ओडिसीमध्ये अँटिनस: द सूटर हू डायड फर्स्ट

John Campbell 05-02-2024
John Campbell

ओडिसी मधील अँटिनस हा पेनेलोपच्या दावेदारांपैकी एक होता आणि ओडिसीयसच्या हातून मारला गेलेला पहिला होता. होमरिक क्लासिकमध्ये, तरुण दावेदाराने उत्साहाने पेनेलोपचा पाठलाग केला, इथाकन सिंहासनासाठी त्यांच्या योजनांमध्ये दावेदारांच्या सैन्याचे नेतृत्व केले. पण अँटिनस कोण आहे? आणि तो ग्रीक क्लासिकशी कसा संबंधित आहे? अँटिनसचे पात्र आणि त्याचा द ओडिसीवरील प्रभाव समजून घेण्यासाठी, आपल्याला ग्रीक नाटकाच्या घटनांचे संक्षिप्त अवलोकन केले पाहिजे.

ओडिसी

युद्धानंतर ट्रॉयच्या भूमीत गोंधळ उडाला, ओडिसियस आणि त्याची माणसे त्यांच्या प्रिय घरी परतण्यासाठी एकत्र येतात. ते ट्रॉयच्या भूमीतून समुद्रात उतरतात आणि शेवटी सिकोन्स बेटावर पोहोचतात. येथे, ते खेडेगावांवर छापे टाकतात, ग्रीक देव-देवतांचे लक्ष वेधून घेतात.

त्यांच्या संपूर्ण प्रवासात, ओडिसियस आणि त्याचे लोक आश्रय शोधत विविध बेटांवर उतरतात वादळी समुद्रातून. पण ही बेटे त्यांना चांगल्यापेक्षा जास्त हानी आणतात. जेरबा बेटावर, जेथे लोटस-ईटर्स राहतात, ओडिसियस जवळजवळ त्याचे माणसे गमावतो कमळ वनस्पतीच्या मोहात. सिसिलीमध्ये, सायक्लॉप्सच्या भूमीत, ओडिसियसने पोसेडॉनचा राग काढला कारण त्याने त्या राक्षसाला आंधळे केले ज्याने त्यांना त्यांच्या देशात कैद केले होते. समुद्राच्या देवाचा द्वेष त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करतो कारण देव त्यांच्या मार्गावर वादळ पाठवतो,त्यांना मार्गापासून दूर आणि धोकादायक भूमीकडे नेले.

शेवटी, अंडरवर्ल्डमधील टायरेसियासकडून सल्ला मिळाल्यानंतर, ओडिसियस आणि त्याच्या माणसांना सुरक्षितपणे घरी जाण्याचा मार्ग सापडला. ते जहाजाच्या दिशेने जाणार होते परंतु हेलिओसचे बेट टाळा, कारण त्याची सोनेरी गुरे भूमीत राहत होती. पोसेडॉन याला ओडिसियसला अधिक नुकसान करण्याची संधी मानतो आणि त्याच्या जहाजावर कठोर पाणी पाठवतो, इथॅकन माणसांना सूर्यदेवाच्या बेटावर उतरण्यास भाग पाडतो. भुकेलेला आणि थकलेला, ओडिसियस आपल्या माणसांना किनाऱ्यावर सोडून देवांची प्रार्थना करण्यासाठी निघून जातो. दूर असताना, ओडिसियसची माणसे प्रिय पशुधनाची कत्तल करतात, सर्वात निरोगी पशु देवतांना अर्पण करतात.

ओडिसियसच्या माणसांनी हेलिओस विरुद्ध पाप केले होते ते तरुण टायटनला त्वरेने जाण्यासाठी पुरेसे गंभीर होते झ्यूस आणि न्यायाची मागणी करतात, त्यांना शिक्षा न झाल्यास सूर्य खाली आणण्याची आणि त्याचा प्रकाश अंडरवर्ल्डमध्ये चमकवण्याची धमकी दिली. त्यानंतर झ्यूस त्यांच्या मार्गावर गडगडाट पाठवतो, ओडिसियसच्या सर्व माणसांना ठार करतो आणि त्याला फक्त कॅलिप्सोच्या बेटावर कैद करण्यासाठी सोडतो.

