बियोवुल्फमधील रूपक: प्रसिद्ध कवितेमध्ये रूपक कसे वापरले जातात?

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

बियोवुल्फ मधली रूपकं ही भाषणाची एक आकृती आहे, जी प्रसिद्ध कवितेमध्ये थोडी अधिक मनोरंजक प्रतिमा जोडण्यासाठी वापरली जाते. ते वर्ण, ठिकाणे, तसेच केनिंग्जच्या रूपात वापरले जातात आणि ते वाचकांना कविता चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत करतात.

एकंदरीत अलंकारिक भाषा बियोवुल्फमध्ये बर्‍याचदा वापरली जाते आणि रूपक फक्त एक भाग. प्रसिद्ध कवितेत रूपक कसे वापरले जातात आणि ते वाचकांना कशी मदत करतात हे जाणून घेण्यासाठी हे वाचा.

बियोवुल्फमधील रूपकांची उदाहरणे

बियोवुल्फमधील रूपकांच्या उदाहरणांपैकी एक म्हणजे वापर केनिंग्ज . केनिंग्स हे मिश्रित शब्द किंवा वाक्ये आहेत जे विशिष्टपणे वर्णन करण्यासाठी वापरले जातात. रूपक देखील तेच करते, आणि म्हणून केनिंग्स रूपकाच्या छत्राखाली जाऊ शकतात.

बियोवुल्फमधील काही केनिंग उदाहरणांमध्ये यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे: (सर्व सीमस हेनीच्या कवितेचे भाषांतर)

 • हेवी वॉर-बोर्ड ”: हे ढालचे वर्णन करते
 • ब्रेस्ट-वेबिंग ”: चेन मेल
 • सन-डेझल ”: सूर्यप्रकाश

इतर रूपकांचा देखील बियोवुल्फमध्ये समावेश आहे, आणि ते आपल्याला वर्ण किंवा ठिकाणे खरोखर काय आहेत याचे स्पष्ट चित्र देतात. . या लेखात समाविष्ट केलेले रूपक हेरोट, बियोवुल्फ आणि ग्रेंडेल यांच्याशी संबंधित असतील. Heorot हे सर्व गोष्टींचे केंद्र मानले जाते आणि अनेक वर्णने त्या रूपकाकडे परत येत आहेत, जसे की “ जगाचे आश्चर्य .” हे ठिकाणाचे धडधडणारे हृदय आहेआत्म्यांचे सुरक्षित केंद्र, आणि बियोवुल्फने त्याचे संरक्षण केले पाहिजे.

बियोवुल्फचे रूपक त्याला सर्व चांगुलपणा आणि प्रकाश असल्याचे दर्शविते, जे त्याच्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी येत आहेत. तो एक प्रकारे देवासारखा आहे , तो " देशाचा मेंढपाळ आहे " अशा रूपकांमधून. आणि ग्रेंडेल हा दुष्ट अवतार आहे, तो जवळजवळ सैतानसारखा किंवा राक्षस आहे, ज्याला इतर अनेक वाईट-संबंधित गोष्टींमध्ये “ प्रभूचा बहिष्कृत ” म्हटले जाते.

काय एक रूपक आहे? बियोवुल्फ मधील अलंकारिक भाषा

एक रूपक ही एक अलंकारिक भाषा आहे आणि ती अप्रत्यक्षपणे दोन गोष्टींमधील तुलना आहे . ज्याप्रमाणे एक उपमा like किंवा as (पंखासारखा प्रकाश) द्वारे तुलना करतो, एक रूपक देखील असेच करते, परंतु सारखे किंवा असे न करता (तो माझ्या जीवनाचा प्रकाश आहे). रूपकांमुळे एखाद्या गोष्टीचे मोठे आणि अधिक शक्तिशाली वर्णन करण्यात मदत होते आणि वाचकांसाठी ते अनुभव वाढवते.

बियोवुल्फ वाचताना, एखाद्याला मुख्य पात्रासाठी रूपक वापरण्याचा मोह होऊ शकतो जसे की “ बियोवुल्फ आहे जगातून वाईट काढून टाकणारा देव ." बियोवुल्फ हा प्रत्यक्षात देव नाही, परंतु या रूपक/तुलनेत, आपण पाहतो की त्याच्याकडे मोठी शक्ती, सामर्थ्य आणि उद्देश आहे . रूपक खूप अवघड असू शकतात कारण ते नेहमीच इतके स्पष्ट नसतात आणि ते शोधणे कठीण असू शकते. काहीवेळा, गर्भित रूपके असतात आणि वाचकांना ती पकडण्यासाठी बारकाईने वाचावे लागते.

