Potamoi: Y 3000 o Dduwdodau Dŵr Gwryw ym Mytholeg Roeg

John Campbell 27-07-2023
John Campbell

Roedd y Potamoi yn 3000 o feibion ​​Oceanus a Tethys , y ddau ohonynt yn Titaniaid a aned i Wranws ​​a Gaia. Brodyr yr Oceanidiaid oedden nhw, a thad y naiadiaid: merch Potamoi. Roedd y Potamoi yn dduwiau'r môr a chyrff afonydd ym mytholeg Roeg. Yma rydyn ni'n dod â'r holl wybodaeth i chi am y creaduriaid hyn, daliwch i ddarllen, a byddwch chi'n gwybod popeth am Potamoi.

Potamoi

Y Potamoi oedd duwiau dŵr ac afon, Oceanus a Tethys wedi'u geni o duwiau'r Titan, Wranws ​​a Gaia. Oceanus oedd duw'r môr a Tethys oedd dduwies yr afonydd . Rhoddodd y brawd neu chwaer hwn enedigaeth i'r Oceanids, y duwiau dŵr benywaidd, a Potamoi, y duwiau dŵr gwrywaidd.

Potamoi ym Mytholeg Roeg

Mae mytholeg Groeg yn llawn o greaduriaid rhyfeddol. Mae gan y creaduriaid hyn gyfeiriadau arbennig yn y llenyddiaeth a'r rhan fwyaf o'r amser mae ganddynt straeon a gafodd effaith fawr ar fytholeg. Un o'r creaduriaid hyn yw'r Potamoi. Er y byddwch yn darganfod ei fod wedi'i ysgrifennu ym mhobman eu bod yn 3000 mewn rhif ond mewn gwirionedd, mae eu rhif yn hysbys a defnyddir y ffigur 3000 yn unig i ddangos eu rhifoldeb .

Trwy fytholeg Roegaidd, crybwyllir y Potamoi a'r Oceanids ar wahanol adegau ac mewn senarios gan fod eu nifer yn fawr, i ddechrau. Rhoddodd Oceanus a Tethys enedigaeth i'w meibion ​​a'u merched yn yr afon a'r Oceanids a roedd y Potamoi yn byweu bywydau yn yr un afon hefyd gan eu gwneud yn dduwiau dŵr.

Nodweddion Potamoi

Roedd y Potamoi yn 3000 mewn nifer sy'n nifer enfawr i creadur. Yn ddiddorol, nid oedd pob Potamoi yn edrych yr un peth. Mewn llenyddiaeth, mae tair ffordd y byddai'r Potamoi yn cael ei ddarlunio:

  • tarw gyda phen dyn
  • dyn pen tarw gyda chorff sarff tebyg i pysgod o'r canol i lawr
  • fel dyn yn gorwedd gyda braich yn gorffwys ar jwg amffora yn arllwys dŵr

Fel Ynysoedd y Môr, roedd y Potamoi hefyd yn ddeniadol a golygus iawn. Nhw oedd tywysogion y moroedd ac yn sicr o edrych yn debyg iddyn nhw. Ymhlith y Potamoi i gyd, byddai rhai ohonynt yn cael y dasg o wneud gwaith gweinyddol, rhai yn gofalu am y grŵp, a rhai ar eu pen eu hunain, i ffwrdd o'r pecyn.

Rhai o'r Potamoi hefyd yn cymryd rhan yn y rhyfel Trojan sy'n dangos eu cryfder i ymladd. Er mai duwiau'r afon oedden nhw a chael eu geni yno, gadawodd llawer ohonyn nhw eu hafonydd a cherdded y Ddaear. Dyma'r rheswm pam eu bod i'w cael ym mron pob stori ym mytholeg Roeg mewn rhyw ffurf.

Duwiau Potamoi Enwog ym Mytholeg Roeg

Gan eu bod yn bresennol mewn nifer helaeth, mae llawer o Potamoi duwiau sy'n enwog iawn ym mytholeg. Yma rydym yn rhestru rhai ohonyn nhw:

Gweld hefyd: Mt IDA Rhea: Y Mynydd Cysegredig ym Mytholeg Roeg

Achelous

Roedd yn dduw Afon Achelous , sef y mwyafafon yng Ngwlad Groeg. Rhoddodd ei ferch mewn priodas i Alcmaeon. Roedd am briodi Deiranira ond cafodd ei drechu gan Heracles mewn gornest reslo.

