ओडिसी मधील एओलस: द विंड्स दॅट लीड ओडिसीअस एस्ट्रे

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Odyssey मधील Aeolus ने आमच्या नायकाला वाऱ्याची पिशवी देऊन मदत केली. तथापि, ओडिसियसच्या पुरुषांच्या अज्ञानामुळे ही मदत वाया गेली. तेव्हापासून, ओडिसीयस आणि एओलसचे नाते बिघडले होते.

ग्रीक पौराणिक कथा तज्ञांनी लिहिलेला आमचा लेख वाचत राहा आणि अधिक तपशील शोधा ओडिसीमधील एओलसच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबद्दल .

ग्रीक पौराणिक कथांमध्‍ये एओलस

एओलस हा मर्त्य राजाचा मुलगा आणि अप्सरा आहे ज्याचे प्रेमसंबंध होते. त्यांनी एका मुलाला जन्म दिला ज्याला त्याच्या आईप्रमाणेच अमरत्व प्राप्त झाले होते परंतु ग्रीक देवाच्या प्रतिष्ठेचा अभाव होता कारण तो मर्त्य मनुष्यापासून जन्माला आला होता. यामुळे, त्याला एओलिया बेटावर बंदिस्त करण्यात आले ज्यामध्ये “अनोमोई थेउल्लई” किंवा चार वाऱ्यांचे आत्मे होते. अशा प्रकारे, त्याने आपले जीवन देवाच्या कृपेसाठी जगले, कारण त्याला ग्रीक देवता आणि देवतांचा राग आलेल्या प्रवाशांना चार वारे सोडण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

चार वारे एका आकारात चित्रित करण्यात आले होते. घोडा, आणि त्याप्रमाणे, एओलसला " हॉर्स-रीनर " असे संबोधले जात असे, ज्याने त्यांच्या लक्ष्यांवर नाश करणाऱ्या चार वाऱ्यांना आज्ञा दिली. द ओडिसीमध्ये, त्याला ग्रीक पौराणिक कथांमध्‍ये त्‍याच्‍या चित्रणावर खरा म्‍हणून दाखवण्‍यात आले.

ओडिसीमध्‍ये एओलस कोण आहे?

ओडिसीमध्‍ये एओलस वाऱ्यांचा देव म्हणून ओळखला जात असे , तो ऑलिंपस पर्वतावर राहणारा ग्रीक देव होता म्हणून नव्हे तर आकाश देवता झ्यूसने विश्वास ठेवला म्हणूनतो वाऱ्यांचा रक्षक होण्यासाठी. एओलसला त्याच्या मर्त्य समवयस्कांमध्ये अनाठायी अधिकाराची पातळी होती, कारण त्याच्या तरंगत्या बेटाला स्वतः देवदेवतेने पसंती दिली होती.

त्याने इथाकन नायकाच्या घरी मदत करण्यासाठी त्याच्या क्षमतांचा वापर केला परंतु नकार दिला देवांचा राग वाढेल या भीतीने त्याला दुसऱ्यांदा मदत करण्यासाठी. एओलसने इथॅकन राजाकडे नेतृत्वाच्या बाबतीत काय उणीव होती आणि त्याच्या कृती तसेच त्याच्या माणसांवर नियंत्रण ठेवण्यास त्याचे अपयश काय होते यावर देखील जोर दिला. यामागील कारण पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी, आपण महाकाव्याच्या घटनांकडे जावे.

हे देखील पहा: इडिपसचे प्रशंसनीय चारित्र्य वैशिष्ट्ये: तुम्हाला काय माहित असणे आवश्यक आहे

ओडिसी

ओडिसीयसची कथा अगदी द इलियडच्या घटनांनंतर सुरू झाली. ओडिसियसने आपल्या माणसांना गटांमध्ये एकत्र केले जेव्हा ते समुद्रातून जात होते. त्यांनी समुद्रातून प्रवास केला आणि सिकोन्स बेटावर विश्रांती घेण्याचे ठरवले जेथे त्यांनी शहरावर छापे टाकले, घरांची तोडफोड केली आणि जे काही ते हाताळू शकतील ते घेऊन गेले.

त्यांनी बेटावरील रहिवाशांना हाकलून दिले, मद्यपान केले आणि त्यांच्या संग्रहात मेजवानी दिली . ओडिसियसच्या चेतावणीला न जुमानता त्यांनी रात्र काढली आणि नंतरच्या परिणामांना सामोरे जावे लागले. दुसर्‍या दिवशी सिकोन्स मजबुतीकरणासह परत आले आणि त्यांनी ओडिसियस आणि त्याच्या माणसांना दूर नेले .

