नेपच्यून वि पोसेडॉन: समानता आणि फरक एक्सप्लोर करणे

John Campbell 14-10-2023
John Campbell

नेपच्यून वि पोसेडॉन हा एक लेख आहे जो अनुक्रमे रोमन आणि ग्रीक पौराणिक कथांमधील दोन देवतांमधील समानता आणि फरक उघड करेल. नेपच्यून हा रोमन पॅंथिऑनमधील देवता आहे आणि ग्रीक लोकांमध्ये पोसेडॉन हा देव असूनही बहुतेक लोक दोन देवतांमध्ये गोंधळ घालतात.

हा लेख दोन्ही देवतांचा विरोधाभास करेल आणि त्यांचे मूळ, समानता आणि फरक स्पष्ट करेल. तसेच, या दोन देवतांशी संबंधित सामान्य प्रश्न सोडवले जातील.

नेपच्यून विरुद्ध पोसेडॉन तुलना सारणी

<10 नेपच्यून
वैशिष्ट्य पोसेडॉन
मूळ रोमन ग्रीक
संतती कोणीही नाही अनेक मुले
भौतिक वर्णन अस्पष्ट ज्वलंत
उत्सव नेप्च्युनालिया<11 कोणीही नाही
वय लहान मोठे

नेपच्यून आणि पोसायडॉनमध्ये काय फरक आहेत?

नेपच्यून आणि पोसायडॉनमधील मुख्य फरक त्यांचे मूळ आहे - नेपच्यून हा समुद्राचा देव आणि रोमन मिथकांमध्ये गोड्या पाण्याचा देव आहे तर पोसायडॉनमध्ये ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये समान वर्चस्व. दुसरीकडे, पोसेडॉनला थिसियस, पॉलीफेमस आणि अॅटलससह अनेक मुले होती तर नेपच्यूनला एकही मूल नव्हते.

हे देखील पहा: ग्रीक देवी निसर्ग: पहिली स्त्री देवता गिया

नेपच्यून कशासाठी प्रसिद्ध आहे?

नेपच्यून हे a म्हणून ओळखले जाते पाण्याचा, गोड्या पाण्याचा आणि समुद्राचा देव. तो देव म्हणून प्रसिद्ध आहेरोमन पौराणिक कथा, तंतोतंत, तो शनीचा मुलगा होता. त्याच्याकडे पाण्याखाली श्वास घेणे आणि समुद्रातील प्राण्यांशी संवाद साधणे यासारख्या दैवी शक्ती होत्या.

नेपच्यूनची उत्पत्ती आणि निसर्ग

रोमन पौराणिक कथा सांगते की नेपच्यून शनिचा पुत्र होता, काळाची देवता आणि ऑप्स, एक प्रजनन देवी. त्याला दोन भाऊ होते; बृहस्पति देवतांचा राजा आणि प्लूटो, अंडरवर्ल्डचा शासक. नेपच्यूनला तीन बहिणीही होत्या ज्या जूनो, देवतांची राणी, वेस्टा, कुटुंबाची देवी आणि सेरेस ही शेती आणि प्रजननक्षमतेची देवी होती. रोमन लोकांनी नेपच्यूनची जोडी समुद्राची देवी सालासियाशी केली.

नेपच्यूनचा सण

नेपच्यून हा त्याच्या वार्षिक उत्सव, नेपच्युनलिया साठी प्रसिद्ध होता. 23 जुलै रोजी झाला. लोक उष्णतेचा सामना करण्यासाठी गोडे पाणी आणि वाईन पितात म्हणून उत्सवाचे वैशिष्ट्य होते. शेतातील फळांचा आस्वाद घेताना महिलांना पुरुषांसोबत आनंदाने गाणे आणि नृत्य करण्यास देखील परवानगी आहे. रोमन लोक टायबर नदी आणि व्हाया सलारिया या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या झोपड्यांखाली एकत्र आले.

