Carmen Saeculare – Horace – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 27-09-2023
John Campbell

(Cerdd Lyric, Lladin/Rhufeinig, 17 BCE, 76 llinell)

CyflwyniadYmdrechion milwrol Rhufain.

Gweld hefyd: Y Cludwyr Rhyddhad - Aeschylus - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Diwedda'r gerdd gyda galwad o'r newydd i Phoebus a Diana i wrando ar weddïau'r plant ac i estyn eu hamddiffyniad a'u pencampwriaeth i Rufain a'i phobl.

Dadansoddiad

Yn ôl i Ben y Dudalen

Emyn corawl yw “Y Carmen” , a ysgrifennwyd gan Horace ar orchymyn yr Ymerawdwr Augustus, i’w pherfformio fel emyn gŵyl yn seremoni agoriadol y “ludi saeculares” (“gemau seciwlar”) gan gôr o saith ar hugain o fechgyn a saith ar hugain o ferched. Roedd yr “ludi saeculares” yn ŵyl moethus o gemau, aberthau a pherfformiadau a gynhaliwyd bron bob canrif trwy gydol cyfnod y Weriniaeth Rufeinig, arferiad a atgyfodwyd gan yr Ymerawdwr Augustus yn fuan ar ôl iddo sefydlu ei hun fel y pŵer goruchaf yn Rhufain ar ôl ei orchfygiad olaf. Mark Anthony a Cleopatra.

Bryd hynny, roedd Horace fwy neu lai yn swydd bardd llawryfog Augustus ac nid oedd yn syndod iddo gael ei alw i gyfansoddi emyn yr wyl i'r Parch. gemau. Dyma'r emyn Lladin cyntaf sydd wedi'i gadw'n llawn y mae amgylchiadau'r cyflwyniad yn hysbys yn bendant, a dyma hefyd yr unig delyneg Horace y gallwn fod yn sicr iddo gael ei gyflwyno ar lafar gyntaf.

Y mae wedi ei ysgrifenu yn gyffredinol mewn tôn ddyrchafedig a chrefyddol, ac wedi ei chyfansoddi yn y metrig Sapphic, yn cynnwys pedwar ar bymtheg pedair llinell o bennill sapphic.(tair llinell hendecassylaf o un sillaf ar ddeg, a phedwaredd llinell o bum sillaf).

Gweld hefyd: Nestor yn yr Iliad: Mytholeg Brenin Chwedlonol Pylos >
  • Cyfieithiad Saesneg gan A. S. Kline (Barddoniaeth mewn Cyfieithiad): //www .poetryintranslation.com/PITBR/Latin/HoraceEpodesAndCarmenSaeculare.htm

    #_Toc98670048

  • Fersiwn Lladin (Y Llyfrgell Ladin): //www.thelatinlibrary.com/horace/carmsaec.shtml

Adnoddau

Yn ôl i Ben y Dudalen

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.