Mezentius yn yr Aeneid: Myth Brenin Iachus yr Etrwsgiaid

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Roedd Mezentiws yn yr Aeneid yn Frenin a elyniaethodd y Trojans wrth iddynt ymgartrefu yn Latium. Cyfeiriodd y Rhufeiniaid ato fel “Despiser of the duwiau” oherwydd ei ddiystyrwch canfyddedig o'r dwyfol. Roedd ganddo fab Lausus yr oedd yn ei garu yn fwy na'i fywyd ond yn anffodus bu farw.

Darllenwch i wybod mwy am y Brenin Etrwsgaidd hwn a sut y bu farw yng ngherdd epig Virgil.

Pwy Oedd Mezentiws yn yr Aeneid?

Roedd Mezentiws yn Frenin ar yr Etrwsgiaid. a drigai yn rhan dde-ddwyreiniol yr hen Eidal. Yr oedd yn enwog am ei ffyrnigrwydd ar faes y gad ac ni arbedodd neb erioed. Ymladdodd yn erbyn Aeneas yn y llyfr ond nid oedd yn cyfateb i'r arwr epig.

Gweld hefyd: Mytholeg Hippocampus: Y Creaduriaid Môr Chwedlonol Chwedlonol

Bywyd ac Antur Mezentius

Mezentius oedd y brenin a ymunodd â'i fyddinoedd er mwyn ymladd yn erbyn Byddin Trojan . Darllenwch isod am y brenin epig drygionus hwn:

Cyfarfod Mezentius â Marwolaeth Aeneas a Pallas

Ymunodd Mezentiws â Turnus, arweinydd y Rwtiwliaid, i ryfela yn erbyn y Trojans. Yn ystod y frwydr, lladdodd Turnus Pallas yn y llyfr, mab maeth Aeneas, trwy ei danseilio yn ei ganol.

Bu marwolaeth Pallas yn galaru ar Aeneas oherwydd, er nad oeddent yn perthyn i waed, y Pallas ac Aeneas roedd perthynas yn rhannu cwlwm arbennig. Felly, torrodd Aeneas ei ffordd drwy'r lluoedd Lladin wrth chwilio am Turnus, ond ymyrrodd ac achubodd Juno, Brenhines y duwiau.Turnus.

Gan na allai Aeneas ddod o hyd i Turnus, trodd ei sylw at Mezentius a'i erlid. Doedd Menzentius ddim yn cyfateb i Aeneas a chafodd ergyd enbyd gan waywffon Aeneas.

Gan fod Aeneas ar fin delio â'r ergyd angheuol i Mezentius, daeth ei fab, Lausus, i'w achub, gan adael i Mezentius ddianc i diogelwch. Yna cynghora Aeneas Lausus i gefnu ar y frwydr ac achub ei fywyd, ond syrthiodd ei ymbil ar glustiau byddar gan fod y Lausus ieuanc yn awyddus i brofi ei werth.

Yna lladdodd Aeneas Lausus heb dorri un. chwys a phan gyrhaeddodd y newydd Mezentius, daeth allan o'i guddfan i ymladd yn erbyn mab Anchises. Ymladdodd yn ddewr a daliodd oddi ar Aeneas am ychydig drwy farchogaeth ei farch o'i gwmpas.

Daeth Aeneas, fodd bynnag, yn fuddugol pan drawodd geffyl Mezentius â gwaywffon a syrthiodd. Yn anffodus, pan gwymp y ceffyl piniodd Mezentius i'r llawr gan ei wneud yn ddiymadferth.

Eiliadau Olaf Mezentius yn yr Aeneid

Tra iddo gael ei binio i'r llawr, gwrthododd Mezentius ofyn am drugaredd oherwydd yr oedd wedi ymchwyddo â balchder. Cyn iddo farw, erfyniodd ar Aeneas i gladdu ei gorff gyda'i fab fel y byddent gyda'i gilydd yn y byd ar ôl marwolaeth. Yna rhoddodd Aeneas yr ergyd olaf i Mezentius a'i ladd.

Mezentius Aenied yn Llyfr 8

Yn Llyfr 8 o'r Aeneid, soniwyd bod Mezentius wedi ei ddymchwel gan yr Etrwsgiaid am eicreulondeb. Roedd creulondeb Mezentius yn thema gyffredin yn y gerdd Homerig gan fod Homer yn ei bortreadu fel Brenin drwg oedd pobl yn heddychlon. Felly, mae’n debygol bod Mezentius Virgil wedi’i ysbrydoli gan Mezentius Homer.

Casgliad

Mae’r erthygl wedi edrych ar rôl a marwolaeth Mezentius yng ngherdd epig Virgil, y llyfr. Dyma crynodeb o bopeth y mae'r erthygl hon wedi'i drafod hyd yn hyn:

Gweld hefyd: Antilea yn The Odyssey: A Mother’s Soul
  • Roedd Mezentiws yn Frenin creulon ar yr Etrwsgiaid a ymunodd â Turnus, arweinydd y Rutuli, i ymladd yn erbyn Aeneas a'i fyddin Trojan.
  • Yn ystod y frwydr, wynebodd Pallas, mab maeth Aeneas, a llofruddiodd ef. llinellau'r gelyn yn chwilio am Mezentius, ond ymyrrodd Juno ac arbedwyd Mezentius.
  • Yn olaf, daeth Aeneas ar draws Mezentius a'i glwyfo'n angheuol, ond dim ond pan oedd Aeneas ar fin delio â'r ergyd derfynol, mae Lasus yn plymio i mewn i'w achub.
  • Dihangodd Mezentius wedyn, a'i fab, Lasus, yn ymladd ag Aeneas ond nid oedd yn cyfateb i'r arwr epig profiadol gan iddo ei ladd yn ddiymdrech.

Pan gafodd Mezentius wynt o beth oedd wedi digwydd i'w fab, rhedodd yn ôl i'r frwydr i ddial am farwolaeth ei annwyl fab. Ymladdodd Mezentius yn ddewr drwy farchogaeth ei geffyl o amgylch Aeneas ond yn y diwedd lladdodd Aeneas ef ar ôl i'w geffyl syrthio a'i binio i'r llawr.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.