ओडिसियसने देवांचे लक्ष वेधून घेतले, कारण त्यांचा त्याच्यावरचा कृपादृष्टी हळूहळू कमी होत होता. यामुळे त्याचा प्रवास गुंतागुंतीचा होतो, कारण त्याचा जवळजवळ सर्व संघर्ष ग्रीक देव-देवतांमुळे झाला आहे . ओडिसियस आणि त्याचे लोक नंतर विविध बेटांवर प्रवास करतात ज्यामुळे त्याला आणि त्याच्या माणसांना हानी पोहोचते आणिशेवटी एका बेटावर पोचतात जे त्यांचे मोकळ्या हातांनी स्वागत करते.

ओडिसी मधील एओलस: आयलस ऑफ आयलस

10> सिसिली बेटातून सुटल्यानंतर, ओडिसीसचे लोक एका वादळाच्या मध्यभागी पकडले गेले , नंतर त्यांना पाण्याच्या वर तरंगत असलेल्या बेटाकडे नेण्यात आले. ते सुरक्षिततेच्या शोधात जमिनीवर चढले आणि तरंगत्या बेटाचा राजा एओलस यांना भेटले.

त्याने त्यांना आश्रय दिला आणि ग्रीक लोक काही दिवस राहिले.

त्यांना कळले की बेटावर फक्त राजा, त्याची पत्नी, त्याचे सहा मुलगे आणि मुली राहतात . ते खातात आणि त्यांची ऊर्जा भरून काढतात, एओलस ऐकत असताना त्यांच्या प्रवासाच्या कथा शेअर करतात.

एओलस आणि ओडिसियस एकमेकांना निरोप देतात आणि ओडिसी मधील वाऱ्याचा देव एक पिशवी भेट देतो ओडिसियसला सद्भावनेचे प्रतीक म्हणून जोरदार वाऱ्याने भरलेले पण ते न उघडण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर ओडिसियसचे जहाज त्याच्या घराकडे वाहण्यासाठी एओलस अनुकूल पश्चिमेचा वारा वाहतो.

ओडिसियस आणि त्याच्या माणसांनी आराम किंवा झोप न घेता सलग आठ दिवस समुद्रात प्रवास केला, एकदाच ओडिसियसचे दर्शन झाल्यावर विश्रांती घेतली. त्यांची जन्मभूमी. पण तो झोपेत असताना, त्याच्या माणसांनी वाऱ्याची पिशवी उघडली की एओलसने त्याला सोने भेट दिले; ते सर्व जोरदार वारे सुटण्यास कारणीभूत ठरले हे सांगण्याची गरज नाही.

वाऱ्यांनी त्यांना अनेक दिवस मार्गापासून दूर नेले आणि त्यांना पुन्हा एओलिया बेटावर नेले. त्यांनी Aeolus ला विचारलेपुन्हा एकदा ओडिसियसला मदत केली पण त्यांना काही इतर देवांनी शाप दिल्याने त्याने पाठ फिरवली.

बेट सोडल्यावर, एओलसला कळले की ओडिसियस ने त्याच्या एका मुलीला फूस लावली होती आणि त्याला शिक्षा करायची होती. पोसेडॉन, समुद्र देवता सोबत, त्याने इथॅकन माणसांना जोरदार वारे आणि वादळ पाठवले जे त्यांच्या प्रवासात अडथळा आणतात आणि लेस्ट्रिगोनियन्सच्या बेटांसारख्या धोकादायक बेटांवर, मानव खाणारे राक्षस.

ओडिसी मधील एओलस : एओलसच्या नकारानंतर ओडिसियस

एओलसने नाकारल्यानंतर इथाकन माणसे आणि ओडिसियस जहाजावर निघाले , फक्त मजबूत लाटा आणि वारे पाठवले गेले जे त्यांना लेस्ट्रिगोनियन्स बेटावर घेऊन गेले. तेथे, ओडिसियस आणि त्याच्या माणसांना भक्ष्याप्रमाणे शिकार केले गेले आणि पकडल्यावर खाल्ले गेले. त्यांना शिकार करण्यासाठी प्राण्यांप्रमाणे वागवले जात असे.