नागरिक देखील त्यांच्या काठाने ओसंडून वाहत असलेल्या वरवरच्या पाण्याचा साठा निचरा करण्यात आणि नाल्यांभोवतीची झुडपे साफ करण्यात वेळ घालवतात. प्रजनन देवता म्हणून नेपच्यून देवाला बैलाचा बळी देऊन सणाचा कळस होतो. रोमनच्या उन्हाळ्यात साजरे केल्या जाणाऱ्या तीन सणांचा एक भाग म्हणजे नेपटूलियाकॅलेंडर पहिला लुकेरिया सण होता ज्यात दुसऱ्या सणासाठी, नेपतुलियासाठी मार्ग तयार करण्यासाठी ग्रोव्ह्ज साफ करणे वैशिष्ट्यीकृत होते.

नेपच्युनियन नंतर फुरिनालिया होते जे देवी फुरिनाच्या सन्मानार्थ आयोजित केले गेले, ज्या देवतेचे प्रभुत्व झरे आणि विहिरी होते. रोमच्या पश्चिमेस असलेल्या जॅनिक्युलम टेकडीवरील देवीच्या पवित्र ग्रोव्हमध्ये फ्युरिनालिया आयोजित करण्यात आला होता. देवतांचा पाण्याशी संबंध असल्यामुळे कदाचित सण एकत्र केले गेले.

नेपच्यूनची उपासना

रोमन लोकांनी नेपच्यूनची स्थापना फक्त चार देवतांपैकी एक म्हणून केली ज्यांना ते बैल अर्पण करतील. यज्ञ. कारण ते त्याला प्रजनन देवता आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग मानत होते. बैलांच्या बलिदानाचा फायदा होणारे इतर रोमन देव म्हणजे ज्युपिटर, अपोलो आणि मंगळ हे बृहस्पतिला कधीकधी बैल आणि वासराचे बलिदान मिळाल्याचे दर्शविणारे रेकॉर्ड होते. पौराणिक कथेनुसार, यज्ञ चुकीच्या पद्धतीने केला गेला असेल तर प्रायश्चित्त करावे लागे.

स्त्रोतांनी सूचित केले आहे की रोमन लोकसंख्येच्या बहुतांश लोकांना समुद्रापर्यंत प्रवेश नव्हता, त्यामुळे ते सुरुवातीला गोड्या पाण्याच्या रूपात नेपच्यूनची पूजा करत. देव याउलट, ग्रीक लोक अनेक बेटांसह समुद्राने वेढलेले होते, अशा प्रकारे पोसेडॉनला सुरुवातीपासूनच समुद्र देवता म्हणून पूज्य केले जात असे. विद्वानांचा असा विश्वास आहे की नेपच्यून हा समुद्राचा पोसायडॉन आणि एट्रस्कन देव नेथुन्स यांचे संयोजन आहे. नेपच्यूनने केले नाहीरोमन साहित्यात त्याचे कोणतेही ज्वलंत भौतिक वर्णन आहे, तर पोसायडॉनचे शारीरिक गुण चांगले मांडलेले आहेत.

पोसेडॉन कशासाठी प्रसिद्ध आहे?

ग्रीक देव पोसायडॉन बाजूने लढण्यासाठी प्रसिद्ध आहे ऑलिंपियन्सचे जसे त्यांनी टायटन्सचा पाडाव केला. याशिवाय, पोसायडॉनला समृद्ध इतिहास आणि पौराणिक कथांबद्दल ओळखले जाते, तो जेव्हा रागावला तेव्हा नैसर्गिक आपत्ती घडवून आणण्यासाठी तो प्रसिद्ध आहे.

पोसेडॉनचा जन्म आणि समुद्राचा देव बनणे

पोसेडॉनचा जन्म हा एक घटनात्मक होता कारण त्याचे वडील, क्रोनस, त्याला गिळंकृत केले त्याच्या इतर काही भावंडांसह एक भविष्यवाणी टाळण्यासाठी. भविष्यवाणीनुसार, क्रोनसच्या मुलांपैकी एक त्याला उखडून टाकेल, अशा प्रकारे त्याने आपल्या मुलांचा जन्म झाल्यावर त्यांना गिळंकृत केले. सुदैवाने, त्यांची आई, गैया हिने झ्यूसचा जन्म झाला तेव्हा त्याला लपवून ठेवले आणि क्रोनसला झ्यूस असल्याचे भासवत त्याला एक दगड दिला. क्रोनसने दगड गिळला आणि झ्यूस क्रोनसच्या नजरेपासून दूर असलेल्या एका बेटावर लपला.

