणीडॅन्स, किंग ह्रोथगरची पत्नी
 • हायगेलॅक : बियोवुल्फचे काका
 • विगलाफ : बियोवुल्फ राजा झाल्यानंतर त्याचा नातेवाईक
 • Ecgtheow : Beowulf चे वडील
 • Breca : Beowulf चा बालपणीचा मित्र
 • Hrethric : King Hrothgar चा मोठा मुलगा
 • किंग हर्थेल : गेट्सचा राजा, बियोवुल्फचे लोक

इतरही पुष्कळ आहेत, परंतु हेच आहेत ज्यांना बियोवुल्फ आणि कवितेत उलगडणारी कथा सर्वात जास्त महत्त्वाची आहे.

बियोवुल्फ कॅरेक्टर ट्रेट्स: बियोवुल्फच्या महत्त्वाच्या पात्रांचे अधिक सखोल दृश्य

वर नमूद केलेली काही पात्रे कवितेत नाहीत, पण तरीही त्यांना महत्त्व आहे. ही पात्रांची यादी बियोवुल्फमधील नायकासाठी त्यांचे सखोल महत्त्व तसेच कथेतील त्यांचे महत्त्व स्पष्ट करते.

 • बियोवुल्फ : बियोवुल्फ हे मुख्य पात्र आहे , आणि कविता त्याच्या साहस आणि जीवनाचे अनुसरण करते कारण तो राक्षसांचा पराभव करतो आणि त्याच्या स्वत: च्या भूमीचा राजा होतो. तो जवळजवळ अलौकिक सामर्थ्याने सामर्थ्यवान आहे आणि त्याला त्याच्या क्षमतेबद्दल अभिमान आहे
 • किंग ह्रोथगर : राजा दयाळू, उदार आहे आणि तो बियोवुल्फच्या मदतीसाठी कृतज्ञ आहे. राजा त्याला त्याच्या भविष्याबद्दल सल्ला देतो जसे वडील एखाद्या मुलाला देतात. त्याने भूतकाळात बियोवुल्फच्या वडिलांना आणि काकांना मदत केली होती आणि म्हणून बियोवुल्फला मदत करणे बंधनकारक आहे असे वाटते
 • ग्रेंडेल : हा राक्षस अंधारात राहतो आणि तो वर्षानुवर्षे डेन्स लोकांना त्रास देतोराग आणि मत्सर. बियोवुल्फ त्याला शस्त्राशिवाय पराभूत करतो आणि त्याचा हात फाडून टाकतो
 • ग्रेन्डलची आई : ग्रेंडेलची आई तिच्या मुलाचा बदला घेण्यासाठी मारते आणि बियोवुल्फ तिच्या मागे धावतो आणि तिला तिच्या पाणथळ जागेत मारतो<11
 • अनफर्थ : अनफर्थने एक भूतकाळातील कथा समोर आणली जी बियोवुल्फला वाईट प्रकाशात दाखवते, परंतु बियोवुल्फने त्याला बंद केले आणि त्याच्या कौशल्याच्या अभावाची आठवण करून दिली
 • वेल्थथिओ : ह्रोथगरची राणी परंपरेचे पालन करते आणि मोकळ्या हातांनी गेट्सचे स्वागत करते, राक्षसांविरुद्ध त्यांनी केलेल्या मदतीबद्दल त्यांचे आभार मानते
 • विग्लॅफ : शेवटी जेव्हा बियोवुल्फ एका ड्रॅगनशी लढतो तेव्हा विग्लाफ हा एकमेव असतो जो त्याला मदत करतो. तो बियोवुल्फचा मृत्यू पाहतो आणि
 • ड्रॅगन नंतर सिंहासनाचा उत्तराधिकारी बनतो: हा शेवटचा राक्षस आहे जो बियोवुल्फचा पराभव करतो. जेव्हा कोणीतरी त्याच्या खजिन्यातून काहीतरी चोरते तेव्हा ते रागात होते आणि बियोवुल्फला त्याच्या लोकांना वाचवण्यासाठी लढावे लागते

ही पात्रे बियोवुल्फचे व्यक्तिमत्त्व आणि त्याच्या आयुष्यातील त्याच्या नंतरच्या भूमिकेत देखील मदत करतात . ते आम्हाला बियोवुल्फबद्दल आणखी काही गोष्टी दाखवण्यात आणि कथेत जोडण्यात मदत करतात.