शेवटी, ते पळून गेले, परंतु पुरुषांची लक्षणीय संख्या न गमावता, आणि शेवटी, केवळ एक जहाज बेट सोडू शकले दिग्गजांचे.

हे देखील पहा: ग्रीक वि रोमन देवता: देवतांमधील फरक जाणून घ्या

पुढे, ते सिर्सच्या बेटावर उतरले, जिथे ओडिसियस तरुण चेटकीणीचा प्रियकर बनला, एक वर्ष विलासात जगला.

त्यानंतर, ते डॉकवर गेले हेलिओस बेटावर पॉलीफेमस आणि एओलस यांनी पाठवलेल्या जोरदार लाटा आणि वाऱ्यांमुळे त्यांचा समुद्रातील प्रवास धोक्यात आला. ओडिसियसला हेलिओस बेटावरील सोनेरी गुरांना स्पर्श न करण्याची ताकीद देण्यात आली होती, परंतु त्याच्या माणसांनी ऐकले नाही आणि त्याच्या अनुपस्थितीत प्रिय पशुधनाची कत्तल केली.

एकदा ते समुद्रातून निघाले.हेलिओस बेटावर, झ्यूसने गडगडाट पाठवला , त्यांचे जहाज नष्ट केले आणि प्रक्रियेत ओडिसियसच्या सर्व माणसांना बुडवले. ओडिसियसला वाचवले गेले, फक्त ओगिगिया बेटावर किनाऱ्यावर धुण्यासाठी, जिथे त्याला सात वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला. एकदा त्याला जाण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर, ओडिसियस घरी परतला आणि शेवटी इथाकाला परत आला, त्याने त्याचे सिंहासन पुन्हा मिळवले आणि नॉस्टोस संकल्पनेचे अनुसरण केले.

ओडिसीमध्ये एओलसची भूमिका

ओडिसियसची नेतृत्व करण्याची अक्षमता सिद्ध केली

ओडिसीमध्ये एक छोटासा देखावा असूनही, एओलसने ओडिसीयसच्या पुरुषांकडे नसलेल्या महत्त्वपूर्ण अधीनतेचे चित्रण केले. एओलस ग्रीक देवतांच्या अधीन होता , ज्यांच्यासाठी त्याने काम केले त्यांच्याबद्दल आदर दिला, आणि यामुळे, त्याला अशा प्रकारचे सामर्थ्य प्रदान केले गेले जे मर्त्य पुरुष कधीही करू शकत नाही.

ओडिसियसकडे अशा प्रकारच्या अधिकाराचा अभाव होता ज्याने त्याला त्याच्या माणसांचे मोठ्या प्रमाणात नेतृत्व करू दिले. पहिले उदाहरण सिकोनेस बेटावर आहे जेथे त्याच्या माणसांनी त्याच्या इशाऱ्यांनंतरही सोडण्यास नकार दिला ; यामुळे लढाई झाली ज्यात त्याच्या काही माणसांना आपला जीव गमवावा लागला. आणखी एक म्हणजे त्यांनी एओलस बेट सोडल्यानंतर, पुरुषांनी थेट आठ दिवस प्रवास केला, अगदी झोपेशिवाय घरी जाण्यासाठी.

त्यांना त्यांच्या प्रवासात मार्गदर्शन करण्यासाठी पश्चिमेकडील वाऱ्यांचा आशीर्वाद मिळाला आणि जेव्हा ओडिसियस त्यांची मातृभूमी पाहू शकत होता, तो झोपेपर्यंत आत्मसंतुष्ट होता. त्याच्या माणसांनी, स्वभावाने लोभी, एओलसची भेट उघडली आणि चार वारे सोडले , त्यांचे नेतृत्व केलेसरळ परत वाऱ्यांच्या बेटावर. त्यांनी पुन्हा एकदा एओलसला मदत मागितली होती परंतु देवतांनी त्यांना शाप दिल्याने त्यांना नकार देण्यात आला.

ओडिसियसचा स्वार्थ राजासाठी अयोग्य होता हे सिद्ध केले

ओडिसियसचे वर्तन कसे आहे हे देखील एओलसने चित्रित केले आहे राजासाठी अयोग्य आणि त्याच्या जबाबदाऱ्या त्याच्या स्वार्थाच्या बाजूने बाजूला ढकलल्या गेल्या. त्याच्या घरी प्रवास करताना, ओडिसियसने असंख्य प्रेमींना सोबत घेतले होते, त्याच्याकडे नसल्या पाहिजेत अशा गोष्टींची मागणी केली होती आणि गोष्टी त्याच्या मार्गावर जाण्याची अपेक्षा केली होती; या सर्व गोष्टींमुळे आणखी मोठे धोके निर्माण झाले.

