Antenor: Amrywiol Fytholegau Groegaidd Cwnselydd y Brenin Priam

John Campbell 27-08-2023
John Campbell
Roedd

Antenor o Troy yn gynghorydd hen a doeth a gynigiodd wasanaeth mawr i Priam, brenin Troy, a'i wraig, Hecuba, cyn ac yn ystod Rhyfel Caerdroea. Ni ymladdodd yn y rhyfel oherwydd ei oedran ond wedi ei blant yn ymladd yn ei le. Yn dibynnu ar ffynhonnell y myth, trodd Antenor yn ddiweddarach o fod yn gynghorydd dibynadwy i fod yn annibynadwy. bradwr. I wybod pam y newidiodd o fod yn gynghorwr i fradychu ymddiriedaeth ei feistri, daliwch ati i ddarllen.

Llinach a Theulu Antenor

Cafodd ei eni yn Dardanoi, dinas yn y gogledd-orllewin. Anatolia a rannodd werthoedd, normau ac arferion cyffredin â'r Trojans. Ei dad oedd Aesysetes, uchelwr ac arwr Trojan, a'i fam oedd Cleomestra, tywysoges Trojan. Mae ffynonellau eraill yn gosod y Hicetaon Trojan fel tad Antenor. Priododd offeiriad Athena yn Troy a elwid Theano a bu nifer o blant gyda hi gan gynnwys y rhyfelwyr Acamas, Agenor, Archilochus, a merch, Crino.

Gweld hefyd: Caerus: Personoli Cyfleoedd

Yr oedd y rhan fwyaf o'i blant yn ymladd yn erbyn y rhyfelwyr. Rhyfel Trojan a bu farw ac eithrio ychydig a oroesodd, ynghyd â'u tad, y rhyfel blinedig 10 mlynedd. Yn ddiweddarach, mabwysiadodd fab heb dad o'r enw Pedaeus nad yw ei fam yn hysbys. Mae llawer o ysgolheigion yn credu ei fod ef a Brenin Troy yn rhannu'r un gwaed neu garennydd.

Myth Antenor Yn ôl Homer

Yn Iliad Homer, roedd Antenor yn erbyn herwgipio Helen o Troy, a phan gafodd ei herwgipio o'r diwedd, cynghorodd y Trojans i'w dychwelyd. Gwthiodd Antenor hefyd am setliad heddychlon gyda'r Groegiaid trwy annog Paris i ddychwelyd trysor Menelaus, a ddygodd. Fodd bynnag, fel sy'n amlwg yn y gerdd epig, gwrthododd y Trojans wrando ar ei gyngor, gan arwain at Ryfel Caerdroea a barhaodd am ddeng mlynedd.

Cymerodd Antenor ran hefyd yn y defodau cyn gornest rhwng Menelaus a Menelaus. Paris ar gyfer dychweliad Helen. Yn ystod y gornest go iawn, Menelaus oedd y cryfaf wrth iddo bron â lladd Paris dim ond i gael ei achub gan Aphrodite, duwies cariad. Y rheswm oedd pan ofynnodd Zeus i Baris ddewis y dduwies harddaf ymhlith y tair duwies; Hera, Aphrodite, ac Athena, Dewisodd Paris Aphrodite. Yna addawodd Aphrodite i Baris roi iddo'r wraig harddaf yn y byd yn wobr iddo.

Gweld hefyd: Da vs Drygioni yn Beowulf: Arwr Rhyfel yn Erbyn Angenfilod Gwaedlyd

Felly, pan oedd Menelaus, a oedd wedi gorchfygu Paris , dechreuodd ei lusgo wrth ei helmed, achosodd Aphrodite strapiau'r helmed i dorri, gan ryddhau Paris. Ceisiodd y Menelaus rhwystredig yrru ei waywffon i Baris, dim ond i Paris gael ei chwisgo i'w ystafell gan Aphrodite. Manteisiodd Antenor, unwaith eto, ar y cyfle i gynghori'r Trojans i adael i Helen ddychwelyd yn heddychlon at ei gŵr i osgoi tywallt gwaed.

Araith yr Antenor i'r Trojans

Dywedodd Antenor wrth y Trojans yn Llyfr 7 yr Iliad, “Clywch fi, Trojans,Dardans, ein holl gynghreiriaid teyrngarol, rhaid i mi leisio'r hyn y mae'r galon y tu mewn i mi yn ei annog. Ymlaen â hynny – rhowch Argive Helen a’i holl drysorau yn ôl i feibion ​​​​Atreus i fynd â nhw o’r diwedd. Rydym yn torri ein cadoediad llw. Rydym yn ymladd fel gwaharddwyr. Gwir, a pha elw i ni yn y tymor hir? Dim byd – oni bai ein bod yn gwneud yn union fel y dywedaf”.

atebodd Paris, “Stopiwch, Antenor! Dim mwy o'ch taerineb – mae'n fy ngyrru i … Wna i ddim rhoi'r gorau i'r fenyw”. Mynnodd Paris yn lle hynny ddychwelyd y trysor a ddygodd oddi wrth Menelaus.

