Gwersyll: The She Dragon Guard of Tartarus

John Campbell 27-09-2023
John Campbell

Roedd gwersyll yn anghenfil benywaidd dieflig a oedd yn anadlu tân a oedd ag un pwrpas yn unig mewn bywyd. Mae hi'n gymeriad enwog ym mytholeg Groeg. Yn ddiddorol, mae marwolaeth Campe yn chwarae rhan bwysig iawn yn y Titanomachy enwog. Yma rydym wedi casglu'r holl wybodaeth am yr anghenfil hwn.

Pwy Yw Campe?

Mae chwedloniaeth y gwersyll yn cynnwys hanes Campe fel gwarchodwr. Roedd hi'n gwarchod rhai o'r creaduriaid mwyaf trafferthus ac anhrefnus. Ym mytholeg Groeg, mae lle o'r enw Tartarus yn bodoli. Mae Tartarus yn affwys dywyll a ddefnyddir fel dwnsiwn i gosbi, creaduriaid na allant fodoli yn y byd arferol oherwydd eu pwerau a'u bwriadau.

Gweld hefyd: Uchafbwynt Antigone: Dechreuad Diweddglo

Gwersyll yn Tartarus

Gwersyll yn Tartarus yn gwarchod gwersyll. Cafodd ei chreu a'i phenodi gan Cronus, y Titan cyntaf. Roedd hi'n gwarchod Tartarus ddydd a nos ac y tu mewn i'r dwnsiwn roedd Cyclops a'r Hundred-Handers. Disgrifir y ddau gymeriad hyn gyda rhybudd mawr gan fod ganddynt bwerau a allai ddymchwel Cronus.

Prin iawn y daw dreigiau heibio mewn unrhyw fytholeg. Mae Campe or Kampe felly yn greadur gwerthfawr, yn un sy'n dwyn allan brydferthwch chwedloniaeth Roegaidd a'i llenorion.

Nodweddion Corfforol Campe

Mae Campe yn greadur doniol heb ei ail. Draig a fyddai'n anadlu tân ac sydd ag adenydd i'w hedfan. Gelwid hi yn nymff Tartarus a hefyd yn gymar benywaidd i Typhon.

Rhai hefydEglurwch ymddangosiad Campe fel hanner dynol a hanner draig. Roedd ganddi gorff uchaf hardd o fenyw gyda gwallt melys a llygaid beiddgar, tra bod rhan isaf ei chorff yn rhan o ddraig ag adenydd ynghlwm o'r tu ôl.

Titanomachy

Seus oedd fab Cronus a oedd wedi penodi Campe yn Tartarus. Roedd ansefydlogrwydd enfawr rhwng Zeus a Cronus . Daeth Cronus ar draws proffwydoliaeth y byddai un o'i feibion ​​​​yn ei ddymchwel ac yn cymryd ei orsedd. Y Cronus paranoiaidd hwn felly unrhyw blentyn a aned iddo, fe'i bwytaodd.

Roedd Rhea, gwraig Cronus, yn dorcalonnus oherwydd bwytodd Cronus ei holl blant . Un tro llwyddodd Rhea i achub un o'i meibion, Zeus. Cuddiodd Zeus rhag Cronus nes i Zeus dyfu i fyny. Aeth ymlaen i ddial ar Cronus a rhyddhau ei frodyr a chwiorydd. Titanomachy yw'r enw ar y rhyfel rhwng Cronus, Titan, a'i fab, Zeus, sy'n Olympiad.

Ar gyfer y frwydr yn erbyn duw cyntaf y Titaniaid, roedd angen pob cymorth posibl ar Zeus. Rhyddhaodd ei frodyr a chwiorydd o Cronus yn gyntaf gyda chymorth Rhea. Yn ail, aeth i gasglu'r holl greaduriaid oedd yn erbyn Cronus a'i helpu i dynnu ei dad ei hun i lawr.

Campe a Zeus

Aeth Zeus i Tartarus lle roedd Campe yn gwarchod y Y tu mewn i'r pyrth yr oedd Cyclops a'r Hundred-handers. Roedd Zeus eisiau eu rhyddhau fel y gallant ei helpu i ennill yn erbyn y Titans. Roedd Zeus yn erbyn achthonic dracaena sy'n anadlu tân llythrennol, y byddai ei un ergyd yn llosgi'r bywyd allan o Zeus.

Gweithiai ei ffordd o gwmpas y ddraig yn araf iawn pan oedd hi'n cysgu. Siglodd ei wddf at y ddraig â'i holl nerth a'i nerth. Lladdodd ei phen oddi ar a gorweddodd y ddraig yn ddi-fywyd. Brysiodd Zeus tuag at y giatiau a rhyddhau Cyclops a'r Cantrefwyr.

Cytunai'r ddau garcharor rhydd i helpu Zeus i ladd ei dad . Yn anffodus, nid oes mwy o wybodaeth am y Gwersyll ar wahân i'r ffaith i Zeus ei lladd oherwydd ei fantais ei hun.

FAQ

Beth Yw Rhai o'r Angenfilod Mwyaf Enwog ym Mytholeg Roeg?

Mae chwedloniaeth Groeg yn llawn cymeriadau gwrthun sydd â straeon ffiaidd ac sy'n eithriadol o farwol. Rhai o'r bwystfilod chwedlonol Groeg mwyaf enwog yw Medusa, Typhon, Campe, Scylla, Echidna, a Hekatonkheires mytholeg Roegaidd.

Casgliad

Campe neu Kampe oedd draig hi a benodwyd gan Cronus i ryw waith pwysig yn y Tartarus. Roedd hi yn ffordd Zeus a'i ffordd i fuddugoliaeth. Dyma rai o'r pwyntiau pwysicaf am Campe ym mytholeg Roeg:

  • Ddraig a oedd yn anadlu tân yn gwarchod y Tartarus yw Campe.
  • Mae Tartarus yn affwys ddofn sy'n carcharu creaduriaid nad ydynt yn ddiogel i'r byd. Roedd Cronus wedi dal a charcharu Cyclops a'r Hundred-handers i mewnTartarus.
  • Roedd Zeus eisiau dinistrio Cronus am fwyta ei frodyr a chwiorydd ac roedd eisiau'r orsedd iddo'i hun. I'r perwyl hwn, yr oedd am gael carcharorion Tartarus gydag ef.
  • Lladdodd Zeus Campe a rhyddhau Cyclops a'r Hundred-handers. Fe wnaethon nhw ei helpu i ennill Titanomachy a dod â Cronus i'w farwolaeth.

Mae'r ddraig, Campe yn sicr yn greadur rhyfeddol o fytholeg Roegaidd ond cafodd ei siomi gan Zeus er ei fuddion ei hun. Dyma ni'n dod at ddiwedd yr erthygl am Campe. Gobeithio ei fod yn ddarlleniad dymunol i chi.

Gweld hefyd: Athena vs Ares: Cryfderau a Gwendidau'r Ddau Dduwdod

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.