Catullus – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 30-01-2024
John Campbell
cyfeiriadau ato mewn awduron hynafol eraill ac o'i gerddi ei hun. Treuliodd y rhan fwyaf o'i flynyddoedd yn oedolyn ifanc yn Rhufain, lle bu'n rhifo ymhlith ei gyfeillion nifer o feirdd amlwg a phersonoliaethau llenyddol eraill. Mae'n ddigon posibl hefyd ei fod yn bersonol gyfarwydd â rhai o wleidyddion amlwg y cyfnod, gan gynnwys Cicero, Cesar a Pompey (er bod Cicero yn ôl pob golwg wedi dirmygu ei gerddi oherwydd eu hanfoesoldeb tybiedig).

Mae'n debyg mai yn Rhufain yr oedd hi. bod Catullus wedi syrthio’n ddwfn mewn cariad â “Lesbia” ei gerddi (a uniaethwyd fel arfer â Clodia Metelli, gwraig soffistigedig o dŷ aristocrataidd), ac mae’n disgrifio sawl cam o’u perthynas yn ei gerddi gyda dyfnder trawiadol a dirnadaeth seicolegol. Ymddengys hefyd fod ganddo gariad gwrywaidd o'r enw Juventius.

Fel ymlynwyr Epicureiaeth, bu Catullus a'i gyfeillion (a adwaenid fel y “Novi Poetae” neu'r “Beirdd Newydd”) fyw eu bywydau wedi'u tynnu'n ôl i raddau helaeth. gwleidyddiaeth, gan feithrin eu diddordeb mewn barddoniaeth a chariad. Wedi dweud hynny, treuliodd amser byr yn 57 BCE mewn swydd wleidyddol yn Bithynia, ger y Môr Du, ac ymwelodd hefyd â beddrod ei frawd yn Troad, yn Nhwrci heddiw. Yn ôl St. Jerome, bu farw Catullus yn ddeg ar hugain oed, sy'n awgrymu dyddiad marwolaeth o 57 neu 54 BCE.

Gweld hefyd: Elpenor yn The Odyssey: Ymdeimlad o Gyfrifoldeb Odysseus > Bron ar goll am byth yn yr Oesoedd Canol, mae ei waith wedi goroesi diolch i lawysgrif sengl, blodeugerdd a all fod. neu efallai nad oedd wedi ei threfnu gan Catullus ei hun. Mae cerddi Catullus wedi’u cadw mewn blodeugerdd o 116 “carmina” (penillion), er bod tri o’r rhain (rhifau 18, 19 ac 20) bellach yn cael eu hystyried yn annilys. Rhennir y cerddi yn aml yn dair rhan ffurfiol: trigain cerdd fer mewn gwahanol fesurau (neu “polymetra”), wyth cerdd hwy (saith emyn ac un epig fechan) a phedwar deg wyth o epigramau.

Barddoniaeth Catullus gael ei dylanwadu gan farddoniaeth arloesol yr Oes Hellenistaidd, yn enwedig barddoniaeth Callimachus a’r ysgol Alecsandraidd, a ledaenodd arddull newydd o farddoniaeth, a elwid yn “neoterig”, a oedd yn fwriadol yn troi cefn ar y farddoniaeth epig glasurol yn nhraddodiad Homer , gan ganolbwyntio yn lle hynny ar themâu personol ar raddfa fach gan ddefnyddio iaith ofalus iawn a gyfansoddwyd yn artistig. Roedd Catullus hefyd yn edmygydd o farddoniaeth delynegol Sappho ac weithiau'n defnyddio mesurydd o'r enw'r Sapphic strophe a ddatblygwyd ganddi. Fodd bynnag, ysgrifennodd mewn nifer o wahanol fesurau, gan gynnwys cwpledi hendecasylabaidd a marwnad, a ddefnyddid yn gyffredin mewn barddoniaeth serch.

Mae bron y cyfan o'i farddoniaeth yn dangos emosiynau cryf (weithiau'n wyllt), yn enwedig mewn perthynas â Lesbia, sy'n ymddangos mewn 26 o'i 116 o gerddi sydd wedi goroesi, er y gallaihefyd yn dangos synnwyr digrifwch. Mae rhai o'i gerddi yn anghwrtais (weithiau'n hollol anweddus), yn aml wedi'u targedu at fradwyr sydd wedi troi'n ffrindiau, eraill sy'n caru Lesbia, beirdd a gwleidyddion cystadleuol.

Datblygodd lawer o dechnegau llenyddol sy'n dal i gael eu defnyddio heddiw, gan gynnwys hyperbaton (lle mae geiriau sy’n perthyn yn naturiol i’w gilydd yn cael eu gwahanu oddi wrth ei gilydd am bwyslais neu effaith), anaphora (gan bwysleisio geiriau trwy eu hailadrodd ar ddechrau cymalau cyfagos), tricolon (brawddeg gyda thair rhan wedi’u diffinio’n glir o hyd cyfartal ac o rym cynyddol) a chyflythreniad (digwyddiad cyson sain cytsain ar ddechrau sawl gair yn yr un ymadrodd).

9>Ysgrifau

>
Yn ôl i'r brig oTudalen

Gwaith Mawr Yn ôl i Ben y Dudalen

    >
  • “Passer, deliciae meae puellae” (Catullus 2)
  • “Vivamus, mea Lesbia, atque amemus” (Catullus 5)
  • “Miser Catulle, desinas ineptire” (Catullus 8)
  • “Odi et amo” (Catullus 85)

(Bardd Telyneg a Marwnad, Rhufeinig, tua 87 – c. 57 CC)

Cyflwyniad

Gweld hefyd: Lucan – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.