Pan benderfynodd cyngor Trojan i ladd Menelaus ac Odysseus, ymyrrodd Antenor a phlediodd fod i'r ddau Achaean gael mynediad diogel allan o Troy. Gwelodd nad oedd Menelaus nac Odysseus yn cael eu molestu wrth iddynt wneud eu ffordd allan o'r ddinas.

Antenor a'i Feibion ​​Yn ystod Rhyfel Caerdroea

Wrth i Ryfel Caerdroea barhau, mynnodd Antenor fod Helen yn Dychwelodd at y Groegiaid i atal yr ymladd, ond roedd Paris ac aelodau eraill o'r cyngor yn bendant. Er hynny, caniataodd Antenor i'r rhan fwyaf o'i blant ymladd yn y rhyfel, gan amddiffyn y ddinas rhag goresgyniad Groegaidd. Ei feibion, Archilochus ac Acamas, oedd yn arwain mintai'r Dardaniaid dan gadlywydd cyffredinol Aeneas.

Yn anffodus, collodd Antenor y rhan fwyaf o'i blant yn Rhyfel Caerdroea, a chred llawer fod hyn wedi newid ei galon a sut roedd yn teimlo tuag at Troy. Syrthiodd ei fab Acamas naill ai i Feirionnydd neuPhiloctetes, tra y lladdodd Neoptolemus, mab Achilles, Agenor a Polybus. Lladdodd Ajax Fawr hefyd Arcehlous a Laodamas tra dioddefodd Iffidamas a Coon farwolaeth gan Agamemnon. Lladdodd Meges Pedeaus, a lladdodd Achilles Demoleon trwy ei daro ar y deml trwy ei helmed efydd.

Yn ystod y rhyfel, cyflawnodd y Groegiaid lawer o erchyllterau, gan gynnwys taflu'r Astyanax ifanc, mab Hector, o gartref y ddinas. waliau. Ar ddiwedd y rhyfel, yn unig yr oedd Antenor ar ôl gyda phedwar mab – Laodocus, Glaucus, Helicaon, ac Eurymachus gyda’u chwaer Crino. Achubwyd Glaucus (a ymladdodd ochr yn ochr â Sarpedon) a Helicaon gan Odysseus pan geisiodd y rhyfelwyr Achaean eu lladd. Bu Antenor yn galaru ar ei blant am wythnosau ac efallai ei fod wedi digio’r Trojans am beidio â gwrando ar ei gyngor.

Antenor Ar ôl Rhyfel Caerdroea

Daeth y rhyfel i ben pan ddaeth y ceffyl pren Troea i ben ei ddwyn i mewn i'r ddinas, gan ganiatáu i'r milwyr elitaidd ymosod ar y ddinas. Yn ystod sach Troy, gadawyd tŷ Antenor heb ei gyffwrdd. Yn ôl gwaith llenyddol Dares Phrygius, daeth Antenor yn fradwr trwy agor pyrth Troy i'r Groegiaid. Mae fersiynau eraill yn dangos na chafodd ei dŷ ei ddinistrio oherwydd bod y Groegiaid yn cydnabod ei ymdrechion i wthio am benderfyniad heddychlon.

I amddiffyn ei gartref rhag dinistr, crogodd Antenor groen llewpard ar ei ddrws, gan nodi eipreswylfa; felly, pan gyrhaeddodd y rhyfelwyr Groegaidd i'w dŷ, gadawsant ef yn gyfan. Yn ddiweddarach, gwnaeth Aeneas ac Antenor heddwch gyda'r cyntaf yn gadael y ddinas ynghyd â'i filwyr.

Pa Ddinas y Daeth Antenor o Hyd iddi?

Gadawodd diswyddo Troy y ddinas yn anaddas i fyw ynddi. , felly gadawodd Antenor a'i deulu i ddod o hyd i ddinas Padua, yn ôl yr Aeneid gan y bardd Rhufeinig Vergil.

Ynganiad Antenor

Ynganiad yr Antenor > 1>'aen-tehn-er' gydag Antenor yn golygu antagonist.

Crynodeb

Hyd yma, rydym wedi astudio bywyd Antenor a sut y newidiodd o fod yn flaenor ffyddlon i bradwr o Troy. Dyma crynodeb o bopeth rydyn ni wedi'i ddarganfod hyd yn hyn:

  • Cafodd ei eni i naill ai Aesysetes neu Hicetaon gyda Cleomestra yn ninas Dardanoi yn Anatolia.
  • Cafodd nifer o blant gyda'i wraig Theano ond bu farw'r rhan fwyaf ohonynt wrth ymladd dros achos Troy.
  • Nid oedd Antenor am i'r rhyfel ddigwydd felly gwnaeth ei orau glas i argyhoeddi'r brenin a'i fab i ddychwelyd Helen ond gwrthododd Antenor brenin.

Daeth Antenor yn fradwr ac agorodd byrth Troy i gael ei anrheithio gan y Groegiaid. Yn ddiweddarach, daeth o hyd i ddinas Padua ar ôl i'r Groegiaid ei arbed ef a'i blant oedd wedi goroesi.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.