हे सर्व घडत असताना, ओडिसियसच्या कुटुंबाला वेगळ्या प्रकारचा सामना करावा लागतो. धमकी ओडिसियसची पत्नी पेनेलोपला एका पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागत आहे; तिला तिच्या पतीची वाट पहायची आहे परंतु तिच्या वडिलांकडून लग्न होऊ नये म्हणून तिला दावेदारांचे मनोरंजन करणे आवश्यक आहे. युपीथेसचा अँटीनस मुलगा, दावेदारांच्या गटाला इथॅकन राणीच्या हृदयाकडे घेऊन जातो. ओडिसियसचा मुलगा टेलीमॅकसने मीटिंग बोलावण्याचा निर्णय घेतलात्याच्या आईच्या दावेदारांच्या भवितव्याबद्दल. तो इथॅकनच्या वडिलांना बोलावतो आणि आपल्या वक्तृत्वाने प्रभावित करतो. तथापि, एकदा त्याने आपली चिंता अँटिनसकडे सांगितल्यावर, दावेदार हसला आणि त्याच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले.

टेलीमॅचसच्या दिशेने निर्माण होणारा धोका लक्षात घेऊन, अथेनाने स्वत:ला मेंटरचा वेष धारण केला आणि तरुण राजपुत्राला त्याच्या चेतावणीकडे जाण्यास उद्युक्त केले. वडिलांचा शोध घेण्यासाठी वेगवेगळ्या जमिनी. हे ऐकून अँटिनस, टेलीमॅकसला परतल्यावर मारण्याची योजना आखतो आणि त्याचे नेतृत्व करतो.

अथेनाने परत येण्याची विनंती केल्यावर शेवटी ओडिसियस कॅलिप्सो बेटातून सोडला जातो. समुद्रातून प्रवास करताना, पोसेडॉन पुन्हा एकदा वादळ पाठवतो. तो फेशियन्सच्या बेटाच्या किनाऱ्यावर धुतो, जिथे राजाची मुलगी त्याला किल्ल्याकडे घेऊन जाते. तिने इथॅकनला तिच्या पालकांना समुद्रात सुरक्षितपणे प्रवास करण्यासाठी आकर्षित करण्याचा सल्ला दिला. ओडिसियसने त्याचा प्रवास सांगितला आणि राजाला त्याने हवे असलेले मनोरंजन दिले. राजाने त्याला परत इथाका येथे घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला, त्याला एक जहाज आणि काही माणसे त्याच्या घरी परतण्यासाठी नेव्हिगेट करण्यासाठी दिली. पोसेडॉन हा समुद्र-पर्यटन लोकांचा संरक्षक आहे; त्याने त्यांना समुद्रावर मार्गदर्शन करण्याचे आणि त्यांचे संरक्षण करण्याचे वचन दिले होते, ज्यामुळे ओडिसियस पाण्यावरून सहजतेने मार्गक्रमण करू शकेल.

इथाका येथे घरी परतणे

आल्यानंतर, ओडिसियस त्याच्या मुलाशी भेटतो Telemachus आणि त्याला भिकाऱ्याच्या वेषात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. दावेदारांच्या हत्येच्या प्रयत्नातून टेलिमाचस जेमतेम सुटला होताआणि आता काळजीपूर्वक चालणे आवश्यक आहे. ओडिसियस पेनेलोपच्या हातासाठी स्पर्धेत सामील होणार आहे आणि पेनेलोपच्या दावेदारांपासून सुटका करेल जे त्याचे घर आणि सिंहासन दोन्ही धोक्यात आणतात.