Alpheus

Ef oedd yr Oceanidw a syrthiodd mewn cariad â nymff y dŵr Arethusa . Aeth ar ei hôl hi i Syracuse, lle y trawsnewidiodd Artemis hi yn ffynnon.

Inachus

Inachus oedd brenin cyntaf Argos . Wedi ei farwolaeth, rhoddwyd gorsedd Argos i'w fab Argus.

Nilus

Nilus oedd duw afon enwog yr Aifft . Bu'n dad i lawer o ferched a briododd ddisgynyddion Inachus ac a ffurfiodd linach dragwyddol o frenhinoedd yn yr Aifft, Libya, Arabia, ac Ethiopia am yr amser hiraf.

Peneus

Ef oedd y afon dduw Thessaly, llifodd yr afon o ymyl Pindus. Ef oedd tad Daphne a Stilbe. Roedd Apollo yn caru Peneus ac roedd ganddo ddiddordeb mawr ynddi.

Scamander

Ymladdodd Sgiamander ar ochr y Trojans yn ystod Rhyfel Caerdroea yn erbyn y Groegiaid. Fe'i tramgwyddwyd pan lygrodd Achilles ei ddyfroedd â llawer o gorffluoedd Trojan; fel dial, gorlifodd Scamander ei lannau a bron foddi Achilles.

FAQ

A allai Oceanids Briodi Potamoi?

Ie, y Potamoi a gallai'r Oceanids briodi ym mytholeg Roeg. Roedd yr Oceanids a'r Potamoi yn grwpiau o frodyr a chwiorydd a aned i'r Titans, Oceanus, a Tethys. Hwy hefyd oedd duwiolion yr afon. Ym mytholeg Roeg, brodyr agallai chwiorydd briodi ei gilydd pe byddent yn syrthio mewn cariad neu pe bai'r sefyllfa'n mynnu hynny.

Gweld hefyd: Yr Iliad gan Homer – Cerdd: Stori, Crynodeb & Dadansoddi

Beth yw Panes Mythology?

Yr ochr i chwedloniaeth Roegaidd yw Panes sy'n egluro stori Panes, pwy yw ysbrydion gwladaidd yr ucheldiroedd a'r mynyddoedd. Maen nhw'n byw mewn unigedd ac yn dod allan dim ond pan fyddan nhw eisiau rhywbeth o'r byd.

Casgliad

Mae'r Potamoi yn unigryw cymeriadau ym mytholeg Groeg . Mae ganddynt gysylltiadau rhieni a brodyr a chwiorydd anghyffredin. Dyma'r prif bwyntiau am y Potamoi o'r erthygl uchod:

  • Y Potamoi yw duwiau'r afon a anwyd i'r Titaniaid, Oceanus, a Tethys. Fe'u disgrifir fel 3000 mewn nifer, ond dim ond rhif yw hwn i gynrychioli eu rhifoldeb oherwydd iddynt gael eu geni mewn niferoedd dirifedi.
  • Brodyr Oceanids oedd y Potamoies, sef y duwdodau dŵr benywaidd hardd. Buont yn byw gyda'i gilydd ac yn aml yn priodi ei gilydd.
  • Gan y Potamoi y nymffau dŵr a elwir y naiads. Roedd y creaduriaid hyn mor brydferth â'r Oceanids ac yn enwog am ddenu'r dynion i'r afon.
  • Y rhai o'r Potamoi enwocaf yw Scamander, Nilus, Achelous, Alpheus, a Peneus.

Y Potamoi oedd duwiau afon mytholeg Roeg. Mae'r straeon am eu dewrder, eu calon dda, a'u galluoedd ymladd anhygoel yn niferus. Er eu bod yn feibion ​​i ddau Titan, nid ydyntcael eu cyfrif fel yr Olympiaid gan nad oeddent yn byw ar Fynydd Olympus. Dyma ni'n dod at ddiwedd yr erthygl.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.