बियोवुल्फमधील हिरोट: अंधारात प्रकाशाचे ठिकाण

John Campbell 10-08-2023
John Campbell

Heorot, Beowulf 's Center, Beowulf या कवितेतील डेनसाठी मेड हॉल आहे. हे ते ठिकाण आहे जिथे राक्षस, ग्रेंडेल, डॅनिश पुरुषांवर हल्ला करतो, मारतो आणि घेऊन जातो. हे प्रकाशाचे ठिकाण आहे, परंतु ते अंधाराच्या ठिकाणाशेजारी आहे आणि बचत करणे आवश्यक आहे.

बियोवुल्फमधील प्रकाशाचे ठिकाण आणि संस्कृतीचे केंद्र असलेल्या हिओरोटबद्दल सर्व काही शोधण्यासाठी हे वाचा.

बियोवुल्फमध्ये हिओरोट म्हणजे काय?

हेरोट हे बियोवुल्फमधील डॅनिश मीड हॉल आहे, ही प्रसिद्ध कविता . हे डेन्सच्या प्रसिद्ध राजा ह्रोथगरचे आसन आहे, कारण त्याने ते त्याच्या सिंहासनाच्या खोलीसाठी, त्याच्या लोकांसोबत साजरे करण्याच्या हेतूने बांधले होते. तथापि, ते बांधल्यानंतर लगेचच, एक रक्तपिपासू राक्षस त्यावर हल्ला करण्यासाठी येतो आणि आतील लोकांना मारतो. बारा वर्षांसाठी, लोकांच्या सुरक्षेसाठी सभागृह सोडून दिले पाहिजे, जोपर्यंत बियोवुल्फ दिवस वाचवण्यासाठी आला नाही.

कवितेत, हिओरोटला एक प्रकारचे प्रकाश स्थान किंवा चांगले ठिकाण म्हणून पाहिले जाते ज्याचा विरोधाभास आहे. जवळपास राहणार्‍या दुष्ट राक्षसांना . ते आनंदाने, आनंदाने, आनंदाने भरलेले आहे आणि राक्षस, ग्रेंडेल, याबद्दल नाराज दिसत आहे. तो त्याच्या आनंदात भाग घेऊ शकत नाही आणि म्हणून तो एक संध्याकाळ येतो आणि त्याला मिळालेला आनंद नष्ट करतो. आणि त्यामुळे नायकाच्या आधी काही काळासाठी हलकापणा मंदावला जातो, अंधारावर विजय मिळवत बियोवुल्फ सर्वकाही बदलण्यासाठी येतो.

हीरोट डॅनिश संस्कृतीतील प्रत्येक गोष्टीचे केंद्र प्रतिनिधित्व करतो . तसेच त्याची ताकद दाखवते आणि दत्याच्या परंपरा पुढे चालू ठेवणे. येथेच ह्रोथगर जेव्हा लढायला येतो तेव्हा बियोवुल्फला स्वीकारतो आणि एक शक्तिशाली योद्धा म्हणून त्याची सेवा देतो. शिवाय, येथेच राजा ह्रोथगर त्याला त्याचे बक्षीस देतो तसेच बियोवुल्फने ग्रेंडेलला मारल्यानंतर उत्सव साजरा करतो.

बियोवुल्फमधील हिओरोटचे उल्लेख: मीड हॉल बद्दलचे उतारे

हेरोट, मीड हॉल म्हणून, किंवा बियोवुल्फ किल्ला या कवितेसाठी इतका महत्त्वाचा आहे की त्याचा कवितेत विविध वेळा उल्लेख केला आहे .