अलंकारिक भाषा अद्वितीय मार्गांनी तुलना तयार करते. बियोवुल्फ मध्ये,अलंकारिक भाषा वापरण्याचा एक मार्ग म्हणजे अनुप्रकरण. रूपक, उपमा आणि अवतार ही सर्व बियोवुल्फमधील अलंकारिक भाषेची उदाहरणे आहेत.

द मेटॅफोर्स फॉर हिओरोट: द हॉल ऑफ हॉल्स अँड अ वर्ल्ड वंडर

जरी बियोवुल्फमधील अनेक रूपके संबंधित आहेत लोकांसाठी, हेओरोट, मीड हॉलशी संबंधित काही रूपक आहेत . ही इतर काही रूपकं तितकी ठळक रूपकं नाहीत, पण कवितेत हिओरोट काय असायला हवं याचा एक अर्थ आहे.

हेओरोटच्या काही वर्णने/रूपकांवर एक नजर टाका खाली:

 • जगातील आश्चर्य ”: हिओरोट बनण्याची डेन्सच्या राजाला आशा होती आणि ती काही काळासाठी होती . हेरोटचे हे रूपक आपल्याला कथेचे महत्त्व आणि ग्रेंडेलच्या प्रभावामुळे ती किती खाली येते हे दर्शवते
 • हॉल ऑफ हॉल ”: पुन्हा, हे कथेतील हिओरोटच्या स्थानाची उंची दर्शवते . हे सर्व गोष्टींचे केंद्र आहे, हॉल ऑफ हॉल
 • उच्च घर ”: हे रूपक जसे ग्रेंडेल अंधारातून बाहेर येताना त्याचे नुकसान करण्यासाठी प्रथमच येते तसे लिहिले आहे. . हे आपल्याला हिओरोटच्या चांगुलपणाची आठवण करून देते

बियोवुल्फसाठी रूपक: देवासारखा किंवा वास्तविक देव?

कवितेत, बियोवुल्फसाठी अनेक रूपक आहेत. त्याची उपमा एखाद्या चांगल्या शक्तीशी द्या , अगदी देवाशी त्याची उपमा देण्याच्या जवळ आहे.

हे देखील पहा: Bacchae – Euripides – सारांश & विश्लेषण

बियोवुल्फच्या काही रूपकांवर एक नजर टाकाखाली: (सर्व सीमस हेनीच्या कवितेच्या अनुवादातून घेतलेले)

 • चांगुलपणाचा राजकुमार ”: ग्रेंडेलविरुद्ध लढण्यापूर्वी त्याला हे म्हणतात, त्याच्या पहिला अक्राळविक्राळ
 • देशाचा मेंढपाळ ”: आयुष्याच्या शेवटी जेव्हा तो ड्रॅगनशी लढत असतो तेव्हा त्याचा नातेवाईक त्याला असे म्हणतो
 • स्वामी ”: तो राजा झाल्यानंतर त्याचे लोक त्याला असे म्हणतात
 • त्यांचा खजिना देणारा ”: तो राजा झाल्यानंतर, त्याला हे नाव देण्यात आले आहे की ज्याला ड्रॅगनच्या सामर्थ्याचा त्रास होईल

यापैकी प्रत्येक कवितेतील रूपकात्मक वाक्प्रचाराचा भाग आहे, आणि ते आम्हाला बियोवुल्फ कोण होते याची सखोल माहिती देते . त्याच वेळी, वाचकांनी त्याला कसे पाहिले पाहिजे हे सांगते. तो सर्व काही चांगला आणि प्रकाश आहे आणि त्याला जगातून वाईट दूर करण्याची इच्छा आहे. पृथ्वीला अंधारातून वाचवायला आल्याने त्याचे पात्र देवाचे रूपक असू शकते.

ग्रेंडेलचे रूपक: सैतान स्वतः की फक्त एक राक्षस?

ग्रेंडेलचे रूपक कदाचित कवितेमध्ये सर्वात रोमांचक वापरले गेले कारण ते त्याच्या शुद्ध वाईटाचे वर्णन करतात. तो मूलत: दुष्ट अवतारी आहे, आणि वाचकांना या पूर्ण-दुष्ट खलनायकाबद्दल खरोखर दया वाटत नाही.

