Catullus 76 Cyfieithiad

John Campbell 03-08-2023
John Campbell

amhosibl. 17 o di, si uestrum est misereri, au si quibus umquam Che dduwiau, os trugaredd yw eich priodoledd, neu os dygasoch erioed 18 extremam iam ipsa in morte tulistis opem, cymorth i unrhyw un ar adeg marwolaeth, 19 me miserum aspicite et, si uitam puriter ee, edrych arnaf yn fy nghyfyngder, ac os arweiniais fywyd pur, 20 eripite hanc pestem perniciemque mihi, cymerwch y pla hwn a’r adfail oddi wrthyf. 21 Mae mihi yn adennill y torpor yn artus > 20>Ah fi! yr hyn y mae syrthni yn ymlusgo i'm cymalau lleiaf, 22 diarddel ex omni pectore laetitias. ac wedi bwrw allan bob llawenydd o'm calon! 23 non iam illud quaero, contra me ut diligat illa, Nid dyma fy ngweddi mwyach, iddi hi fy ngharu i yn gyfnewid. , 24 aut, quod non potis est, esse pudica uelit: neu, gan fod hynny’n amhosibl, iddi gydsynio i fod yn 25 ipse ualere opto et taetrum hunc deponere morbum. Byddwn yn iach eto ac yn rhoi'r gorau i'r salwch byrnaf hwn. 12> 26 o di, reddite mi hoc pro pietate mea. Chwi dduwiau, caniatewch hyn i mi yn gyfnewid am fy duwioldeb.

Gweld hefyd: Pam Mae Odysseus yn Archeteip? — Arwr Homer

Carmen Blaenorolgerdd, mae’n ymddangos ei fod yn ceisio rhoi rhywbeth fel araith “dim difaru” iddo’i hun. Ydy, mae wedi rhoi popeth iddi. Na, ni ddychwelodd y cariad. Ond, mae eisiau dod yn ddyn duwiol eto a byw gyda chorff nad yw bellach yn teimlo'n sâl.

Yn llinellau 13 a 14 , mae Catullus yn deall pa mor anodd yw gosod “o'r neilltu” cariad hirhoedlog.” Yna mae’n dweud wrth ei hun fod angen iddo “gyflawni, un ffordd neu’r llall.” Er bod Catullus yn drist am ganlyniad ei berthynas â Lesbia, mae'n ymddangos ei fod yn deall mai ef (gyda rhywfaint o help gan y duwiau) yw'r unig un a all ddod drosti.

Carmen 76

Llinell <13 20>7
Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg
1 SIQVA recordanti benefacta priora uoluptas OS gall dyn gymryd unrhyw bleser cofio meddwl y caredigrwydd a wnaed,
2 est homini, cum se cogitat esse pium, pan fydd yn meddwl ei fod wedi bod. ffrind cywir;
3 nec sanctam uiolasse fidem, nec foedere nullo ac nad yw wedi torri ffydd gysegredig, nac mewn unrhyw grynodeb
4 diuum ad fallendos numine abusum homines, wedi defnyddio mawredd y duwiau er mwyn twyllo dynion,
5 multa parata manent in longa aetate, Catulle, yna mae llawer o lawenydd mewn bywyd hir i chi,Mae Catullus,
6 ex hoc ingrato gaudia amore tibi. wedi ennill o'r cariad di-ddiolch hwn.
nam quaecumque homines ben cuiquam aut dicere possunt Am ba garedigrwydd bynnag y gall dyn ei ddangos i ddyn ar air
8 aut facere, haec a te dictaque factaque sunt. neu weithred wedi ei dweud a'i gwneud gennych chi.
9 omnia quae ingratae perierunt credita menti. Ymddiriedwyd hyn oll i galon anniolchgar, ac y mae ar goll:
10 quare iam te cur amplius excrucies? pam felly y dylech chi boenydio eich hun nawr mwyach?
11 quin tu animo offirmas atque istinc teque reducis, Pam onid ydych yn setlo'ch meddwl yn gadarn, ac yn tynnu'n ôl,
12 et dis inuitis desinis esse miser? ac yn peidio â bod yn ddiflas, er gwaethaf y duwiau?
13 difficile est longum subito deponere amorem, Anodd yn sydyn i roi o’r neilltu gariad hirhoedlog .
14 difficile , ac mae hyn yn wir am yr effaith: Mae'n anodd; ond dylech ei gyflawni, un ffordd neu'r llall.
15 una salus haec est. hoc est tibi peruincendum, Dyma'r unig diogelwch, rhaid i chi gario drwodd,
16 hoc facias, siue id non pote siue pote. hyn yr ydych i'w wneud, boed mae'n bosibl neuCarmen Adnoddau

Adnoddau

Adnoddau

Gweld hefyd:Nymff y Goedwig: Mân Dduwiau Groegaidd Coed ac Anifeiliaid Gwyllt

Prosiect VRoma: //www.vroma.org/~hwalker/VRomaCatullus/076.html

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.