खालील महत्त्वाच्या उल्लेखांमध्ये हे समाविष्ट आहे: (हे सर्व सीमस हेनीच्या आहेत कवितेचा अनुवाद बियोवुल्फ)

 • कवितेच्या सुरुवातीला, किंग ह्रोथगरने त्याचे हॉल तयार करण्याचा निर्णय घेतला: “त्यामुळे त्याचे मन हॉल-बिल्डिंगकडे वळले: त्याने पुरुषांना एका जागेवर काम करण्याचे आदेश दिले. ग्रेट मेड-हॉल म्हणजे कायमचे जगाचे आश्चर्य बनणे; ही त्याची सिंहासनाची खोली असेल आणि तेथे तो देवाने दिलेल्या वस्तू तरुण आणि वृद्धांना वितरित करेल”
 • तो नावावर निर्णय घेतो: “आणि लवकरच ते तिथे उभे राहिले, पूर्ण झाले आणि तयार झाले, संपूर्ण दृश्यात, हॉल ऑफ हॉल. हेओरोट हे नाव होते”
 • जेव्हा बियोवुल्फ त्याच्या सेवा देण्यासाठी आला, तेव्हा ह्रोथगरने बियोवुल्फला चेतावणी दिली की त्याच्या इतर लोकांसाठी हे किती कठीण आहे: “वेळ आणि पुन्हा, जेव्हा गोबलेट्स 480 पार करत होते आणि अनुभवी लढवय्ये बिअरने भरून गेले होते. ते स्वत:ला हिओरोटचे रक्षण करण्याचे वचन देतील आणि ग्रेंडेलची चाट तलवारीने वाट पाहतील”
 • हेरोट हे कृतीचे केंद्र होते आणि बियोवुल्फला त्याच्या यशावर विश्वास होतातेथे. तो म्हणाला: “आणि मी तो उद्देश पूर्ण करेन, स्वतःला अभिमानास्पद कृत्य करून सिद्ध करेन किंवा इथेच मीड-हॉलमध्ये माझ्या मृत्यूला भेटेन”
 • हीरोटलाही याबद्दल एक प्रकारची पवित्रता होती. खलनायक ग्रेंडेल हाहाकार माजवू शकतो परंतु राजाच्या सिंहासनाजवळ जाऊ शकला नाही. “त्याने हिओरोटचा ताबा घेतला, अंधार पडल्यावर चकाकणारा हॉल पछाडला, पण सिंहासन, खजिना-आसन, त्याला जवळ येण्यापासून रोखले गेले; तो प्रभूचा बहिष्कृत होता”
 • बियोवुल्फसाठी हा एक सन्मान होता की डेनिसचा हॉल राक्षसापासून स्वच्छ करण्यासाठी लढू शकला: “तुम्ही मला नाकारणार नाही, जे इथपर्यंत आले आहेत, हिओरोट शुद्ध करण्याचा विशेषाधिकार, मला मदत करण्यासाठी माझ्या स्वत: च्या माणसांसह, आणि इतर कोणीही नाही”

बियोवुल्फ मीड: महाकाव्यातील मीडचे महत्त्व

मीड हे अ आंबवलेले मध पेय जे अल्कोहोलिक आहे , आणि ते बिओवुल्फमध्ये उत्सव दर्शविण्यासाठी वापरले जाते. याचा उल्लेख अनेकदा केला जातो, विशेषत: संस्कृती आणि सभ्यतेचे केंद्र असलेल्या हिओरोटच्या संबंधात.

बियोवुल्फमधील मीडच्या विविध उल्लेखांवर एक नजर टाका:

