Moirae: Grčke boginje života i smrti

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Sadržaj

Moirae je ime dato grupi od tri sestre koje podučavaju, održavaju i upravljaju sudbinama smrtnih i besmrtnih bića. U grčkoj mitologiji, sestre Moirae se boje i obožavaju zbog njihove kontrole nad svačijom sudbinom. Priču o sestrama objašnjava Hesiod u Teogoniji. Ovdje smo prikupili sve informacije o sestrama Moirae, njihovom porijeklu, odnosima i najvažnije njihovim karakteristikama u grčkoj mitologiji.

Moirae

Moirae, Moirai i Morai sve su to imena stvorenja sudbine. Naziv znači dijelova, dionica ili dodijeljenih dijelova i u širem smislu odgovara njima. Tri boginje sudbine dodeljuju delove života čoveku i slede unapred napisan i unapred osmišljen put.

Moć Moirae

Moć koju imaju sestre je izvan granica moći bogova i boginja jer su one odgovorne i za smrtna i besmrtna bića . U mnogim slučajevima se objašnjava da nijedan bog ne može uticati na sestre na bilo koji način. Međutim, zanimljivo je da se vidi da Zevs upravlja i daje instrukcije sestrama. Ipak, sestre drže ključ života i smrti za sve žive i mrtve.

Ali odakle dolaze? Mora da su postojali od početka vremena kada su besmrtnici nastali. Hajdemo u detalje.

Porijeklo Moiraeu grčkoj mitologiji?

Stigijske vještice bile su tri sestre koje su mogle vidjeti budućnost kada spoje svoje oči u jednu. Ove sestre su izgledale užasno i najgora stvar kod njih je to što su se hranile ljudskim mesom. Dakle, svako ko je želio da zna o njegovoj budućnosti morao je da im donese neku vrstu ljudskog mesa.

One imaju neke sličnosti sa sestrama Morae. Obje ove sestrinske grupe živjele su same u osami od svijeta. Sve one

Zaključak

Sestre Moirae bile su tri sestre koje su imale jedan od najvažnijih zadataka u grčkoj mitologiji. Tri sestre su imale svoj posao za njih i zbog njihovih sposobnosti da daju i oduzmu život , bile su pristojno obožavane u cijelom kraljevstvu kao što je Heziod objasnio u Teogoniji. Ovdje govorimo o svim glavnim stvarima o tri sestre:

  • Sestre Morije rođene su od Temide i Zevsa, Olimpijaca sa planine Olimp, ali to nisu jedini roditelji koje su imali. Imali su i trećeg roditelja, Niks. Nyx je bio jedan od primordijalnih bogova i zajedno je rodila sestre Moirae. To je razlog sestrinih izuzetnih sposobnosti i moći.
  • Sestre su bile odgovorne za davanje života, smrti i sudbine smrtnicima i besmrtnicima. Bilo ih je troje, naime Klotho koja je započela predenje konca u svom vretenu, a onda je biloLachesis je bio taj koji je izabrao i odredio sudbinu bebi, i na kraju je bio Atropos, koji bi presekao gazište kada bi došlo vreme da osoba umre. Tako je svaka sestra imala odgovarajući zadatak za koji je bila odgovorna.
  • U grčkoj mitologiji, sestre su također bile te koje su čovjeku dale abecede i tako ga naučile osnovama pismenosti i obrazovanja.
  • Zevs je bio otac sestara Moirae i često je dodavao njihov rad. Dodijelio bi sudbinu i sudbine nekim od besmrtnih bića prema vlastitoj volji. Sestre Moirae nisu mogle protiv svog oca i on je to iskoristio.

Sestre Moirae u Teogoniji od Hezioda su jedan od najzanimljivijih likova i sigurno zaslužuju priznanje . Ovdje dolazimo do kraja članka o sestrama Moirae u grčkoj mitologiji. Nadamo se da je za vas bilo ugodno čitanje.

Sestre

Sestre Moirae su poznate kao ćerke Zevsa i Temide , olimpijaca rođenih od Titana, Geje i Urana. Ovo posljednje pokazuje da su sestre iz treće generacije bogova u grčkoj mitologiji. Bili su među brojnom Zeusovom djecom. Sestre Moirae su brzo postale jedna od najutjecajnijih tijela na planini Olimp, a kasnije i na Zemlji pojavom ljudskih bića.

Sestre su bile tri na broju. Zvali su se: Kloto, Lahesis i Atropos. Sestre se najčešće povezuju sa simbolom konca i vretena . Kaže se da sestre tkaju konac pri rođenju svake individue i sve dok je tkaju, osoba ostaje živa.