बियोवुल्फ पात्रे कवितेतील वीर संहितेचे उदाहरण कसे देतात?

बिओवुल्फमधील अनेक पात्रे महत्त्वाची आहेत कारण ते निष्ठा, सन्मान, बदला आणि बरेच काही याद्वारे वीर संहितेचे वर्णन करतात . बियोवुल्फ, मुख्य पात्र म्हणून, डेनिस लोकांना राक्षसाशी लढण्यास मदत करण्यासाठी धावून आपली निष्ठा आणि सन्मान दर्शवितो. शिवाय, तो उदाहरण देतोग्रेन्डलच्या आईशी तसेच ड्रॅगनशी लढून बदला घ्या, जो राजा झाल्यानंतर त्याच्या लोकांना त्रास देत होता. शिवाय, तो वीर संस्कृतीत त्याच्या प्रतिष्ठेचे मूल्य दाखवतो, कारण तो ईर्ष्यावान अनफर्थशी लढतो ज्याने त्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला.

राजा ह्रोथगर, दुसरीकडे, उदात्त वागणूक आणि सन्मान दर्शवतो कारण तो बियोवुल्फचे आभार मानतो आणि ग्रेंडेलला मारल्याबद्दल त्याला खजिना देतो. राजा बियोवुल्फला भविष्यात योग्य नेत्यासारखे कसे वागावे याबद्दल एक सल्ला देखील देतो.

डेन्सची राणी वेल्थथिओ देखील बियोवुल्फच्या गटातील योद्धांचे <1 सह स्वागत करून वीर संहितेचे प्रदर्शन करते>उदारता आणि दयाळूपणा . ती त्यांना तिच्या कपमधून प्यायची ऑफर देऊन पाहुणचार दाखवते.

शेवटी, विग्लाफ बियोवुल्फला त्याच्या आयुष्याच्या शेवटी मदत करून त्याची महान निष्ठा दाखवते . तो एकमेव योद्धा आहे जो त्याच्या राजाला मदत करतो, त्याला बियोवुल्फच्या जखमा आणि त्याची भीती असूनही ड्रॅगनशी लढायला मदत करतो. बियोवुल्फ मरण पावला तेव्हा तो उपस्थित असतो, सांत्वन अर्पण करतो आणि त्याच्या निष्ठेमुळे, विग्लाफने मुकुट मिळवला.

हे देखील पहा: अगामेमनन – एस्किलस – मायसीनेचा राजा – प्ले सारांश – प्राचीन ग्रीस – शास्त्रीय साहित्य

बियोवुल्फमधील फॉइल्स आणि मिरर: पात्रे जो बियोवुल्फ बनवतात तो कोण आहे

बियोवुल्फमध्ये, तेथे एक फॉइल तसेच त्याच्या व्यक्तिरेखेचा आरसा आहे, आणि ते आहेत ग्रेंडेल आणि विग्लाफ .

ग्रेन्डल हा कवितेत बियोवुल्फचा फॉइल आहे कारण तो बियोवुल्फच्या अगदी विरुद्ध आहे. बियोवुल्फ सर्व चांगले आहे तर ग्रेंडेल सर्व वाईट आहे . बियोवुल्फचा चांगुलपणा आहेजेव्हा त्याची तुलना ग्रेंडेलशी केली जाते तेव्हा ते अधिक प्रकाशात दर्शविले जाते आणि ग्रेंडेलचे वाईट देखील बियोवुल्फच्या चांगुलपणामुळे वाढते.

पात्राचे गुणधर्म वाढवण्यास फॉइल मदत करतात जेणेकरून वाचक ते अधिक स्पष्टपणे पाहू शकतील. आम्हांला माहीत आहे की, ग्रेंडेल हा वाईट आहे आणि बियोवुल्फचा चांगुलपणाही खूप खोल आहे.