<9
 • किंग ह्रोथगरला एक हॉल तयार करायचा होता जिथे त्याचे लोक आराम करू शकतील आणि उत्सव साजरा करू शकतील, जिथे मीड मुक्तपणे वाहू शकेल: “त्याने पुरुषांना एका मोठ्या मीड-हॉलवर काम करण्याचे आदेश दिले”
 • बियोवुल्फच्या आधी अक्राळविक्राळ ग्रेंडेलला भेटण्यासाठी तयार असताना, एक उत्सव झाला: “आणि पक्ष बसला, त्यांच्या सहनशीलतेचा अभिमान बाळगला, मजबूत आणि दिग्गज. एक परिचारक सजवलेल्या घागरी घेऊन उभा होता,ओतणे तेजस्वी हेल्पिंग्स ऑफ मीड”
 • डेनेसच्या राणीने आपल्या पतीकडे आणि इतर पुरुषांकडे मीडचा कप घेतला: “ह्रोथगरची राणी, सौजन्याचे निरीक्षण करत आहे. तिच्या सोन्याने सजलेल्या, तिने दयाळूपणे हॉलमधील पुरुषांना नमस्कार केला, नंतर प्रथम कप ह्रोथगरला दिला”
 • आणि शेवटी, जेव्हा बियोवुल्फने राक्षसाचा पराभव केला, तेव्हा ते वाहत्या मेडसह आनंद साजरा करतात: “गोल गोलाकार मेड होता. उत्तीर्ण ते शक्तिशाली नातेवाईक, ह्रोथगर आणि ह्रोथल्फ, राफ्टर्ड हॉलमध्ये मोठ्या उत्साहात होते. हिओरोटच्या आत मैत्रीशिवाय काहीही नव्हते”
 • मीड हे देखील संस्कृती आणि कालखंडासाठी महत्त्वाचे आहे , जे हिओरोट बांधले गेले. डेन्स लोकांना सहवासात आणि उत्सवात मेड प्यायला हवे होते. मीड हे संस्कृतीचे असे केंद्र आहे की राजाने खरेतर मद्यपान करण्यासाठी एक भौतिक केंद्र बांधले आहे.

  हिओरोट हॉलचा शेवटचा उल्लेख: बियोवुल्फ रिमेम्बर्स इट इन द एंड

  हेरोट इन द कविता बियोवुल्फसाठी इतकी महत्त्वाची होती की त्याला ती त्याच्या आयुष्याच्या अखेरीस आठवते , ड्रॅगनविरुद्धच्या त्याच्या अंतिम लढाईत. त्याला त्याच्या भूतकाळातील यशावरून माहित होते की तो या राक्षसाला मारण्यास सक्षम असेल.

  कवितेमध्ये असे म्हटले आहे की त्याला भूतकाळातील यश खूप आवडते :

  तो त्याला तुटपुंजे मानायचे

  अजगराला धोका आहे, अजिबात भीती वाटली नाही

  हे देखील पहा: इसोप - प्राचीन ग्रीस - शास्त्रीय साहित्य

  त्याच्या धैर्याबद्दल किंवा सामर्थ्याबद्दल, कारण तो पुढे जातच होता

  अनेकदा भूतकाळात, संकटे आणि परीक्षांमधून

  हे देखील पहा: इलियडमधील क्लियोस: थीम ऑफ फेम अँड ग्लोरी इन द पोम

  प्रत्येकक्रमवारी लावा, त्याने ह्रोथगरचा हॉल साफ केल्यानंतर, हिओरोटमध्ये विजय मिळवला आणि ग्रेंडेलला हरवले .”

  द फेमस पोम अँड इट्स हिरो: रिकॅप ऑफ बियोवुल्फ

  6व्या शतकातील स्कॅन्डिनेव्हियामध्ये घडले, बियोवुल्फ ही एका अनामिक लेखकाने लिहिलेली महाकाव्य आहे . ही कथा मूळतः जुन्या इंग्रजीत आहे, सुरुवातीला ती मौखिक कथा होती, नंतर ती 975 ते 1025 या काळात कागदावर ठेवली गेली. हे एक अतिशय प्रसिद्ध काम आहे आणि पाश्चात्य जगासाठी साहित्यातील सर्वात महत्त्वाचे काम आहे. ही एक यमक नसलेली कविता आहे जी अनुकरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करते आणि विशिष्ट बीट्सवर जोर देते. हे स्कॅन्डिनेव्हियामधील एक महाकाव्य योद्धा नायक, बियोवुल्फची कथा सांगते, ज्याच्याकडे लढाईत उत्कृष्ट शारीरिक सामर्थ्य आणि कौशल्य आहे.

