Tydeus: Stori'r Arwr a Fwytaodd Brains ym Mytholeg Roeg

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Roedd Tydeus yn arweinydd byddin yr Argive a ymladdodd yn erbyn y Thebaniaid i gael gwared ar eu Brenin, Eteocles, ac i drosglwyddo'r orsedd i Polynices, brawd Eteocles. Wrth i'r rhyfel fynd yn ei flaen, ymladdodd Tydeus yn ddewr ond cafodd ei glwyfo'n ddifrifol gan filwr o Theban o'r enw Melanippus.

Roedd Tydeus ar fin marw pan ddaeth Athena, duwies rhyfel â moddion i'w wneud yn anfarwol ond cyn i hynny ddigwydd, rhoddodd Amffiaraus ymennydd gwrthwynebydd i Tydeus i'w fwyta. . Darllenwch yr hyn a ddigwyddodd i Tydeus ar ôl iddo fwyta ymenydd ei elyn.

Teulu Tydeus

Rieni Tydeus oedd Oeneus, brenin Caledonaidd, a'i wraig Periboea ond mae fersiynau eraill yn enwi Gorge, merch Oeneus, yn fam i Tydeus. Yn ddiweddarach yn y chwedl, priododd Tydeus â Deipyle, un o Dywysoges Argos, a rhoddodd y cwpl enedigaeth i Diomedes, cadfridog Argive a ymladdodd yn ystod Rhyfel Caerdroea.

Yr Antur i Argos

Tydeus' ewythr, Agrius, a'i gyrrodd i ffwrdd o Calydon am ladd rhai o'i berthnasau. Yn dibynnu ar y fersiwn o'r myth, fe wnaeth Tydeus naill ai lofruddio ewythr arall, ei frawd, neu chwech o'i gefndryd. Crwydrodd, felly, am gyfnod ac ymgartrefodd yn y diwedd yn Argos lle cafodd groeso cynnes gan y Brenin. Adrastos. Tra yno, rhoddwyd ef yn yr un gyfrinfa a Polynices, mab alltud y brenin Theban, Creon.

Yr oedd Polynices wedi ymladdei frawd, Eteocles, dros orsedd Thebes gydag Eteocles yn dod yn fuddugol, gan achosi i Polynices geisio lloches yn Argos.

Gwrthdaro â Polynices

Un noson, deffrodd Adrastos i raced yn dod o cyfrinfa Tydeus a Polynices. Wedi cyrraedd yno, sylweddolodd fod y ddau dywysog yn ymhel mewn ffrwgwd ffyrnig ac yn eu harsylwi am gyfnod. Dyna pryd y cofiodd broffwydoliaeth a roddwyd iddo y dylai briodi ei ferched â llew a baedd.

Cyd-ddeallodd y Brenin Adrastus yn gyflym mai Polynices oedd y llew a Tydeus y baedd. Mae sut y daeth i'r casgliad hwnnw yn dibynnu ar y fersiwn o'r myth oherwydd dywed rhai fersiynau iddo sylwi ar y ffordd yr ymladdodd y ddau dywysog. Yn ôl y fersiwn honno, ffrwgwd Tydeus fel baedd tra ymladdodd Polynices fel llew. Mae fersiynau eraill hefyd yn nodi bod Adrastus wedi arsylwi naill ai'r crwyn anifeiliaid roedden nhw'n eu gwisgo neu'r anifeiliaid wedi'u haddurno ar eu tarianau.

Deipyle fel Ei Briodferch

Heb wastraffu amser, cyflawnodd y Brenin Adrastus y broffwydoliaeth trwy roi ei ferched Argia a Deipyle i Polynices a Tydeus yn y drefn honno, gan wneud Diomedes Tydeus yn fab. Gyda'r ddau ddyn bellach yn Dywysogion Argos, addawodd y Brenin Adrastus y byddai'n helpu i adfer eu teyrnasoedd.

Y Brenin Adrastrus yn Trefnu'r Saith yn Erbyn Thebes

Daeth y Brenin Adastrus â'r fyddin Roegaidd fwyaf o dan arweiniad saith mawr ynghyd. rhyfelwyr i helpu Polynices ddymchwel eibrawd a'i osod yn frenin. Daeth y saith rhyfelwr mawr i gael eu hadnabod fel Saith yn erbyn Thebes ac roeddynt yn cynnwys Capaneous, Tydeus, Hipomedon, Polynices, Amphiaraus, Parthenopaeus, ac Adrastus ei hun. Unwaith yr oedd y fyddin yn barod, cychwynasant ar daith gydag un nod yn unig mewn golwg – adfer teyrnas Theban i Polynices.

Y Fyddin yn Nemea

Pan gyrhaeddodd y dynion Nemea, dysgon nhw fod neidr wedi lladd mab ifanc y Brenin Nemean, Lycourgos. Yna erlidiodd y dynion ar ôl y sarff a'i lladd ac ar ôl hynny claddasant y Tywysog ifanc Nemea. Wedi'r claddu, trefnasant y gemau Nemeaidd cyntaf er anrhydedd i'r tywysog ifanc. Yn y gemau, trefnwyd gornest focsio ymhlith y milwyr gyda Tydeus yn dod yn enillydd cyffredinol.

Fodd bynnag, mae ffynonellau eraill yn dangos bod y Gemau Nemean cyntaf wedi'u trefnu gan Heracles i ddathlu ei fuddugoliaeth dros y llew dieflig Nemean.