दुसरीकडे, विग्लॅफ हे बियोवुल्फच्या आरशासारखे आहे . त्याच्या निष्ठा आणि सन्मानाच्या कृतीतून आपण नंतर कवितेत पाहू शकतो की तो तरुण बियोवुल्फसारखाच आहे.

हे देखील पहा: देवी आभा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये मत्सर आणि द्वेषाचा बळी

त्याच्याकडे शक्ती, धैर्य, शौर्य आणि सन्मान आहे. बियोवुल्फच्या आयुष्याच्या शेवटी, आम्ही पाहतो की त्याची शक्ती संपली आहे. पण विग्लाफ तरुण आणि ताजे आणि तयार आहे आणि म्हणून बिओवुल्फ त्याच्या मृत्यूनंतर राजाची भूमिका घेण्यासाठी त्याला निवडतो. तो बियोवुल्फचा आरसा आहे, आणि बियोवुल्फची शक्ती दुसऱ्याला दिली जाते.

इतर बियोवुल्फ पात्र: कवितेतील कमी प्रमुख पात्रे

ही इतर आहेत, कमी मुख्य पात्रे बियोवुल्फ . त्यांना अजूनही महत्त्व आहे, परंतु इतर काही मुख्य पात्रांइतके नाही.

इतर वर्णांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:

 • सिगेमंड : हे पौराणिक नॉर्स पात्र आहे, आणि तो एका ड्रॅगनला मारतो. बियोवुल्फ स्वतःच्या ड्रॅगनला मारण्यासाठी जाण्यापूर्वी त्याची कथा सांगितली जाते
 • किंग हेरेमोड : हा एक दुष्ट राजा आहे जो कवी बियोवुल्फच्या वैशिष्ट्यांविरुद्ध विरोध करतो
 • एशेरे : हा राजा ह्रोथगरचा सल्लागार आहेडेन्स
 • ह्रोथल्फ़ : हा ह्रोथगरचा पुतण्या आहे जो त्याच्या मोठ्या मुलापासून दूर ह्रोथगरचे सिंहासन बळकावण्याचा प्रयत्न करतो
 • ह्रोथमंड : हा त्याचा दुसरा मुलगा आहे ह्रोथगर
 • बीओ : हे ह्रोथगरचे आजोबा आहेत आणि देवाने दिलेला नेता म्हणून उल्लेख केला आहे
 • शील्ड शेफसन : हा एक पौराणिक नेता आहे जो ओळखला जातो एक पौराणिक राजा म्हणून ज्याने डॅनिश लोकांच्या सशक्त ओळीची सुरुवात केली

द क्विक समरी ऑफ द ओल्ड, एपिक पोम

बियोवुल्फ हे पाश्चिमात्य लोकांसाठी साहित्यातील सर्वात महत्वाचे कार्य आहे जग 975 ते 1025 या वर्षांच्या दरम्यान एका अनामिक लेखकाने लिहिलेले , परंतु तोंडी स्ट्रोय मागील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवले. हे नेमके केव्हा लिहिले गेले हे विद्वानांना माहित नाही आणि त्याचे बरेच भाषांतर झाले आहे. हे 6व्या शतकात स्कॅन्डिनेव्हियामध्ये घडले आणि हे वीर संहिता आणि योद्धा संस्कृतीचे एक उत्तम उदाहरण आहे.

कविता बियोवुल्फ या तरुण आणि गर्विष्ठ योद्धाच्या कथेचे अनुसरण करते, जो मदतीसाठी जातो अक्राळविक्राळ असलेले डॅन्स . डेन्स लोकांनी बारा वर्षे ग्रेंडेल नावाच्या रक्तपिपासू राक्षसाशी संघर्ष केला. म्हणून, डॅन्सची समस्या ऐकून बियोवुल्फ स्वतःचा देश सोडतो आणि तो त्याच्या सेवा देतो. तो राक्षसाला मारण्यात यशस्वी होतो, राक्षसाच्या आईला मारतो आणि त्याच्या खजिन्याची कमाई करतो.

