Y Cyflenwyr – Aeschylus – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 09-08-2023
John Campbell

(Trasiedi, Groeg, tua 469 BCE, 1,073 llinell)

Cyflwyniadmae'r Danaid (sy'n ffurfio Corws y ddrama), yn ffoi gyda'u tad er mwyn ceisio dianc rhag priodas dan orfod â'u cefndryd Eifftaidd, sef hanner cant o feibion ​​y brenin trawsfeddiannu Aegyptus, gefeilliaid Danaus.

Pan gyrhaeddant Argos, mae Danaus a'i ferched yn gofyn i'r Brenin Pelasgus caredig ond ofnus am ei amddiffyniad. Ar y dechrau, mae'n gwrthod, tra'n aros am benderfyniad pobl yr Argive ar y mater, ond mae pobl Argos yn cytuno i amddiffyn y ffoedigion, i lawenhau mawr ymhlith y Danaid. gwelir cyfnitherod yn agosau, ac mae herald yn chwythu ac yn bygwth y Danaid ac yn ceisio eu gorfodi i ddychwelyd at eu cefndryd i briodi, gan droi o'r diwedd at ymdrechion i'w llusgo i ffwrdd yn gorfforol. Mae'r Brenin Pelasgus yn ymyrryd ac yn bygwth yr herald, gan ymyrryd â llu arfog i yrru'r Eifftiaid i ffwrdd a thrwy hynny achub y cyflenwyr. Mae'n erfyn ar y Danaid i aros o fewn diogelwch muriau'r ddinas.

Diwedd y chwarae gyda'r Danaid yn cilio i ddiogelwch muriau'r Argive, wrth i Danaus eu hannog i weddi a diolchgarwch i'r duwiau Groegaidd. , ac i wyleidd-dra morwynol.

> “Y Cyflenwyr” oedd y ddrama gynharaf sydd wedi goroesi gan Aeschylus (yn bennaf oherwydd y cymharolswyddogaeth anacronistaidd y Corws fel prif gymeriad y ddrama), ond mae tystiolaeth ddiweddar yn ei gosod ar ôl “Y Persiaid” fel Aeschylus ‘ail ddrama sy’n bodoli. Fodd bynnag, mae'n dal i fod yn un o'r dramâu hynaf sy'n bodoli o'r Hen Roeg, ac yn ei strwythur cyffredinol elfennol mae'n debyg ei fod yn ymdebygu i weithiau coll Choerilus, Phrynichus, Pratinas ac arloeswyr drama'r 6ed Ganrif BCE. Gan mai'r merched abl yn eu hanfod yw'r Corws a'r prif gymeriad, efallai nad yw'n syndod bod geiriau corawl yn meddiannu mwy na hanner y ddrama.

Mae'n debyg iddi gael ei pherfformio gyntaf beth amser ar ôl 470 BCE (mor hwyr â 463 o bosibl BCE) fel y ddrama gyntaf mewn trioleg a oedd yn cynnwys y dramâu coll “The Sons of Aegyptus” a “The Daughters of Danaus” (y ddwy ohonynt yn parhau â stori “Y Cyflenwyr” ac ailsefydliad Argos), ac yna’r ddrama satyr goll “Amymone” , a bortreadodd yn ddoniol un o swyngyfaredd y Danaid gan Poseidon.<3

Nid yw “Y Cyflenwyr” yn cydymffurfio â’n disgwyliadau o ddrama drasig draddodiadol Roegaidd gan nad oes iddi arwr, na chwalfa, na hyd yn oed ddiweddglo trasig. Yn hytrach, mae’r ddrama’n portreadu gwrthdaro heb ei ddatrys o rywioldeb, cariad ac aeddfedrwydd emosiynol. Mae hefyd yn talu teyrnged i'r islifau democrataidd sy'n rhedeg trwy Athen cyn sefydlu allywodraeth ddemocrataidd yn 461 CC, ac mae mynnu’r Brenin Pelasgus ar ymgynghori â phobl Argos yn nod amlwg o blaid democratiaeth.

Ni ddylid ei gymysgu â “Y Cyflenwyr” o Euripides (sy'n ymdrin â brwydr Theseus yn erbyn Creon o Thebes er mwyn caniatáu i gyrff y brodyr Polynices ac Eteocles dderbyn claddedigaeth iawn).

Dadansoddiad

Gweld hefyd: Nam Trasig Antigone a Melltith ei Theulu
Yn ôl i ben y dudalen Credwyd ar un adeg mai tudalen

Adnoddau

Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd: Beowulf: Tynged, Ffydd a Marwolaeth Ffordd yr Arwr <12
>
  • Cyfieithiad Saesneg gan E. D. A. Morshead (Archif Clasuron Rhyngrwyd): //classics.mit.edu/Aeschylus/suppliant.html
  • Fersiwn Groeg gyda word Cyfieithiad -by-word (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0015
  • John Campbell

    Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.