Ascanius yn yr Aeneid: Hanes Mab Aeneas yn y Gerdd

John Campbell 26-08-2023
John Campbell

Ascanius yn yr Aeneid oedd mab yr arwr epig Aeneas a'i wraig Creusa, merch y Brenin Priam. Ffodd gyda'i dad o Troy wrth i'r Groegiaid warchae ar y ddinas a oedd unwaith yn enwog a mynd gydag ef ar ei daith i'r Eidal.

Roedd y berthynas rhwng Aeneas ac Ascanius yn un gref a gyfrannodd at sefydlu sylfeini’r hyn a adwaenid yn ddiweddarach fel Rhufain. I wybod mwy am hanes Ascanius a'i rôl yn Aeneid Virgil, parhewch i ddarllen.

Pwy Yw Ascanius yn yr Aeneid?

Ascanius yn yr Aeneid oedd sylfaenydd y ddinas o Alba Longa a ddaeth yn ddiweddarach yn Castel Gandolfo. Bu'n allweddol yn sefydlu'r Ymerodraeth Rufeinig ac yn gyndad i Remus a Romulus . Ymladdodd yn y rhyfel yn erbyn yr Eidalwyr a lladdodd Numanus.

Myth Ascanius yn yr Aeneid

Roedd Ascanius yn gymeriad pwysig, gan mai ef oedd yr un a ddechreuodd y rhyfel rhwng y Lladinwyr a'r Trojans, ef hefyd oedd yr un a gymhellodd y duw Apollo. Soniwyd amdano hyd yn oed gan y Rhufeiniaid fel Lulus.

Ascanius yn Dechrau Rhyfel Rhwng y Lladinwyr a'r Trojans

Anaml y clywid sôn am Ascanius tan ddiwedd yr Aeneid pan anafodd y carw yn ddamweiniol. o Sylvia. Yn ôl y stori, roedd Juno wedi neilltuo'r cynddaredd, Allecto, i gychwyn rhyfel rhwng y Trojans a'r Lladinwyr. I gyflawni ei haseiniad, Allectodewisodd achosi i Ascanius, a oedd yn Droi, glwyfo carw Sylvia, Lladin. Wrth helfa gyda’i gŵn yn y coed, pwyntiodd Allecto gŵn Ascania at geirw Sylvia a oedd yn yfed o’r afon.

Yn dilyn cyfeiriad ei gŵn, taflodd Ascanius ei waywffon gan glwyfo ceirw brenhinol Sylvia yn farwol. Tua'r un amser, yr oedd Allecto wedi myned i annog Amata, Brenhines y Lladinwyr, yn erbyn Aeneas a'r Trojans. Cysylltodd Amata â’i gŵr, y Brenin Latinus, a’i gynghori i beidio â rhoi llaw eu merch (Lavinia) mewn priodas i Aeneas. Turnus, arweinydd y Rutuli, a ddyweddïwyd i Lavinia, a baratôdd ei fyddin i ymladd yn erbyn Aeneas.

Anfonodd Turnus ei fyddin o fugeiliaid i hela Ascanius am ladd carw anwes Sylvia, merch y teulu. ceidwad y Brenin Latinus. Pan welodd y Trojans y bugeiliaid Lladin yn dod am Ascanius, daethant i'w gynorthwyo. Torodd brwydr fer rhwng y Lladinwyr a'r Trojans a dioddefodd y Lladinwyr amryw o anafiadau.

Ascanius ac Apollo

Yn ystod y frwydr, lladdodd Ascanius Numanus, oedd yn perthyn i Turnus, drwy daflu gwaywffon ato. Cyn hyrddio'r waywffon i Numanus, gweddïodd Ascanius, oedd yn ei arddegau, ar frenin y duwiau Iau, “Omnipotent Jupiter, please favor fy hodlogrwydd” . Unwaith y lladdodd Ascanius Numanus, ymddangosodd duw Apollo iddo a'i annog i ddweud, “Dos allangyda gwerth newydd, bachgen; fel hyn y mae y llwybr i'r ser ; mab duwiau a fydd â duwiau yn feibion.”

Yma mae'r duw Apollo yn cyfeirio at ddisgynyddion Ascanius yr honnai Augustus Cesar eu bod yn un ohonynt. Felly, credir bod y Gens Julia, teulu hynafol o Patrician o Rufain wedi disgyn o Ascanius. Wedi i'r frwydr rhwng y Lladinwyr a'r Trojans ddod i ben, gorchmynnodd Apollo i'r Trojans gadw Ascanius yn ddiogel rhag erchyllterau rhyfel.

Olynodd Ascanius ei dad, Aeneas, a teyrnasodd am 28 mlynedd cyn hynny. ei farwolaeth. Olynwyd y Deyrnas gan Ascanius mab Silvius.

Gweld hefyd: Cyclops – Euripides – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Ymerawdwyr Hynafol Rhufain yn Olrhain Eu Hachau

Defnyddiwyd Ascanius yr enw arall, Iulus, gan Virgil yn yr Aeneid, gan wneud yr enw yn fwy poblogaidd ymhlith y Rhufeiniaid . Felly, cysylltodd teulu Julian o Rufain eu hachau ag Iulus gyda Cesar Augustus yn cyfarwyddo ei swyddogion i'w gyhoeddi. Serch hynny, roedd llinach teulu Julian yn cynnwys y duwiau Iau, Juno, Venus a Mars. Yn ogystal, gofynnodd yr ymerawdwr wedyn i bob bardd a dramodydd gynnwys y duwiau hyn pryd bynnag yr hoffent olrhain ei achau.

Gweld hefyd: Potamoi: Y 3000 o Dduwdodau Dŵr Gwryw ym Mytholeg Roeg

Casgliad

Drwy gydol yr erthygl hon, rydym wedi bod yn rhoi cipolwg pellach ar y myth o Ascanius a'r rhan a chwaraeodd yn yr Aeneid yn ogystal â sefydlu Rhufain. Dyma grynodeb o'r cyfan a ddarllenasom hyd yn hyn:

  • Ascanius oedd fab Aeneas a Creusa ac yr oeddrhan o'r entourage a ddihangodd o Troy wrth i'r Groegiaid warchae ar y ddinas a'i llosgi i'r llawr.
  • Ni chlywyd llawer o sôn am Ascanius hyd at ddiwedd yr Aeneid pan anafodd anifail anwes Sylvia yn ddamweiniol. ferch Tyrrheus a oedd yn geidwad y brenin Latinus.
  • Ymosododd y Lladinwyr ar y Trojans ond daeth y Trojans i'r brig.
  • Yn ystod yr ysgarmes, gweddïodd Ascanius, yn ei arddegau, ar Iau i'w helpu i ladd Numanus a felly y digwyddodd wrth i'w waywffon daro'r Lladin i'r llawr.
  • Yna ymddangosodd Apollo i'r bachgen ifanc, ei annog a dweud wrtho sut y byddai duwiau'n dod allan o'i ddisgynyddion.

Oherwydd proffwydoliaeth Apollo, olrheiniodd teulu Julia o Rufain eu hachau i Ascania. Comisiynwyd y gwaith hwn gan yr Ymerawdwr Cesar Augustus a gyfarwyddodd yr holl feirdd i gynnwys duwiau yn ei achau.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.