Miser Catulle, desinas ineptire (Catullus 8) - Catullus - Rhufain Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
TudalenEr bod y gerdd wedi ei chyfeirio drwyddi draw at Catullusei hun, ac nid oes sôn am enw ei baramor yn unman, y testun yn amlwg ei garwriaeth aflwyddiannus â Lesbia, alias Catullusdefnydd mewn llawer o'i gerddi i Clodia, gwraig y gwladweinydd Rhufeinig o fri, Clodius.

Defnyddio'r mesurydd coliambig ( a elwir hefyd yn gloff, yn gloff neu’n atal iambig, oherwydd mae’r ffordd y mae’n dod â’r darllenydd i lawr ar y “troed” anghywir trwy wrthdroi straen yr ychydig guriadau diwethaf) yn creu effaith anwastad wedi torri, gan ddynwared pen marw Catullus ' meddyliau.

Mae gair cyntaf y gerdd, “miser”, yn hoff air a hunan-ddisgrifiad o Catullus ’. Gellir ei gyfieithu fel “truenus”, “druenus” neu “anhapus”, ond hefyd fel “sâl cariad”, sydd efallai’n creu naws yn nes at yr hyn a fwriadwyd gan Catullus yn y gerdd. Mae gair olaf y gerdd, “obdura” (“dygnwch”), a ddefnyddir hefyd yn llinellau 11 a 12, yn hollbwysig wrth i Catullus geisio tynnu ei hun allan o’i drallod.

Felly, mae’r gerdd yn symud drwy ddilyniant o Catullus ’ ddigalon llwyr pan adawodd Lesbia, trwy adran ganol lle mae’n cofio rhai o bethau da bywyd (y mae’n eu rhesymu yn dal i fodoli) a’i cydnabod bod pethau wedi newid yn ddiwrthdro, yna cyfnod lle mae'n mynegi ei ddicter a'i rwystredigaeth yn Lesbia,ac yn olaf ei benderfyniad i oresgyn ei anobaith a symud ymlaen. Yn y diwedd, daw Catullus y bardd rhesymegol yn uwch na Catullus y cariad afresymol.

Fodd bynnag, mae'r defnydd mynych a gorliwiedig o'r cwestiynau rhethregol tua diwedd y cerdd yn llinellau 15 – 18 (sydd hefyd yn rhoi benthyg tempo cyflym, braidd yn orlawn i’r adran hon o’r gerdd, efallai’n adlewyrchu cyflwr meddwl y siaradwr), mewn gwirionedd fel pe bai’n ceisio abwyd Lesbia i’w gymryd yn ôl, gan awgrymu bod ganddo heb roi'r gorau iddi mewn gwirionedd. Felly, mae'n ymddangos na all helpu ei hun mwy nag y gallai ar ddechrau'r naratif, ac mae'r “obdura” olaf yn dod ar draws yn llai argyhoeddiadol a thristwch na'r un cynharach.

6>

Adnoddau

Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd: Wiglaf yn Beowulf: Pam Mae Wiglaf yn Helpu Beowulf yn y Gerdd?
  • Cyfieithiad Saesneg gwreiddiol a llythrennol Lladin (WikiSource): //en.wikisource.org/wiki/Catullus_8
  • Darllen sain o'r Lladin gwreiddiol (Lladin Clasurol)://jcmckeown .com/audio/la5103d1t07.php

(Cerdd Lyric, Lladin/Rhufeinig, tua 65 BCE, 19 llinell)

Cyflwyniad

Gweld hefyd: Pliny the Younger – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.