इथाकन राजा वाड्यावर येतो, स्पर्धा जिंकतो आणि 1 उठाव झाला; दावेदारांच्या कुटुंबांनी त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूसाठी बदला मागितला आणि ओडिसियसला हानी पोहोचवण्यासाठी कूच केले. अथेनाने याचे निराकरण केले आणि इथाकाचा राजा म्हणून ओडिसियस त्याच्या योग्य ठिकाणी परत आला.

ओडिसीमध्ये अँटिनस कोण आहे?

अँटिनस, द ओडिसीमधील दावेदारांपैकी एक आहे. एक हिंसक आणि अतिआत्मविश्वासी पात्र जो ओडिसियसचे सिंहासन घेण्याचा खूप प्रयत्न करतो. पेनेलोपच्या लग्नात हात घालण्यासाठी आणि टेलेमाचसला मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन प्रमुख दावेदारांपैकी तो एक आहे. ओडिसियसचा मित्र मेनेलॉस याच्या घरी जाताना टेलीमॅकसला त्याच्या घरी जाण्यासाठी अडवून त्याला ठार मारण्यासाठी तो दावेदारांचा एक छोटा गट पाठवतो. तथापि, ग्रीक लोकांच्या मदतीने टेलीमॅकस त्यांच्या सापळ्यातून सुटला म्हणून त्याच्या योजनेला काही यश आले नाही. देवी अथेना.

ओडिसियसला त्याच्या घरी परतण्याच्या प्रवासात सामोरे जावे लागेल अशा नश्वर प्रतिस्पर्ध्यांपैकी एक म्हणून अँटिनस कार्य करते. अँटिनस आणि सूटर्स आमच्या नायकाच्या कुटुंबाला धोका निर्माण करतात कारण तो त्यांची “झेनिया” ची प्रथा सोडून देतो. च्या ऐवजीकथा आणि आदराने अन्न आणि पेये एकमेकांना देत, अँटिनस आणि इतर दावेदार पोटभर खातात, ओडिसियसचे घर जमिनीवर पाडतात. त्यांच्यातील आदराचा अभाव दिसून येतो कारण अँटिनसचा अहंकार चालूच आहे. तो इथाकातील खालच्या नागरिकांना त्याच्या खाली असलेले समजतो, एका भिकाऱ्याला खुर्चीने मारहाण करतो, जो वेशात ओडिसियस होता.

हे देखील पहा: ओडिसीमधील युरीमाकस: फसव्या दाव्याला भेटा

वेषात असला तरी ओडिसियसला विरुद्ध वागणूक दिली जात नाही. . तो आमच्या नायकाला खुर्चीने खाली मारतो आणि त्या बदल्यात, इथॅकन राजाने मारला जाणारा पहिला दावेदार आहे.

हे देखील पहा: द ओडिसी मधील ऍफ्रोडाईट: ए टेल ऑफ सेक्स, हब्रिस आणि अपमान

दाव्याचा नरसंहार

जसा ओडिसियस प्रवेश करतो भिकारी म्हणून राजवाड्यात त्याची पत्नी पेनेलोपशी भेट होते. ते संभाषण करतात, आणि राणी तिचा निर्णय जाहीर करते. तिच्या लग्नासाठी एक स्पर्धा आयोजित केली जाईल. जो तिच्या दिवंगत पतीचे धनुष्य चालवू शकतो आणि तो शूट करू शकतो तो तिचा पुढचा पती आणि इथाकाचा राजा असेल. ओडिसियस येईपर्यंत आणि तंतोतंत आदळत नाही तोपर्यंत प्रत्येक वादक एक-एक पाऊल उचलतो आणि अयशस्वी होतो. अँटीनस ओडिसियसला खुर्चीने मारतो आणि त्याच्या मानेवर बाण मारला जातो. ओडिसियस नंतर त्याचे धनुष्य बाकीच्यांकडे दाखवतो, त्यांना एक-एक करून शूट करतो; युरीमाकस, पेनेलोपच्या दावेदारांपैकी एक, सर्व दोष अँटिनसवर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो परंतु वडील आणि मुलाच्या जोडीने त्याला मारले म्हणून तो कमी झाला.