सिसिलीमध्ये त्याने त्याचा अभिमान सर्वोत्कृष्ट मिळवू दिला कारण त्याने पॉलीफेमसला त्याला आंधळे करणाऱ्या माणसाचे नाव मोठ्या अभिमानाने सांगितले - ओडिसियस स्वतः! यामुळे पॉलीफेमसला त्याच्या जागी नेमका बदला घेण्यासाठी त्याच्या वडिलांकडे प्रार्थना करण्याची परवानगी मिळाली. पोसीडॉनने नंतर असंख्य वादळे पाठवली आणि मजबूत समुद्र त्यांना धोकादायक बेटांवर नेले.

आणखी एक उदाहरण एओलस बेटावर आहे, जिथे ओडिसियसने एओलसच्या एका मुलीला फूस लावली . साहजिकच, यामुळे वाऱ्याचा देव संतापला आणि असे मानले जाते की ओडिसियस आणि त्याच्या माणसांना नकार देण्याचे खरे कारण तसेच ते लेस्ट्रिगोनियन्सच्या धोकादायक बेटावर का आले.

शिवाय, ते जवळच्या बेटाकडे जाण्यास भाग पाडले गेले. तेथे, ओडिसियसचे मोठे नुकसान झाले कारण त्याने त्याचे बहुतेक पुरुष गमावले होते ; घराकडे निघालेल्या 12 जहाजांपैकी फक्त एक जहाज उरले आणि ते सुटलेबेट.

निष्कर्ष

आता आपण Aeolus बद्दल बोललो आहोत, तो कोण आहे आणि Odysseus च्या घरच्या प्रवासातील त्याचे महत्त्व, चला पाहूया या लेखातील महत्त्वाचे मुद्दे .

  • ओडिसीमधील एओलसला वाऱ्याचा देव म्हणून ओळखले जाते कारण झ्यूसने त्याच्यावर वाऱ्यांचा रक्षक असल्याचा विश्वास ठेवला होता
  • एओलसचा जन्म झाला एका नश्वर वडिलांकडून आणि अमर अप्सराकडून, आणि म्हणून, त्याला ग्रीक देव होण्याच्या भत्तेशिवाय त्याच्या आईचे अमरत्व मिळाले
  • एओलसने ओडिसियसला त्याचे जहाज घरी नेण्यासाठी पश्चिम वाऱ्याला आज्ञा देऊन मदत केली
  • त्यानंतर एओलसने ओडिसियसच्या जहाजाला त्यांच्या प्रवासात त्याच्या घराकडे उडवून देण्यासाठी अनुकूल पश्चिम वारा टाकला
  • ओडिसियसच्या माणसांनी वाऱ्याची पिशवी उघडली, ते सोने आहे, जे त्यांना गंतव्यस्थानापासून पुढे वाहून आणले. एओलियाला परत
  • एओलसने इथॅकन पुरुषांना मदत करण्यास नकार दिला, त्यांना देवांचा तिरस्कार वाटतो आणि त्यांना त्यांच्या मार्गावर पाठवले.
  • वाऱ्याच्या राजाला कळले की ओडिसियसने त्याच्या एका मुलीला फसवले आहे आणि एक वारा टाकला जो त्यांना मानव खाणाऱ्या राक्षसांच्या बेटावर घेऊन गेला
  • एओलसने पोसायडॉनसह, लाटा आणि वारे ओडिसियसच्या मार्गावर पाठवले, ज्यामुळे त्याला घरी परत येण्यापासून रोखले गेले आणि अनेक वेळा त्याचा जीव धोक्यात आला<16
  • लेस्ट्रिगोनियन्सने ओडिसियसच्या सैन्याची लक्षणीय घट केली आणि अखेरीस, फक्त एकच जहाज सुटू शकले
  • एकदा ओडिसियसला कॅलिप्सोच्या बेटातून सात वर्षांनी सोडण्यात आले, एओलस विसरला होतात्याच्याबद्दल, आणि त्याला घरी परतण्यापासून रोखण्यासाठी फक्त पोसेडॉन तेथे होता

ओडिसीमधील एओलससोबतच्या घटनांनी स्नोबॉल प्रभाव निर्माण केला आणि शेवटी सर्व दुर्दैवी घटना घडल्या ओडिसियस. या लेखाद्वारे आपण हे देखील लक्षात घेतले आहे की, एओलसशी झालेल्या चकमकीने दिसायला परिपूर्ण राजा ओडिसियसला आणखी एक दोषपूर्ण परिमाण दिले आहे. सरतेशेवटी, आम्‍हाला कळाले की वारा देवतेचे पौराणिक महत्‍त्‍व आम्‍ही सुरुवातीला विचार केला होता त्यापेक्षा अधिक वेगळे आहे.