ग्रेंडेलसाठी या रूपकांवर एक नजर टाका:

 • तो प्रभूचा बहिष्कृत होता ”: एक दुष्ट प्राणी म्हणून, तो देवाच्या विरुद्ध असेल, परंतु हे सैतानाच्या कथेशी संबंधित आहे. स्वतः सैतानाला देखील देवाने बाहेर टाकले होते, तसेच ग्रेंडेल एसैतानाचे रूपक?
 • देवाने शापित पाशवी ”: पुन्हा ग्रेंडेलची तुलना देवाने बाजूला ढकललेल्या आणि फेकून दिलेल्या गोष्टीशी केली जात आहे, सैतान आणि त्याच्या चाकरांसारखीच आहे
 • राक्षस ”: हे रूपक थोडेसे स्पष्ट आहे, ग्रेंडेलला असे संबोधून ते किती वाईट आहे हे दर्शविते

इतर अनेक रूपके संपूर्ण कवितेत गुंफलेली आहेत, परंतु ही मदत करतात ग्रेंडेलचे पात्र काय होते हे आम्हाला दाखवण्यात. बियोवुल्फ हे चांगुलपणाने भरलेले देवासारखे पात्र आहे, तर ग्रेंडेल हे सैतानासारखे अंधार आणि वाईटाने भरलेले पात्र आहे . जसे बायबलमध्ये, देव आणि सैतान विरुद्ध आहेत, आणि चांगले आणि वाईट हे सतत युद्धात असतात.

प्रसिद्ध महाकाव्याची संक्षिप्त माहिती

6व्या शतकात स्कॅन्डिनेव्हियामध्ये घडली, महाकाव्य बियोवुल्फ या तरुण योद्धाच्या साहसांचे वर्णन करते . या नायकाला संपूर्ण कवितेत तीन राक्षसांशी लढावे लागले. ही कविता प्रथम एका अज्ञात लेखकाने 975 ते 1025 या वर्षांच्या दरम्यान जुन्या इंग्रजीमध्ये लिहिली होती, जरी ती मूळतः एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीपर्यंत सांगितली जाणारी मौखिक कथा होती.

तो डॅन्सच्या लोकांना मदत करण्यासाठी आला होता. बारा वर्षांपासून राक्षसाशी झुंजत आहे. मग, तो राक्षसाच्या आईशी लढतो आणि सन्मान आणि बक्षिसे मिळवतो. जेव्हा तो स्वतःच्या देशाचा राजा होतो, तेव्हा त्याला नंतर ड्रॅगनशी लढावे लागते. ही कविता संस्कृतीतील शौर्य संहिता आणि शौर्य यांचे महत्त्व याचे उत्तम उदाहरण आहे.वेळ .

याने जगाच्या या भागातील भूतकाळातील विद्वानांना अंतर्दृष्टी दिली आहे. ही अनोखी आणि रोमांचक कविता पाश्चात्य जगासाठी साहित्यातील सर्वात महत्त्वाची रचना बनली आहे.

निष्कर्ष

बद्दल मुख्य मुद्दे पहा उपरोक्त लेखात समाविष्ट केलेले बियोवुल्फ मधील रूपक:

 • बियोवुल्फमधील रूपकांना ते कसे शोधायचे हे माहित असल्यास ते सहजपणे सापडतात
 • रूपक ही दोन गोष्टींमधील तुलना आहेत. ते लिखित कार्यात अधिक सखोलता जोडण्यास मदत करतात आणि वाचकांना कथा आणि पात्रात अधिक पाहण्यास मदत करतात
 • अलंकारिक भाषा जसे की अनुकरण आणि रूपक या कवितेत सामान्यतः वापरले जाते
 • एक मार्ग रूपकांचा वापर केनिंग्जद्वारे केला जातो. केनिंग्स हे मूळ शब्दाची जागा घेणारे मिश्रित शब्द किंवा वाक्ये आहेत: समुद्रासाठी “व्हेल-रोड”
 • इतर रूपक पात्रे आणि ठिकाणे आणि दुसरे काहीतरी यांच्यात तुलना करतात
 • जरी कवितेत अनेक रूपकं आहेत , हा लेख हिओरोट, मीड हॉल, बियोवुल्फ, नायक आणि ग्रेंडेल, राक्षस यांच्या रूपकांवर चर्चा करतो
 • हीरोट हे “जगाचे आश्चर्य” आहे, कवितेचे केंद्र आणि त्याचे हृदय आणि आत्मा सुरुवात
 • बियोवुल्फ हा "चांगुलपणाचा राजकुमार" आहे, जो त्याच्या क्षमतांमध्ये जवळजवळ देवासारखा भासतो. तो जे काही चांगले आहे त्याचे प्रतिनिधित्व करतो
 • ग्रेंडेल हा “प्रभूचा बहिष्कृत” आणि “शक्तिशाली राक्षस” आहे
 • ही चांगली आणि चांगल्यामधील लढाई आहेवाईट, रूपकांद्वारे दाखवले आहे!
 • हे पाश्चात्य जगातील साहित्यातील सर्वात महत्त्वाचे काम आहे

बियोवुल्फ हे रूपकांनी परिपूर्ण आहे आणि ते वाचकांना मदत करतात. कथेतील पात्रे आणि त्यांचा उद्देश अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घ्या . रूपकांशिवाय, आपण बियोवुल्फला एक बलवान योद्धा म्हणून पाहू शकतो, परंतु त्यांच्यासह, आपण पाहू शकतो की तो देव आणि चांगुलपणाचे प्रतिनिधित्व करतो. जरी रूपक अवघड आणि कधीकधी निराशाजनक असले तरीही, त्यांच्याशिवाय साहित्य आणि जीवन थोडेसे कमी रंगीत होईल.

