Apollonius o Rhodes - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 10-08-2023
John Campbell

(Bardd Epig, Groeg, 3edd Ganrif BCE)

CyflwyniadLlyfrgell fawreddog Alecsandria, swydd y bu'n olynu Zenodotus ynddi, ac a olynwyd yn ei thro gan Eratosthenes (a fyddai wedi rhoi amser Apollonius yno cyn 246 BCE).

Gweld hefyd: Oedipus yn Colonus - Sophocles - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Mae rhai adroddiadau yn dynodi llenyddiaeth uchel ei phroffil. ymryson rhwng Apollonius a'r ffigwr mwy tanbaid o Callimachus, ac mae'n bosibl mai dyna pam y bu i Apollonius symud ei hun oddi wrth Alecsander i Rhodes am gyfnod, ond mae hyd yn oed hyn yn amheus, ac mae'n bosibl iawn bod yr anghydfod wedi'i gyffroi. Mae adroddiadau eraill yn dweud bod Apollonius yn symud ei hun i Rhodes ar ôl i'w waith gael ei dderbyn yn wael yn Alexandria, dim ond i ddychwelyd i ganmoliaeth fawr ar ôl ailddrafftio ac ailweithio sylweddol o'i “Argonautica” .

Bu farw Apollonius rhwng canol a diwedd y 3edd Ganrif CC, naill ai yn Rhodes neu Alecsandria, ac, yn ôl rhai ffynonellau, fe'i claddwyd mewn steil gyda'i ffrind a'i wrthwynebydd llenyddol Callimachus yn Alexandria.

<14

Ysgrifau

Yn ôl i Ben y Dudalen

Ystyrid Apollonius yn un o ysgolheigion amlycaf Homer yng nghyfnod Alecsandraidd, ac ysgrifennodd fonograffau beirniadol ar Homer , yn ogystal ag ar Archilochus a Hesiod .

Gweld hefyd: Pam Mae Odysseus yn Archeteip? — Arwr Homer

Mae'n fwyaf adnabyddus, serch hynny, am ei “Argonautica” , cerdd epig yn null Homer ar ymchwil Jason am y Cnu Aur, ac efallai fod ganddo ceisio ymgorffori ynddo elfennau o'i Homeric ei hunymchwil, yn ogystal â rhai o'r datblygiadau gwyddonol Helenaidd diweddar mewn daearyddiaeth. Er hynny i gyd, mae astudiaethau diweddar wedi sefydlu enw da'r "Argonautica" '' fel nid yn unig ailweithio deilliadol o Homer , ond fel epig fywiog a llwyddiannus. ynddo'i hun.

Nid yw ei farddoniaeth eraill wedi goroesi ond mewn tameidiau bychain, ac yn bennaf yn ymwneud â tharddiad a sylfaenu amryw ddinasoedd, megis Alecsandria, Cnidus, Caunus, Naucratis, Rhodes a Lesbos. Mae gan y “cerddi-sylfaen” hyn beth arwyddocâd geo-wleidyddol i’r Aifft Ptolemaidd, ond maent hefyd yn ymwneud i ryw raddau â rhannau o’r “Argonautica” .

Gwaith Mawr

Yn ôl i Ben y Dudalen

  • “Yr Argonautica”

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.