John Campbell

जॉन कॅम्पबेल हे एक निपुण लेखक आणि साहित्यिक उत्साही आहेत, ते शास्त्रीय साहित्याचे सखोल कौतुक आणि व्यापक ज्ञानासाठी ओळखले जातात. लिखित शब्दाच्या उत्कटतेने आणि प्राचीन ग्रीस आणि रोमच्या कृतींबद्दल विशेष आकर्षण असलेल्या, जॉनने शास्त्रीय शोकांतिका, गीत कविता, नवीन विनोदी, व्यंग्य आणि महाकाव्य यांचा अभ्यास आणि शोध यासाठी वर्षे समर्पित केली आहेत.एका प्रतिष्ठित विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात सन्मानासह पदवीधर, जॉनची शैक्षणिक पार्श्वभूमी त्यांना या कालातीत साहित्य निर्मितीचे समीक्षकीय विश्लेषण आणि अर्थ लावण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करते. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या काव्यशास्त्रातील बारकावे, सॅफोचे गीतात्मक अभिव्यक्ती, अ‍ॅरिस्टोफेनीसची तीक्ष्ण बुद्धी, जुवेनलचे व्यंगचित्र आणि होमर आणि व्हर्जिलच्या ज्वलंत कथांमधील बारकावे शोधण्याची त्याची क्षमता खरोखरच अपवादात्मक आहे.जॉनचा ब्लॉग त्याच्या अंतर्दृष्टी, निरीक्षणे आणि या शास्त्रीय उत्कृष्ट नमुन्यांची व्याख्या सामायिक करण्यासाठी त्याच्यासाठी एक सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. थीम, पात्रे, चिन्हे आणि ऐतिहासिक संदर्भांच्या त्याच्या सूक्ष्म विश्लेषणाद्वारे, तो प्राचीन साहित्यिक दिग्गजांच्या कार्यांना जिवंत करतो, त्यांना सर्व पार्श्वभूमी आणि आवडीच्या वाचकांसाठी प्रवेशयोग्य बनवतो.त्यांची मनमोहक लेखनशैली त्यांच्या वाचकांची मने आणि अंतःकरण दोन्ही गुंतवून ठेवते आणि त्यांना शास्त्रीय साहित्याच्या जादुई दुनियेत आणते. प्रत्येक ब्लॉग पोस्टसह, जॉन कुशलतेने त्याची विद्वत्तापूर्ण समज सखोलपणे विणतोया ग्रंथांशी वैयक्तिक संबंध, ते समकालीन जगाशी संबंधित आणि संबंधित बनवतात.त्याच्या क्षेत्रातील एक अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे, जॉनने अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक जर्नल्स आणि प्रकाशनांमध्ये लेख आणि निबंधांचे योगदान दिले आहे. शास्त्रीय साहित्यातील त्यांच्या निपुणतेमुळे त्यांना विविध शैक्षणिक परिषदांमध्ये आणि साहित्यिक कार्यक्रमांमध्ये एक मागणी असलेले वक्ते बनवले आहे.जॉन कॅम्पबेलने आपल्या सुभाषित गद्य आणि उत्कट उत्साहाद्वारे, शास्त्रीय साहित्याचे कालातीत सौंदर्य आणि गहन महत्त्व पुनरुज्जीवित करण्याचा आणि साजरा करण्याचा निर्धार केला आहे. तुम्ही समर्पित विद्वान असाल किंवा ईडिपस, सॅफोच्या प्रेमकविता, मेनेंडरची विनोदी नाटके किंवा अकिलीसच्या वीर कथांचा शोध घेऊ पाहणारे एक जिज्ञासू वाचक असाल, जॉनचा ब्लॉग एक अमूल्य संसाधन असल्याचे वचन देतो जे शिक्षण, प्रेरणा आणि प्रज्वलित करेल. क्लासिक्ससाठी आजीवन प्रेम.