नंतरच्या आयुष्यात, बियोवुल्फ त्याच्याच भूमीचा राजा बनतो आणि अनेक वर्षांनी तो एका ड्रॅगनशी समोरासमोर येतो. तो पुन्हा यशस्वी होतोपरंतु प्रक्रियेत मृत्यू होतो . मूर्तिपूजक आणि ख्रिश्चन घटकांचे मिश्रण असलेली ही कविता त्यावेळच्या इतिहासाची झलक आहे. आणि त्यावेळेस वीर संहिता समाजासाठी किती महत्त्वाची होती हे दाखवते.

निष्कर्ष

चर्चा केलेल्या बियोवुल्फ पात्रांबद्दल मुख्य मुद्दे पहा वरील लेखात:

 • Beowulf कडे पात्रांची एक लांबलचक यादी आहे, परंतु असे काही आहेत ज्यांना इतरांपेक्षा जास्त महत्त्व आहे. मुख्य पात्रांमध्ये बियोवुल्फ, ह्रोथगर, ग्रेन्डल, ग्रेन्डलची आई, ड्रॅगन, अनफर्थ, वेल्थिओ आणि विग्लॅफ यांचा समावेश आहे
 • सर्वात महत्त्वाच्या पात्रांपैकी एक म्हणजे ह्रोथगर, डेनचा राजा कारण तो बियोवुल्फला पाठिंबा देतो आणि त्याला मदत करण्याचा प्रयत्न करतो. एक चांगला माणूस व्हा
 • इतर महत्त्वाचे पात्र राक्षस आहेत कारण ते "चांगले" बियोवुल्फसाठी फॉइल आहेत. जेव्हा तो त्यांचा पराभव करतो तेव्हा ते त्याचे सामर्थ्य दाखवतात
 • एक पात्र म्हणून ड्रॅगन विशेषत: मनोरंजक आहे कारण तो बियोवुल्फचा शेवटचा अभिमान दाखवतो कारण तो एकटाच त्याच्याशी लढायला जातो
 • विग्लाफ हा बियोवुल्फचा नातेवाईक आहे आणि तो दाखवतो नायकाच्या आयुष्याच्या शेवटी बियोवुल्फवरची त्याची निष्ठा, पुन्हा बियोवुल्फची ताकद आणि चांगुलपणा दर्शविते
 • म्हणूनच ते इतके महत्त्वाचे आहेत. ते कवितेची संस्कृती आणि मूल्ये जोडतात
 • बियोवुल्फचे मुख्य फॉइल ग्रेंडेल आहे, ज्याचे वाईट बियोवुल्फच्या चांगुलपणावर प्रकाश टाकते आणि त्याउलट
 • बियोवुल्फमध्ये एक आरशाचे पात्र देखील आहे, विग्लाफ जो एखाद्या व्यक्तीसारखा आहे. तरुण बियोवुल्फत्याच्या सामर्थ्याने आणि निष्ठेने, बोएवुल्फच्या सिंहासनाचा उत्तराधिकारी
 • कवितेत इतर कमी ज्ञात पात्रे आहेत, परंतु कथा वाढविण्यात मदत करण्यासाठी त्यांचा अधिक उल्लेख केला आहे. ही पात्रे एकतर मृत आहेत किंवा पौराणिक आहेत
 • Beowulf ही एक अतिशय प्रसिद्ध महाकाव्य आहे जी 975 ते 1025 च्या दरम्यान जुन्या इंग्रजीमध्ये लिहिलेली आहे. हे 6व्या शतकात स्कॅन्डिनेव्हियामध्ये घडते
 • तो यशस्वी होतो आणि नंतर त्याला संपूर्ण कवितेत आणखी दोन राक्षसांशी लढावे लागेल

बियोवुल्फ पात्रे प्रत्येकाने प्रसिद्ध कवितेमध्ये काहीतरी विशेष जोडले आहे , परंतु त्या सर्वांमध्ये बोलण्याचे भाग नसतात किंवा ते कविता दरम्यान जिवंत देखील नसतात. काहींना इतरांपेक्षा अधिक महत्त्व असते, विशेषत: किंग ह्रोथगरसारखे, जे बियोवुल्फला एक चांगला माणूस आणि एक चांगला भावी राजा होण्यासाठी मदत करण्याचा प्रयत्न करतात. सर्व पात्रे बियोवुल्फचे सामर्थ्य आणि सामर्थ्य दाखवण्यास मदत करतात , त्यामुळे तो एक चांगला मुख्य पात्र आहे, पण तो त्या सर्वांमध्ये सर्वोत्तम आहे का?