Postoji niz različitih priča o tome kako su sestre toliko napredovale moć i kako je koriste. Kolektivno se nazivaju i sudbinama jer upravljaju sudbinama ljudi. Zevs i sestre su bili veoma bliski jer su imali odnos oca i kćeri između sebe, ali ih je i Zevs koristio za svoje dobrobiti.

Karakteristike sestara Moirae

Iako su sestre bile čuvarice vjere, bile su prikazane kao najružnije vještice u Teogoniji. Hesiod objašnjava njihovu pojavu kao ružne, durene starice koje nisu mogle pravilno hodati. Očigledno, u mladosti moraju izgledati normalno, ali ne.Ovakvi su rođeni. Jedan od razloga njihovog preranog starenja je taj što su svaka smrt i svako rođenje prolazili kroz njih, što ih je samo činilo starijima.

Živjeli su u samoći daleko od svijeta na planini Olimp. Niko ih nikada nije video i niko nikada nije pokušao da izgradi odnos sa njima, ni njihova majka, Temida, ni njihova braća i sestre. Zevs, njihov otac, bio je jedino biće koje je bilo u ikakvim odnosima s njima i on im se također sviđao.

Literatura povezuje porijeklo sestara sa Zevsom i Temidom, ali i same su bile besmrtni bogovi živeći na planini Olimp, kao druga generacija bogova i boginja. Međutim, postavlja se pitanje kako to da oni mogu biti proizvođači takvih stvorenja koja imaju najveći utjecaj na svačije živote? Odgovor na ovo pitanje nije tako jednostavan.

Šta su točno radile sestre Moirae?

Sestre su radile uredno. Svaka sestra je imala specifičan i važan zadatak za obavljanje . Slijedi spisak svih funkcija koje sestre obavljaju od rođenja djeteta do njegove smrti:

  • Konac se prede od dana kada je beba donesena na ovaj svijet.
  • Trećeg dana, njegova sudbina je zapečaćena što uključuje njegovu ličnost, posao, zdravlje, partnera i fizičke karakteristike.
  • Beba se tada ostavlja da odraste do trenutka kada sestre stignu ponovo i uvjeri se u toon ide svojim unapred određenim putem. Sestre ga drže do kraja života ili dok se nit ne prede.
  • Konac se mora završiti i kada to učini osoba umre.
  • Njegova nit je više nije u vretenu i sestre više ne paze na njegov životni put.

Ovi aspekti kako sestre rade svoj posao sudbinskog povezivanja. Sestre su također odgovorne za pečatiranje sudbina bogova i boginja, ali je proces malo drugačiji. Kao ne, svi bogovi i boginje su nastali prirodno. Svaki bog ima svoju jedinstvenu priču, zbog čega za njih unaprijed određena sudbina funkcionira malo drugačije.

Iskreno rečeno, bogovi i boginje nisu baš marili da je neko odgovoran za njihovu smrt koja je prije -napisano. Takođe, mnogo puta, odluke u vezi sa bogovima i boginjama planine Olimpa bile su pod jakim uticajem Zevsa jer njegove kćeri, sestre Moirae, nikada ne bi išle protiv njegove reči.

Tri roditelja sestara Moirae

Grčka mitologija je poznata po svojim zapanjujućim scenarijima i preokretima . Jedan takav obrt vezan je za sestre Morije i njihove roditelje, Zevsa i Temidu. Iako su sestre Moirae rođene od Zevsa i Temide, imaju još jednog roditelja, Niks. Nyx je grčka boginja ili personifikacija noći.

Onaje rođen iz Haosa. Nyx je dalje doveo do mnogih personifikacija , među kojima su najvažnije Hipnos (San) i Thanatos (Smrt), sa Erebusom (Tama). To je razlog zašto sestre imaju tako ogromne moći i status u mitologiji. Njihove moći nadmašuju moć Zevsa i bilo kojeg drugog boga ili boginje po tom pitanju.

Ova primordijalna božanstva su stoga rođena iz najjedinstvenije kombinacije tri roditelja. Teogonija od Hezioda objašnjava njihovo postojanje kao ništa drugo do čudo i to s pravom. Ova formacija je također bila vrlo plodna za sestre jer su imale jaku porodičnu pozadinu i status.