  त्यांच्या विरुद्ध मदत करण्यासाठी तो त्याच्या स्वत: च्या भूमी, गेटलँड येथून डॅनिश जगाचा प्रवास करतो, रक्तपिपासू राक्षस . हा राक्षस त्यांना बारा वर्षांपासून त्रास देत आहे, आणि राक्षसाच्या विरोधात आलेला दुसरा कोणीही योद्धा वाचला नाही. बियोवुल्फ हा एक गॉडसेंड म्हणून दिसतो आणि राजा ह्रोथगरच्या जुन्या निष्ठेमुळे, तो त्यांना मदत करण्याची ऑफर देतो. तो राक्षसाविरुद्ध यशस्वी झाला आहे आणि त्यानंतर त्याला आणखी एका राक्षसाला मारावे लागले आहे.

  डॅनिश राजा त्याला त्याच्या स्वतःच्या भूमीवर परत नेण्यासाठी खजिना देऊन बक्षीस देतो. तो नंतर स्वतःच्या देशाचा राजा बनतो आणि त्याला त्याच्या अंतिम राक्षसाशी लढावे लागते: ड्रॅगन . तो राक्षसाला मारतो आणि त्याच्या देशाला वाचवतो, परंतु या प्रक्रियेत बियोवुल्फचा मृत्यू होतो. त्याचा वारसा कायम आहे, तथापि, आणिकविता त्याच्या सामर्थ्याचे आणि क्षमतेचे कौतुक करत संपते.

  निष्कर्ष

  वरील लेखात नमूद केलेल्या बियोवुल्फमधील हिओरोटबद्दल मुख्य मुद्दे पहा.<4

  • बियोवुल्फमधील हेरोट हे डेन्सचे मीड हॉल आहे. हे राजा ह्रोथगरचे आसन देखील आहे. हे ते दृश्य आहे जिथे रक्तपिपासू राक्षस त्यांच्यावर कहर करायला येतो
  • बियोवुल्फ ही जुनी इंग्रजीमध्ये 975 ते 1025 दरम्यान लिहिलेली प्रसिद्ध महाकाव्य आहे
  • तो ह्रोथगरला त्याच्या हॉलमध्ये भेटतो, हेरोट, जिथे ते बियोवुल्फचे धैर्य साजरे करतात
  • तेथेच तो राक्षसाची वाट पाहत असतो आणि तो त्याला आणि त्याच्या आईचा पराभव करतो
  • हेरोट हे ठिकाण आहे जिथे डेनचे लोक बियोवुल्फचा विजय साजरा करतात
  • ते ग्रेंडेलचा हात सुद्धा दाखवतात की दैत्य आता त्यांना त्रास देणार नाही
  • उत्सव आणि कुरण पिणे हे संस्कृतीसाठी खूप महत्वाचे आहे आणि कवितेत अनेक वेळा उल्लेख केला आहे
  • उद्देश ह्रोथगरने मीड हॉल बनवताना संस्कृती आणि सभ्यतेचे केंद्र असणे आवश्यक होते
  • ते तिथे पाहुण्यांचे स्वागत करतात, कार्यक्रम साजरे करतात आणि जिथे त्यांची सिंहासनाची खोली आहे
  • ते उबदार केंद्राचे प्रतिनिधित्व करते कवितेतील हलकेपणा आणि आनंद, राक्षसांच्या अंधाराशी विरोधाभास आहे
  • आयुष्याच्या अखेरीस, त्याच्या अंतिम लढाईत, बियोवुल्फला हेओरोट येथे मिळालेल्या यशाची आठवण आहे

  हेरोट हे डेनचा राजा ह्रोथगर याने केंद्र म्हणून काम करण्यासाठी बांधलेला मीड हॉल आहेडॅनिश जगातील संस्कृती आणि जीवन . हे मुळात कवितेच्या सुरुवातीला कृतीचे केंद्र आहे आणि उबदार, आनंदी, आनंदी ठिकाणाचे प्रतिनिधित्व करते. त्याचा आनंद काही काळासाठी क्षीण झाला होता, परंतु बियोवुल्फने राक्षसाचा पराभव केल्यावर, तो परत येतो, शेवटी वाईटावर चांगल्याचा पराभव दर्शवितो.