हे देखील पहा: अगामेमनन – एस्किलस – मायसीनेचा राजा – प्ले सारांश – प्राचीन ग्रीस – शास्त्रीय साहित्य

John Campbell

जॉन कॅम्पबेल हे एक निपुण लेखक आणि साहित्यिक उत्साही आहेत, ते शास्त्रीय साहित्याचे सखोल कौतुक आणि व्यापक ज्ञानासाठी ओळखले जातात. लिखित शब्दाच्या उत्कटतेने आणि प्राचीन ग्रीस आणि रोमच्या कृतींबद्दल विशेष आकर्षण असलेल्या, जॉनने शास्त्रीय शोकांतिका, गीत कविता, नवीन विनोदी, व्यंग्य आणि महाकाव्य यांचा अभ्यास आणि शोध यासाठी वर्षे समर्पित केली आहेत.एका प्रतिष्ठित विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात सन्मानासह पदवीधर, जॉनची शैक्षणिक पार्श्वभूमी त्यांना या कालातीत साहित्य निर्मितीचे समीक्षकीय विश्लेषण आणि अर्थ लावण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करते. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या काव्यशास्त्रातील बारकावे, सॅफोचे गीतात्मक अभिव्यक्ती, अ‍ॅरिस्टोफेनीसची तीक्ष्ण बुद्धी, जुवेनलचे व्यंगचित्र आणि होमर आणि व्हर्जिलच्या ज्वलंत कथांमधील बारकावे शोधण्याची त्याची क्षमता खरोखरच अपवादात्मक आहे.जॉनचा ब्लॉग त्याच्या अंतर्दृष्टी, निरीक्षणे आणि या शास्त्रीय उत्कृष्ट नमुन्यांची व्याख्या सामायिक करण्यासाठी त्याच्यासाठी एक सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. थीम, पात्रे, चिन्हे आणि ऐतिहासिक संदर्भांच्या त्याच्या सूक्ष्म विश्लेषणाद्वारे, तो प्राचीन साहित्यिक दिग्गजांच्या कार्यांना जिवंत करतो, त्यांना सर्व पार्श्वभूमी आणि आवडीच्या वाचकांसाठी प्रवेशयोग्य बनवतो.त्यांची मनमोहक लेखनशैली त्यांच्या वाचकांची मने आणि अंतःकरण दोन्ही गुंतवून ठेवते आणि त्यांना शास्त्रीय साहित्याच्या जादुई दुनियेत आणते. प्रत्येक ब्लॉग पोस्टसह, जॉन कुशलतेने त्याची विद्वत्तापूर्ण समज सखोलपणे विणतोया ग्रंथांशी वैयक्तिक संबंध, ते समकालीन जगाशी संबंधित आणि संबंधित बनवतात.त्याच्या क्षेत्रातील एक अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे, जॉनने अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक जर्नल्स आणि प्रकाशनांमध्ये लेख आणि निबंधांचे योगदान दिले आहे. शास्त्रीय साहित्यातील त्यांच्या निपुणतेमुळे त्यांना विविध शैक्षणिक परिषदांमध्ये आणि साहित्यिक कार्यक्रमांमध्ये एक मागणी असलेले वक्ते बनवले आहे.जॉन कॅम्पबेलने आपल्या सुभाषित गद्य आणि उत्कट उत्साहाद्वारे, शास्त्रीय साहित्याचे कालातीत सौंदर्य आणि गहन महत्त्व पुनरुज्जीवित करण्याचा आणि साजरा करण्याचा निर्धार केला आहे. तुम्ही समर्पित विद्वान असाल किंवा ईडिपस, सॅफोच्या प्रेमकविता, मेनेंडरची विनोदी नाटके किंवा अकिलीसच्या वीर कथांचा शोध घेऊ पाहणारे एक जिज्ञासू वाचक असाल, जॉनचा ब्लॉग एक अमूल्य संसाधन असल्याचे वचन देतो जे शिक्षण, प्रेरणा आणि प्रज्वलित करेल. क्लासिक्ससाठी आजीवन प्रेम.