Sestre Moirae

Postoje tri od ovih sestara koje upravljaju sudbinom. Sestre su odlučivale o životu i smrti ljudi, bogova i boginja . Ovdje gledamo svaku od sestara, naime Klotho, Lachesis i Atropos:

Klotho

Clotho ili Klotho je bila prva sestra koja je pokrenula sudbinu bilo kojeg bića . U grčkoj kulturi, Klotho je započeo nit. Pozvana je u devetom mjesecu trudnoće kada se beba tek trebala roditi. Bila je nešto ljubaznija i ljubaznija od druge dvije sestre.

Bila je najstarija sestra u skupini i bila je poznata kao Prelačica konca. Bila je veoma poznata u grčkoj mitologiji, a njen rimski ekvivalent bila je Nona. Donosila je važne odluke o životima ljudikoji su im bili dodijeljeni otkad su rođeni.

Lachesis

Lachesis je bila poznata kao dodjeljivač jer je navikla na mnogo dužinu života svake osobe. Izmjerila je dužinu svojom mjernom šipkom iz vretena Klotha i izmjerena dužina bila bi starost osobe. Njen rimski ekvivalent je poznat kao Decima.

Vidi_takođe: Oresteja – Eshil

Lahesis je bila srednja sestra i veoma su je volele njene sestre i Zevs. Uvijek je viđena obučena u bijelo i birala je sudbinu osobe nakon što je konac počeo da se vrti. Ona je odlučivala o svemu što će on biti, vidjeti i saznati o njegovom životu. Lachesis se stoga može nazvati najvažnijom sestrom od tri.

Atropos

Atropos znači neokretanje jer je ona bila odgovorna za presecanje konca nakon čega bi čovjek umro i napusti svoju fizičku formu. Bila je najpokvarenija od sestara jer bilo kakvo emocionalno uvjeravanje da pusti ljude da žive ne bi joj okrenulo srce. Ne bi dala ni minut više od predviđenog vremena. Bila je najmlađa od tri sestre.

Moirae i Zeus

Zevs je bio otac sestara Moirae. On je također bio otac svih Olimpijaca i kralja planine Olimp. Veza koju su sestre imale sa Zevsom je kontroverzna i mnogi istoričari su pokušali da je protumače najbolje što su mogli. Ali postoje dva moguća načinaopišite to.

Sestre Moirae su poučavale i konstruisale sudbinu ljudi od dana kada su rođeni do dana kada su umrli. Zevs je s druge strane bio vrhunski bog koji je imao najveću moć nad svojim narodom. Dakle, postojala je kontradikcija u raspodjeli moći među njima. Neki su vjerovali da su sestre Moirae izabrale konačnu sudbinu čovjeka bez ikakvog Zevsovog uplitanja.

Druge su vjerovale da su se sestre savjetovale sa Zevsom i konstruirale sudbinu pojedinca uz njegovu dozvolu. Oba ova odnosa su različita jer jedan daje punu slobodu sestrama, a drugi daje samo pola slobode. Zbog toga je odnos kontroverzan.

Drugi bogovi i Moire

Kako su boginje bile van vidokruga i nisu se često otkrivale , bilo je mnogo nagađanja da bi neki drugi bogovi bili su Moire. Bogovi poput Zevsa, Hada i drugih smatrani su čuvarima sudbine zbog njihove moći i kontrole nad ljudima. Ovo je očigledno bilo lažno. U grčkoj mitologiji postojale su samo tri boginje sudbine koje su bile odgovorne za davanje unaprijed određenog života ljudima.

Homer u Ilijadi također spominje sestre koje su upravljale sudbinom ljudi i bogova iznad. Dakle, to dokazuje da su sestre Moirae bile jedine sestre koje su bile boginje sudbine. Ostali bogovi i boginje imali su svojejedinstvene sposobnosti i moći.

Ove sestre imaju svoje parnjake u rimskoj mitologiji. Atropos je Morta, Lachesis je Decima, a Klotho je poznata kao Nona u rimskoj mitologiji.

Doprinos Moirae svijetu

Sestre bi se pojavile u roku od tri dana od rođenja beba . Tamo bi Lachesis odlučivao o sudbini bebe, a Atropos bi odlučio o dužini niti. Ovo bi zapečatilo sudbinu i sudbinu bebe. Ovaj rad se očekivao od sestara Moirae jer im je bio urođen, ali osim ovoga, sestre su imale i neke druge važne poslove kojima su se bavile.

Njihov najveći doprinos svijetu bio bi stvaranje pisma . Abecede su osnova pisanog jezika i obrazovanja. U zaključku, sestre su dale narodu pisma, učeći ih načinima obrazovanja i pismenosti. Dakle, u grčkoj mitologiji, sestre Moirae su osnivačice abecede.