झ्यूस मोठा झाला आणि त्याने क्रोनसच्या राजवाड्यात त्याचा कपवाहक म्हणून सेवा केली. एके दिवशी, झ्यूसने क्रोनसला एक पेय दिले ज्यामुळे त्याने पोसायडॉनसह गिळलेल्या सर्व मुलांना उलट्या झाल्या. नंतर, पोसेडॉनने झ्यूस आणि ऑलिंपियन्सना टायटॅनोमाची म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या 10 वर्षांच्या युद्धात टायटन्सविरूद्ध लढण्यास मदत केली. ऑलिंपियन विजयी झाले आणि पोसायडॉनला समुद्र आणि पृथ्वीवरील सर्व जलसाठ्यांवर प्रभुत्व देण्यात आले.

पोसायडॉन प्रसिद्ध आहे.फॉर क्रिएटिंग द हॉर्स

एका परंपरेनुसार, शेतीची देवता, डीमीटरचे हृदय जिंकण्याच्या प्रयत्नात, त्याने जगातील सर्वात सुंदर प्राणी तयार करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, त्याला इतका वेळ लागला की त्याने घोडा तयार केला तोपर्यंत तो डीमीटरच्या प्रेमात पडला होता.

ग्रीक पॅंथिऑनमधील पोसायडॉन

ग्रीक लोक पोसायडॉनला प्रमुख देवता मानत होते आणि त्याच्या सन्मानार्थ विविध शहरांमध्ये अनेक मंदिरे उभारली. एथेना शहरातही, शहराचे प्रमुख देव, एथेना याशिवाय दुसरे सर्वात महत्वाचे देवता म्हणून त्याची पूजा केली जात असे. ग्रीक पौराणिक कथेत, पोसेडॉनने काही बेटे तयार केली आणि भूकंप घडवून आणण्याची शक्ती त्यांच्याकडे होती. त्याच्या रागात, ग्रीक देव पोसेडॉन त्याच्या त्रिशूळाने समुद्रावर प्रहार करून जहाजाचा नाश आणि वादळ घडवून आणू शकतो.

विद्यमान खंडित नोंदी दर्शवतात की जेव्हा काही खलाशांनी खडबडीत समुद्र अनुभवला तेव्हा त्यांनी पोसायडनला बुडून घोड्याचा बळी दिला. उदाहरणार्थ, अलेक्झांडर द ग्रेटने इस्‍ससच्‍या लढाईपूर्वी अ‍ॅसिरियाच्‍या किनार्‍यावर चार घोड्यांचा रथ बलिदान करण्‍याचा आदेश दिला होता. पोसेडॉन हा त्याचा भाऊ अपोलो याच्या हाती देण्यापूर्वी सर्व-महत्त्वाच्या डेल्फिक ओरॅकलचा संरक्षक म्हणूनही ओळखला जात असे. हेलेनिस्टिक धर्मातील त्याच्या महत्त्वामुळे, आजही देवाची पूजा केली जाते.

पोसायडॉनने ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये प्रमुख भूमिका बजावल्या आहेत

पोसायडॉनने अनेक वेळा सुद्धा देखावे केले.इलियड आणि ओडिसी सारख्या उल्लेखनीय ग्रीक साहित्यकृती. इलियडमध्ये, पोसेडॉनने ट्रोजन किंग, लाओमेडॉनच्या दिशेने त्याच्या कटुतेमुळे ग्रीक लोकांसाठी लढणे निवडले. पोसेडॉनने हेराशी संधान साधले ज्याने झ्यूसला फूस लावून त्याचे लक्ष विचलित केले आणि पोसेडॉनला ग्रीकांची बाजू घेण्यास परवानगी दिली. तथापि, झ्यूसला नंतर पोसायडॉनच्या हस्तक्षेपाविषयी कळले आणि त्याने अपोलोला पोसायडॉनचा मुकाबला करण्यासाठी आणि ट्रोजनच्या बाजूने वळण देण्यासाठी पाठवले.