दाव्याचे महत्त्व

दावेदार ओडिसियसचा प्राणघातक विरोधी म्हणून काम करतात आणि अंतिम अडथळ्याचा त्याला पुन्हा दावा करण्यापूर्वी सामना करावा लागतोत्याचे सिंहासन आणि कुटुंब. ओडिसियसच्या मायदेशी परतल्याशिवाय, नाटकाने ऑफर केलेल्या एपिक क्लायमॅक्सच्या प्रेक्षकांना लुटले असते. ते राजा म्हणून ओडिसियसच्या क्षमतेची आठवण करून देतात, त्याच्या सहानुभूतीने आणि दयाळूपणे नेतृत्व करण्याच्या नैसर्गिक क्षमतेवर जोर देतात. नेता होण्यासाठी आवश्यक कष्ट न घेता सत्तेची तहान दाखवून अँटिनसने अहंकार आणि लोभ दाखवला. ओडिसियसच्या लोकांच्या चालीरीतींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याने आपली इच्छा, मद्यपान आणि मेजवानी याला प्राधान्य दिले. यामुळे, इथाकातील लोक ओडिसियसच्या परत येण्यासाठी आपले हात उघडण्याची शक्यता जास्त होती, त्याने वर्षानुवर्षे त्यांचा त्याग केला तरीही.

निष्कर्ष:

आता आम्ही 'दे ओडिसी', अँटिनस, तो कोण आहे आणि नाटकातील त्याची भूमिका याबद्दल बोललो आहे, या लेखातील गंभीर मुद्दे पाहूया:

  • ओडिसीयसचा सामना इथाकाला घरी परतताना विविध संघर्ष.
  • ओडिसियसच्या घरी दीर्घ प्रवासामुळे, तो मृत मानला गेला आणि इथाकामध्ये नवीन राजाला सिंहासनावर बसवले जावे.
  • पेनेलोप तिच्या हातासाठी वेगवेगळे दावेदार होते, आणि सर्वात प्रमुख होते अँटिनस आणि युरीमाकस.
  • अँटिनस गर्विष्ठ आणि हिंसक आहे कारण त्याच्या आणि दावेदारांच्या लालसेने ओडिसियसच्या घरातील पशुधन खाऊन टाकले आणि जमिनीवर खाऊन टाकले.
  • अँटीनस "झेनिया" ला सोडून देतो कारण तो दावेदारांचा नेता म्हणून उद्धटपणे वागतो.
  • पेनेलोप आशेने लग्नाची प्रक्रिया लांबणीवर टाकतोतिच्या पतीच्या घरी परतण्याच्या आशेने तिच्या निर्णयाला शक्य तितका उशीर करणे.
  • अँटिनस त्याच्या प्रवासातून घरी परतत असताना टेलीमॅकसला हानी पोहोचवण्याच्या त्याच्या योजनांमध्ये दावेदारांच्या आनंदी गटाचे नेतृत्व करतो.
  • तो तरुण राजकुमाराला रोखण्यासाठी आणि थंड रक्ताने त्याचा खून करण्यासाठी माणसांचा एक गट पाठवतो. टेलीमॅकस अथेनाच्या मदतीने या सापळ्यातून सुटतो.
  • अँटीनसचा अहंकार पुन्हा एकदा दाखवला जातो कारण तो भिकाऱ्याकडे खुर्ची फेकतो. यामुळे, मारला गेलेला तो पहिला दावेदार आहे, त्याला गळ्यात बाण दिलेला आहे.

शेवटी, अँटिनस हा तुमचा विशिष्ट विरोधी आहे; गर्विष्ठ, आत्मकेंद्रित आणि खूप लोभी त्यांच्या उत्कृष्टतेसाठी. ओडिसियस आणि त्याच्या कुटुंबाप्रती त्याची उद्धट कृत्ये उघडकीस आल्याने त्याचा लोभ आणि घमेंड त्याला त्याच्या मृत्यूपर्यंत पोहोचवतो. आणि तिथे तुमच्याकडे आहे! ओडिसी, अँटिनस, जो तो एक व्यक्ती म्हणून आहे आणि होमरिक क्लासिकमध्ये लिहिलेला आहे.

