Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (Catullus 5) – Catullus – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
TudalenMae’r gerdd yn un o ysgrifau cyntaf Catullusam Lesbia, wedi’i hysgrifennu’n glir ar gyfnod angerddol iawn o’r carwriaeth. Ymddengys fod “Lesbia”, testun llawer o gerddi Catullus’, yn alias i Clodia, gwraig y gwladweinydd Rhufeinig o fri, Clodius. Mae’n debyg bod y cyfeiriad at sibrydion yn yr ail a’r drydedd linell yn cyfeirio at glecs yn mynd o amgylch y Senedd Rufeinig fod Catullusyn cael perthynas â Clodia, ac mae Catullus yn annog Clodia i ddiystyru’r hyn y mae pobl yn ei ddweud amdanynt, fel y gall treuliwch fwy o amser gydag ef.

Gweld hefyd: Metamorphoses - Ovid

Y mae wedi ei ysgrifennu mewn mesur hendecasyllabig (mae i bob llinell un sillaf ar ddeg), ffurf gyffredin ym marddoniaeth Catullus . Ceir digonedd o gytseiniaid hylifol a cheir llawer o esgeiriau llafariaid, fel, o'i darllen ar goedd, y mae'r gerdd yn wirioneddol brydferth.

Gellir ei gweld yn cynnwys dwy ran: y chwe llinell gyntaf (i lawr i “nox est perpetua una dormienda”) yn rhyw fath o swyngyfaredd anadl, a'r saith llinell ganlynol yn cynrychioli'r cariad a ddeilliodd o hynny, yn codi i uchafbwynt orgasmig gyda'r 'b's ffrwydrol' o 'conturbabimus illa' ac yna'n sownd i derfyn tawel yn y ddwy olaf llinellau.

Yn ddiddorol, mae ei sôn am “oleuni byr” bywyd a “noson dragwyddol” marwolaeth yn llinell 6 yn awgrymu golwg braidd yn besimistaidd ar fywyd a chred mewn dim byd ar ôl marwolaeth, cred a fyddai wedi wedi bod yngroes i'r rhan fwyaf o Rufeinwyr y cyfnod. Mae ei sôn am y “llygad drwg” yn llinell 12 yn gysylltiedig â’r gred (a ddelir yn gyffredin) mewn dewiniaeth, yn enwedig y syniad, pe bai’r un drwg yn gwybod am niferoedd penodol sy’n berthnasol i’r dioddefwr (yn yr achos hwn nifer y cusanau) unrhyw byddai swyn yn eu herbyn yn llawer mwy effeithiol.

Fel un o gerddi enwocaf Catullus, wedi ei chyfieithu a'i hefelychu droeon dros y canrifoedd, gellir olrhain ei dylanwad ymlaen i farddoniaeth y trwbadoriaid canoloesol yn ogystal ag i llawer o awduron diweddarach Ysgol Rhamantaidd y 19eg Ganrif. Daeth llawer o ddeilliannau ohoni (ysgrifennodd y beirdd Saesneg Marlowe, Campion, Jonson, Raleigh a Crashaw, i enwi dim ond ychydig, efelychiadau ohoni), rhai yn fwy cynnil nag eraill.

18>Carmen blaenorol

(Cerdd Lyric, Lladin/Rhufeinig, tua 65 BCE, 13 llinell)

Cyflwyniad

Gweld hefyd: Hippolytus – Euripides – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.