हे देखील पहा: अँटिगोनमधील साहित्यिक उपकरणे: मजकूर समजून घेणे

ओडिसीमध्ये, पोसेडॉन हा मुख्य विरोधक होता जो मुख्य पात्र ओडिसियसच्या प्रवासात अडथळा आणत होता. ओडिसियसबद्दलचा त्याचा द्वेष या वस्तुस्थितीमुळे उद्भवला की ओडिसियसने त्याचा मुलगा पॉलीफेमसला आंधळा केला. देवाने ओडिसियसच्या मार्गावर वादळ आणि प्रचंड लाटा पाठवून त्याला बुडवून टाकले पण शेवटी त्याचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. त्याने ओडिसियसच्या ताफ्याचा नाश करण्यासाठी सहा डोके असलेला राक्षस, सायला आणि धोकादायक व्हर्लपूल, चॅरीब्डिस यांना देखील पाठवले पण तो सुरक्षित बाहेर आला.

FAQ

ट्रायटन विरुद्ध पोसायडॉनमध्ये काय फरक आहे देव?

ट्रायटन हा पोसेडॉनचा मुलगा आणि त्याची पत्नी अॅम्फिट्राईट, समुद्राची देवी. त्याच्या वडिलांच्या विपरीत, ट्रायटन हा अर्धा-माणूस अर्धा-मासा आहे, आणि त्याच्याकडे एक प्रचंड कवच होते जे त्याने अनेकदा ट्रम्पेट म्हणून वाजवले. त्याच्या वडिलांप्रमाणे, ट्रायटन हा समुद्राचा देव आहे आणि त्याने अडकलेल्या खलाशांना त्यांचा मार्ग शोधण्यात मदत केली.

कोण बलवान आहे; पोसेडॉन विरुद्ध झ्यूस?

दोन्ही देवतांमध्ये भिन्न सामर्थ्य आणि कमकुवतता आहेत ज्यात भिन्न डोमेनवर राज्य करणे देखील समाविष्ट आहेकोण बलवान आहे हे शोधणे कठीण आहे. उदाहरणार्थ, झ्यूसची वीज आणि मेघगर्जना पोसायडॉनच्या खोल समुद्रात निरुपयोगी ठरू शकतात तर पोसेडॉनच्या प्रचंड लाटा आणि वादळ हे आकाश असलेल्या झ्यूसच्या क्षेत्रापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. तथापि, देवांचा राजा म्हणून झ्यूसचे स्थान त्याला पोसेडॉनपेक्षा थोडासा धार देते.

नेपच्यून विरुद्ध पोसायडॉन मधील समानता काय आहेत?

पोसेडॉन आणि नेपच्यूनचे साम्य म्हणजे दोन्ही देवता महासागर आणि गोड्या पाण्यावर राज्य करतात. तसेच, पोसेडॉन नेपच्यूनच्या आधी आहे, अशा प्रकारे नेपच्यून ही पोसायडॉनची कार्बन प्रत आहे, ती कशी समान आहेत.

निष्कर्ष

नेपच्यून आणि पोसेडॉन समान भूमिका आणि पौराणिक कथा असलेले समान देव आहेत. तथापि, मुख्य फरक असा आहे की ते वेगवेगळ्या सभ्यतेचे आहेत; नेपच्यून हा रोमन देवता आहे तर पोसेडॉन ग्रीक आहे. आणखी एक फरक असा की पोसायडॉन नेपच्यूनपेक्षा समृद्ध आणि अधिक रोमांचक पौराणिक कथा आहे.