John Campbell

जॉन कॅम्पबेल हे एक निपुण लेखक आणि साहित्यिक उत्साही आहेत, ते शास्त्रीय साहित्याचे सखोल कौतुक आणि व्यापक ज्ञानासाठी ओळखले जातात. लिखित शब्दाच्या उत्कटतेने आणि प्राचीन ग्रीस आणि रोमच्या कृतींबद्दल विशेष आकर्षण असलेल्या, जॉनने शास्त्रीय शोकांतिका, गीत कविता, नवीन विनोदी, व्यंग्य आणि महाकाव्य यांचा अभ्यास आणि शोध यासाठी वर्षे समर्पित केली आहेत.एका प्रतिष्ठित विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात सन्मानासह पदवीधर, जॉनची शैक्षणिक पार्श्वभूमी त्यांना या कालातीत साहित्य निर्मितीचे समीक्षकीय विश्लेषण आणि अर्थ लावण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करते. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या काव्यशास्त्रातील बारकावे, सॅफोचे गीतात्मक अभिव्यक्ती, अ‍ॅरिस्टोफेनीसची तीक्ष्ण बुद्धी, जुवेनलचे व्यंगचित्र आणि होमर आणि व्हर्जिलच्या ज्वलंत कथांमधील बारकावे शोधण्याची त्याची क्षमता खरोखरच अपवादात्मक आहे.जॉनचा ब्लॉग त्याच्या अंतर्दृष्टी, निरीक्षणे आणि या शास्त्रीय उत्कृष्ट नमुन्यांची व्याख्या सामायिक करण्यासाठी त्याच्यासाठी एक सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. थीम, पात्रे, चिन्हे आणि ऐतिहासिक संदर्भांच्या त्याच्या सूक्ष्म विश्लेषणाद्वारे, तो प्राचीन साहित्यिक दिग्गजांच्या कार्यांना जिवंत करतो, त्यांना सर्व पार्श्वभूमी आणि आवडीच्या वाचकांसाठी प्रवेशयोग्य बनवतो.त्यांची मनमोहक लेखनशैली त्यांच्या वाचकांची मने आणि अंतःकरण दोन्ही गुंतवून ठेवते आणि त्यांना शास्त्रीय साहित्याच्या जादुई दुनियेत आणते. प्रत्येक ब्लॉग पोस्टसह, जॉन कुशलतेने त्याची विद्वत्तापूर्ण समज सखोलपणे विणतोया ग्रंथांशी वैयक्तिक संबंध, ते समकालीन जगाशी संबंधित आणि संबंधित बनवतात.त्याच्या क्षेत्रातील एक अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे, जॉनने अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक जर्नल्स आणि प्रकाशनांमध्ये लेख आणि निबंधांचे योगदान दिले आहे. शास्त्रीय साहित्यातील त्यांच्या निपुणतेमुळे त्यांना विविध शैक्षणिक परिषदांमध्ये आणि साहित्यिक कार्यक्रमांमध्ये एक मागणी असलेले वक्ते बनवले आहे.जॉन कॅम्पबेलने आपल्या सुभाषित गद्य आणि उत्कट उत्साहाद्वारे, शास्त्रीय साहित्याचे कालातीत सौंदर्य आणि गहन महत्त्व पुनरुज्जीवित करण्याचा आणि साजरा करण्याचा निर्धार केला आहे. तुम्ही समर्पित विद्वान असाल किंवा ईडिपस, सॅफोच्या प्रेमकविता, मेनेंडरची विनोदी नाटके किंवा अकिलीसच्या वीर कथांचा शोध घेऊ पाहणारे एक जिज्ञासू वाचक असाल, जॉनचा ब्लॉग एक अमूल्य संसाधन असल्याचे वचन देतो जे शिक्षण, प्रेरणा आणि प्रज्वलित करेल. क्लासिक्ससाठी आजीवन प्रेम.