  John Campbell

  जॉन कॅम्पबेल हे एक निपुण लेखक आणि साहित्यिक उत्साही आहेत, ते शास्त्रीय साहित्याचे सखोल कौतुक आणि व्यापक ज्ञानासाठी ओळखले जातात. लिखित शब्दाच्या उत्कटतेने आणि प्राचीन ग्रीस आणि रोमच्या कृतींबद्दल विशेष आकर्षण असलेल्या, जॉनने शास्त्रीय शोकांतिका, गीत कविता, नवीन विनोदी, व्यंग्य आणि महाकाव्य यांचा अभ्यास आणि शोध यासाठी वर्षे समर्पित केली आहेत.एका प्रतिष्ठित विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात सन्मानासह पदवीधर, जॉनची शैक्षणिक पार्श्वभूमी त्यांना या कालातीत साहित्य निर्मितीचे समीक्षकीय विश्लेषण आणि अर्थ लावण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करते. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या काव्यशास्त्रातील बारकावे, सॅफोचे गीतात्मक अभिव्यक्ती, अ‍ॅरिस्टोफेनीसची तीक्ष्ण बुद्धी, जुवेनलचे व्यंगचित्र आणि होमर आणि व्हर्जिलच्या ज्वलंत कथांमधील बारकावे शोधण्याची त्याची क्षमता खरोखरच अपवादात्मक आहे.जॉनचा ब्लॉग त्याच्या अंतर्दृष्टी, निरीक्षणे आणि या शास्त्रीय उत्कृष्ट नमुन्यांची व्याख्या सामायिक करण्यासाठी त्याच्यासाठी एक सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. थीम, पात्रे, चिन्हे आणि ऐतिहासिक संदर्भांच्या त्याच्या सूक्ष्म विश्लेषणाद्वारे, तो प्राचीन साहित्यिक दिग्गजांच्या कार्यांना जिवंत करतो, त्यांना सर्व पार्श्वभूमी आणि आवडीच्या वाचकांसाठी प्रवेशयोग्य बनवतो.त्यांची मनमोहक लेखनशैली त्यांच्या वाचकांची मने आणि अंतःकरण दोन्ही गुंतवून ठेवते आणि त्यांना शास्त्रीय साहित्याच्या जादुई दुनियेत आणते. प्रत्येक ब्लॉग पोस्टसह, जॉन कुशलतेने त्याची विद्वत्तापूर्ण समज सखोलपणे विणतोया ग्रंथांशी वैयक्तिक संबंध, ते समकालीन जगाशी संबंधित आणि संबंधित बनवतात.त्याच्या क्षेत्रातील एक अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे, जॉनने अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक जर्नल्स आणि प्रकाशनांमध्ये लेख आणि निबंधांचे योगदान दिले आहे. शास्त्रीय साहित्यातील त्यांच्या निपुणतेमुळे त्यांना विविध शैक्षणिक परिषदांमध्ये आणि साहित्यिक कार्यक्रमांमध्ये एक मागणी असलेले वक्ते बनवले आहे.जॉन कॅम्पबेलने आपल्या सुभाषित गद्य आणि उत्कट उत्साहाद्वारे, शास्त्रीय साहित्याचे कालातीत सौंदर्य आणि गहन महत्त्व पुनरुज्जीवित करण्याचा आणि साजरा करण्याचा निर्धार केला आहे. तुम्ही समर्पित विद्वान असाल किंवा ईडिपस, सॅफोच्या प्रेमकविता, मेनेंडरची विनोदी नाटके किंवा अकिलीसच्या वीर कथांचा शोध घेऊ पाहणारे एक जिज्ञासू वाचक असाल, जॉनचा ब्लॉग एक अमूल्य संसाधन असल्याचे वचन देतो जे शिक्षण, प्रेरणा आणि प्रज्वलित करेल. क्लासिक्ससाठी आजीवन प्रेम.