Gweld hefyd: Allusions in The Odyssey: Hidden Meanings

Yn cael ei Anfon i Thebes

Pan gyrhaeddodd y fyddin Cithaeron, anfonasant Tydeus i Thebes i drafod dychwelyd yr orsedd i Polynices. Er gwaethaf sawl ymgais i ennill sylw Eteocles a'i ddynion, anwybyddwyd Tydeus. Felly, heriodd ryfelwyr Theban i ornest mewn ymgais i gael eu sylw a chyflwyno ei ofynion. Cytunodd rhyfelwyr Theban i'r ornest ond cafodd pob un ohonynt eu trechu gan Tydeus gyda chymorth Athena, ydduwies rhyfel.

Yna aeth Tydeus yn ôl i Cithaeron i gyflwyno ei adroddiad ar yr hyn a dystiodd yn Cithaeron yn unig i gael ei guddio gan 50 o filwyr Theban dan arweiniad Maeon a Polyphontes. Y tro hwn , Lladdodd Tydeus bob un ohonynt ond arbedodd fywyd Maeon oherwydd ymyrraeth y duwiau. O'r diwedd cyrhaeddodd Tydeus wersyll y Saith yn erbyn Thebes ac adroddodd y cwbl yr oedd wedi bod drwyddo wrth ddwylo'r Thebans. Cythruddodd hyn Adratus a chyhoeddasant ryfel yn erbyn dinas Thebes.

Y Rhyfel yn Erbyn Thebes

Yr oedd y Saith yn Erbyn Thebes yn eu byddinoedd yn gorymdeithio ar ddinas Thebes ac yn rhyfela didostur. Trechodd Tydeus y rhan fwyaf o ryfelwyr Theban y daeth ar eu traws ond cafodd ei glwyfo'n farwol gan arwr Theban, Melanippus. Yr oedd gweled ei hoff filwr Groegaidd yn marw yn peri gofid mawr i Athena a penderfynodd wneud Tydeus yn anfarwol. Felly, hi a aeth at Zeus ac a ymbiliodd ag ef i roddi diod anfarwoldeb iddi.

Yn y cyfamser, Amffiaraus, roedd un o y Saith yn Erbyn Thebes, yn casáu Tydeus am ddarbwyllo'r Argives i ymosod ar y Thebans yn groes i'r hyn a argymhellodd. Gan ei fod yn gweledydd, roedd Amffiaraus yn gallu dirnad beth oedd Athena ar fin ei wneud i Tydeus. Felly, cynllwyniodd i rwystro ei gynlluniau ar gyfer Athena. Fel rhan o'i gynlluniau, ymosododd Amffiaraus ar Melanippus a'i ladd.

Gweld hefyd: Sciron: Yr Hen Roegwr Lleidr a Warlord

Yna torrodd ben Melanippus i ffwrdd, gwaredodd yarwr Groegaidd Tydeus a sut y bu bron iddo gyrraedd anfarwoldeb. Dyma atolwg o'r cyfan rydyn ni wedi'i ddarganfod am Tydeus hyd yn hyn:

 • Tydeus oedd Tywysog Caledonia, a gafodd ei eni i Oeneus a'i deulu. gwraig Periboea neu ei ferch, Gorge, yn dibynnu ar y fersiwn o'r myth.
 • Yn ddiweddarach, gyrrodd ei ewythr, Agrius, ef allan o Calydon ar ôl ei gael yn euog o lofruddio naill ai ewythr, brawd, neu chwech o bobl eraill. ei gefndryd.
 • Teithiodd Tydeus i Argos lle croesawodd y Brenin Adrastus ef a'i roi i fyny gyda Polynices a oedd hefyd yn dianc rhag ei ​​frawd Eteocles.
 • Rhoddodd Adrastrus ei ferched i Tydeus a Polynices wedi iddo ddod o hyd iddynt ffrwgwd a ffurfiodd y Saith yn Erbyn Thebes i ryfela yn erbyn y Thebaniaid.
 • Roedd Athena am wneud Tydeus yn anfarwol ar ôl i Melanippus ei glwyfo'n farwol ond newidiodd ei meddwl pan welodd Tydeus yn bwyta ymennydd Melanippus.
 • 13>

  Collodd Tydeus y cyfle i ddod yn anfarwol ac mae'n cynrychioli ymchwil dyn am anfarwoldeb swil.

  ymenyddiau, a'i roddi i Tydeus i'w fwyta. Gorfododd Tydeus a bwyta ymenydd Melanippus er mawr ffieidd-dra Athena oedd newydd ddyfod gyda'r moddion. Yr oedd tystio i'r olygfa erchyll honno yn aflonyddu arni a dychwelodd gyda'r moddion anfarwoldeb. Dyna sut gostiodd ymenyddiau bwyta Tydeus iddo anfarwoldeb ac mae'r ddelweddaeth honno bob amser wedi cynrychioli'r ymchwil anfarwoldeb anodd ei chael.

  Ystyr ac Ynganiad

  Nid yw ystyr yr enw ond mae sawl ffynhonnell yn ei ddisgrifio fel tad Diomedes ac aelod o'r Saith Yn Erbyn Thebes.

  Ynglŷn â'r ynganiad, ynganir yr enw fel

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.