दोन्ही देवता दोन्ही संस्कृतींमध्ये प्रमुख देवता होत्या आणि त्यांच्या संपूर्ण काळात त्यांना खूप आदर होता. संबंधित देश.

John Campbell

जॉन कॅम्पबेल हे एक निपुण लेखक आणि साहित्यिक उत्साही आहेत, ते शास्त्रीय साहित्याचे सखोल कौतुक आणि व्यापक ज्ञानासाठी ओळखले जातात. लिखित शब्दाच्या उत्कटतेने आणि प्राचीन ग्रीस आणि रोमच्या कृतींबद्दल विशेष आकर्षण असलेल्या, जॉनने शास्त्रीय शोकांतिका, गीत कविता, नवीन विनोदी, व्यंग्य आणि महाकाव्य यांचा अभ्यास आणि शोध यासाठी वर्षे समर्पित केली आहेत.एका प्रतिष्ठित विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात सन्मानासह पदवीधर, जॉनची शैक्षणिक पार्श्वभूमी त्यांना या कालातीत साहित्य निर्मितीचे समीक्षकीय विश्लेषण आणि अर्थ लावण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करते. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या काव्यशास्त्रातील बारकावे, सॅफोचे गीतात्मक अभिव्यक्ती, अ‍ॅरिस्टोफेनीसची तीक्ष्ण बुद्धी, जुवेनलचे व्यंगचित्र आणि होमर आणि व्हर्जिलच्या ज्वलंत कथांमधील बारकावे शोधण्याची त्याची क्षमता खरोखरच अपवादात्मक आहे.जॉनचा ब्लॉग त्याच्या अंतर्दृष्टी, निरीक्षणे आणि या शास्त्रीय उत्कृष्ट नमुन्यांची व्याख्या सामायिक करण्यासाठी त्याच्यासाठी एक सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. थीम, पात्रे, चिन्हे आणि ऐतिहासिक संदर्भांच्या त्याच्या सूक्ष्म विश्लेषणाद्वारे, तो प्राचीन साहित्यिक दिग्गजांच्या कार्यांना जिवंत करतो, त्यांना सर्व पार्श्वभूमी आणि आवडीच्या वाचकांसाठी प्रवेशयोग्य बनवतो.त्यांची मनमोहक लेखनशैली त्यांच्या वाचकांची मने आणि अंतःकरण दोन्ही गुंतवून ठेवते आणि त्यांना शास्त्रीय साहित्याच्या जादुई दुनियेत आणते. प्रत्येक ब्लॉग पोस्टसह, जॉन कुशलतेने त्याची विद्वत्तापूर्ण समज सखोलपणे विणतोया ग्रंथांशी वैयक्तिक संबंध, ते समकालीन जगाशी संबंधित आणि संबंधित बनवतात.त्याच्या क्षेत्रातील एक अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे, जॉनने अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक जर्नल्स आणि प्रकाशनांमध्ये लेख आणि निबंधांचे योगदान दिले आहे. शास्त्रीय साहित्यातील त्यांच्या निपुणतेमुळे त्यांना विविध शैक्षणिक परिषदांमध्ये आणि साहित्यिक कार्यक्रमांमध्ये एक मागणी असलेले वक्ते बनवले आहे.जॉन कॅम्पबेलने आपल्या सुभाषित गद्य आणि उत्कट उत्साहाद्वारे, शास्त्रीय साहित्याचे कालातीत सौंदर्य आणि गहन महत्त्व पुनरुज्जीवित करण्याचा आणि साजरा करण्याचा निर्धार केला आहे. तुम्ही समर्पित विद्वान असाल किंवा ईडिपस, सॅफोच्या प्रेमकविता, मेनेंडरची विनोदी नाटके किंवा अकिलीसच्या वीर कथांचा शोध घेऊ पाहणारे एक जिज्ञासू वाचक असाल, जॉनचा ब्लॉग एक अमूल्य संसाधन असल्याचे वचन देतो जे शिक्षण, प्रेरणा आणि प्रज्वलित करेल. क्लासिक्ससाठी आजीवन प्रेम.