Vidi_takođe: Askanije u Eneidi: Priča o Enejinom sinu u pesmi

Moirae i njihovi obožavatelji

Sestre su bile boginje života, smrti i svega između . Znali su sve o životu čoveka. To je bila njihova ljepota i prokletstvo. Dali su sudbinu smrtnicima i besmrtnim bićima.

Besmrtnim bićima nije bilo stalo do toga da je sudbina napisana, ali smrtnici su bili sve o njoj. Molile su sestre da im život bude uspješan. Obožavali su ihdan i noćni ormarić i tražio od njih sve što je moguće, bilo malo ili veliko.

Tako su u grčkoj mitologiji sestre bile jako poznate i izuzetno obožavane na raznim mjestima u kraljevstvo. Ljudi su podizali visoke zgrade u kojima su održavali proslave i žrtve u ime sestara Moirae i njihovog oca, Zevsa.

Moire u podzemnom svijetu

Sestre su dale život i posljedično, odneli su ga . Iz tog razloga se znalo da imaju jaku vezu sa podzemnim svijetom. Podzemljem je upravljao Had, Zevsov brat. Konačno, sestre su imenovane kao pratilje Hada zbog svojih sposobnosti oduzimanja života.

Moire se stoga mogu prikazati kao boginje života, ali i smrti jer imaju sposobnost davanja i uzimanja.

FAQ

Ko su sudbine u grčkoj mitologiji?

Sudbine su tri boginje u grčkoj mitologiji koje su odgovorne za zapečaćenje sudbine svakog smrtnog i besmrtnog bića. Zvale su se sestre Mojre i bile su tri po broju, naime Kloto, Lahesis i Atropos. Ove tri su bile ćerke Zevsa, Temide i Nikse.

Sestre se tako zovu tri sudbine grčke mitologije. Neizmjerno su ih obožavali i često povezivali s različitim bogovima i boginjama koji su bili povezani s davanjem života ili smrti.

Ko su bile štigijske vještice

John Campbell

John Campbell je vrsni pisac i književni entuzijasta, poznat po svom dubokom uvažavanju i opsežnom poznavanju klasične književnosti. Sa strašću prema pisanoj riječi i posebnom fascinacijom za djela antičke Grčke i Rima, John je godine posvetio proučavanju i istraživanju klasične tragedije, lirske poezije, nove komedije, satire i epske poezije.Diplomiravši s odlikom englesku književnost na prestižnom univerzitetu, Džonovo akademsko iskustvo pruža mu snažnu osnovu za kritičku analizu i tumačenje ovih bezvremenskih književnih kreacija. Njegova sposobnost da se udubi u nijanse Aristotelove poetike, Safonih lirskih izraza, Aristofanove oštre duhovitosti, Juvenalove satirične promišljanja i zamašnih narativa Homera i Vergilija je zaista izuzetna.Johnov blog služi kao najvažnija platforma za njega da podijeli svoje uvide, zapažanja i interpretacije ovih klasičnih remek-djela. Svojom pedantnom analizom tema, likova, simbola i istorijskog konteksta, on oživljava dela drevnih književnih divova, čineći ih dostupnim čitaocima svih profila i interesovanja.Njegov zadivljujući stil pisanja zaokuplja i umove i srca njegovih čitalaca, uvlačeći ih u magični svijet klasične književnosti. Sa svakim postom na blogu, John vješto spaja svoje naučno razumijevanje sa dubokimlična povezanost sa ovim tekstovima, što ih čini relevantnim i relevantnim za savremeni svijet.Priznat kao autoritet u svojoj oblasti, John je doprinio člancima i esejima u nekoliko prestižnih književnih časopisa i publikacija. Njegova stručnost u klasičnoj književnosti učinila ga je i traženim govornikom na raznim akademskim konferencijama i književnim događajima.Kroz svoju elokventnu prozu i vatreni entuzijazam, John Campbell je odlučan da oživi i proslavi bezvremensku ljepotu i duboki značaj klasične književnosti. Bilo da ste posvećeni učenjak ili jednostavno radoznali čitatelj koji želi istražiti svijet Edipa, Safonih ljubavnih pjesama, Menandrovih duhovitih drama ili herojskih priča o Ahileju, Johnov blog obećava da će biti neprocjenjiv resurs koji će obrazovati, inspirirati i zapaliti doživotna ljubav prema klasici.