Hesiod – Mytholeg Roegaidd – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 22-08-2023
John Campbell

(Bardd Didactig, Groeg, tua 750 – c. 700 BCE)

CyflwyniadWedi colli achos cyfreithiol i'w frawd Perses ynghylch dosbarthiad tir ei dad, gadawodd ei famwlad a symud i ranbarth Naupactus yng Ngwlff Corinth.

Nid oes sicrwydd am ddyddiadau Hesiod , ond mae ysgolheigion blaenllaw yn cytuno'n gyffredinol iddo fyw yn hanner olaf yr 8fed Ganrif CC, yn ôl pob tebyg yn fuan ar ôl Homer . Credir bod ei waith mawr wedi'u hysgrifennu tua 700 BCE . Mae traddodiadau gwahanol ynglŷn â marwolaeth Hesiod wedi ei achosi i farw naill ai yn nheml Nemean Zeus yn Locris, wedi ei lofruddio gan feibion ​​ei lu yn Oeneon, neu yn Orchomenus yn Boeotia.

18>

Ysgrifau

Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd: Diwylliant EinglSacsonaidd yn Beowulf: Adlewyrchu Delfrydau Eingl-Sacsonaidd

O’r llu o weithiau a briodolwyd yn yr hen amser i Hesiod, mae tri wedi goroesi ar ffurf gyflawn ( “Gwaith a Dyddiau” , “Theogony” a “Tarian Heracles” ) a llawer mwy yn dameidiog. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o ysgolheigion bellach yn ystyried “Tarian Heracles” a’r rhan fwyaf o’r darnau barddonol eraill a briodolir iddo fel enghreifftiau diweddarach o’r traddodiad barddol y perthynai Hesiod iddo, ac nid fel gwaith Hesiod ei hun.

Yn wahanol i farddoniaeth epig Homer , a ysgrifennodd o safbwynt y cyfoethog a’r uchelwyr, mae “Gwaith a Dyddiau” wedi’i hysgrifennu o safbwynt y ffermwr annibynnol bach ,mae’n debyg yn sgil yr anghydfod rhwng Hesiod a’i frawd Perses ynghylch dosbarthiad tir ei dad. Cerdd didactig ydyw, wedi ei llenwi â rheolau moesol yn ogystal â chwedlau a chwedlau, a hon i raddau helaeth (yn hytrach na'i theilyngdod llenyddol) a'i gwnaeth yn werthfawr iawn gan yr henuriaid.

Gweld hefyd: Caesura yn Beowulf: Swyddogaeth y Caesura yn y Gerdd Epig

Mae'r 800 o adnodau o “Gwaith a Dyddiau” yn troi o amgylch dau wirionedd cyffredinol : mai llafur yw coelbren Dyn, ond yr hwn sydd bydd parod i weithio bob amser yn ymdopi. Mae ynddo gyngor a doethineb, yn rhagnodi bywyd o lafur gonest (yr hwn a bortreadir fel ffynhonnell pob daioni) ac yn ymosod ar segurdod a barnwyr anghyfiawn ac arfer usuriaeth. Mae hefyd yn gosod allan “Pum Oes Dyn”, y cyfrif cyntaf sy’n bodoli o oesoedd olynol dynolryw.

Mae “Theogony” yn defnyddio’r un epig ffurf adnod fel “Gwaith a Dyddiau” ac, er gwaethaf y testun tra gwahanol, cred y rhan fwyaf o ysgolheigion fod y ddau waith yn wir wedi eu hysgrifennu gan yr un gŵr. Yn ei hanfod mae'n gyfuniad ar raddfa fawr o amrywiaeth eang o draddodiadau Groegaidd lleol yn ymwneud â'r duwiau, ac yn ymwneud â tharddiad y byd a'r duwiau, gan ddechrau gydag Anhrefn a'i epil, Gaia ac Eros.

Y Dim ond yn y drydedd genhedlaeth y daw duwiau anthropomorffig adnabyddus fel Zeus i'r amlwg, ymhell ar ôl y pwerau cynnar a'r Titans, pan fydd Zeus yn ennill gwobr.brwydro yn erbyn ei dad a thrwy hynny ddod yn frenin y duwiau. Yn ôl yr hanesydd Herodotus, daeth ail-adroddiad Hesiod o'r hen straeon, er gwaethaf y gwahanol draddodiadau hanesyddol amrywiol, yn fersiwn ddiffiniol a derbyniol a gysylltai'r holl Roegiaid yn yr hen amser.

18> Gwaith Mawr

Yn ôl i Ben y Dudalen

  • “Gwaith a Dyddiau”
  • “Theogony”

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.