John Campbell

जॉन कॅम्पबेल हे एक निपुण लेखक आणि साहित्यिक उत्साही आहेत, ते शास्त्रीय साहित्याचे सखोल कौतुक आणि व्यापक ज्ञानासाठी ओळखले जातात. लिखित शब्दाच्या उत्कटतेने आणि प्राचीन ग्रीस आणि रोमच्या कृतींबद्दल विशेष आकर्षण असलेल्या, जॉनने शास्त्रीय शोकांतिका, गीत कविता, नवीन विनोदी, व्यंग्य आणि महाकाव्य यांचा अभ्यास आणि शोध यासाठी वर्षे समर्पित केली आहेत.एका प्रतिष्ठित विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात सन्मानासह पदवीधर, जॉनची शैक्षणिक पार्श्वभूमी त्यांना या कालातीत साहित्य निर्मितीचे समीक्षकीय विश्लेषण आणि अर्थ लावण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करते. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या काव्यशास्त्रातील बारकावे, सॅफोचे गीतात्मक अभिव्यक्ती, अ‍ॅरिस्टोफेनीसची तीक्ष्ण बुद्धी, जुवेनलचे व्यंगचित्र आणि होमर आणि व्हर्जिलच्या ज्वलंत कथांमधील बारकावे शोधण्याची त्याची क्षमता खरोखरच अपवादात्मक आहे.जॉनचा ब्लॉग त्याच्या अंतर्दृष्टी, निरीक्षणे आणि या शास्त्रीय उत्कृष्ट नमुन्यांची व्याख्या सामायिक करण्यासाठी त्याच्यासाठी एक सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. थीम, पात्रे, चिन्हे आणि ऐतिहासिक संदर्भांच्या त्याच्या सूक्ष्म विश्लेषणाद्वारे, तो प्राचीन साहित्यिक दिग्गजांच्या कार्यांना जिवंत करतो, त्यांना सर्व पार्श्वभूमी आणि आवडीच्या वाचकांसाठी प्रवेशयोग्य बनवतो.त्यांची मनमोहक लेखनशैली त्यांच्या वाचकांची मने आणि अंतःकरण दोन्ही गुंतवून ठेवते आणि त्यांना शास्त्रीय साहित्याच्या जादुई दुनियेत आणते. प्रत्येक ब्लॉग पोस्टसह, जॉन कुशलतेने त्याची विद्वत्तापूर्ण समज सखोलपणे विणतोया ग्रंथांशी वैयक्तिक संबंध, ते समकालीन जगाशी संबंधित आणि संबंधित बनवतात.त्याच्या क्षेत्रातील एक अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे, जॉनने अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक जर्नल्स आणि प्रकाशनांमध्ये लेख आणि निबंधांचे योगदान दिले आहे. शास्त्रीय साहित्यातील त्यांच्या निपुणतेमुळे त्यांना विविध शैक्षणिक परिषदांमध्ये आणि साहित्यिक कार्यक्रमांमध्ये एक मागणी असलेले वक्ते बनवले आहे.जॉन कॅम्पबेलने आपल्या सुभाषित गद्य आणि उत्कट उत्साहाद्वारे, शास्त्रीय साहित्याचे कालातीत सौंदर्य आणि गहन महत्त्व पुनरुज्जीवित करण्याचा आणि साजरा करण्याचा निर्धार केला आहे. तुम्ही समर्पित विद्वान असाल किंवा ईडिपस, सॅफोच्या प्रेमकविता, मेनेंडरची विनोदी नाटके किंवा अकिलीसच्या वीर कथांचा शोध घेऊ पाहणारे एक जिज्ञासू वाचक असाल, जॉनचा ब्लॉग एक अमूल्य संसाधन असल्याचे वचन देतो जे शिक्षण, प्रेरणा आणि प्रज्वलित करेल. क्लासिक्ससाठी आजीवन प्रेम.