Automedon: Y Cerbydwr Gyda Dau Geffyl Anfarwol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Roedd Automedon yn gerbydwr yn lluoedd Achaean yn rhyfel enwog Caerdroea. Roedd yn gyfrifol am ddau geffyl anfarwol o Achilles, Balius, a Xanthos. Ar wahân i'w rôl fel cerbydwr, mae mwy o ddyfnder a chymeriad i Automedon. Darllenwch ymlaen wrth i ni eich tywys trwy fywyd Automedon a'i bwysigrwydd ym mytholeg Roeg.

Tarddiad Automedon

Daw Automedon o darddiad gostyngedig iawn yn wahanol i weddill y cymeriadau ym mytholeg Groeg a rhyfel Caerdroea. Fodd bynnag, nid oes llawer o wybodaeth am ei deulu neu ei enw teuluol. Yr hyn a wyddom yw fod Automedon yn fab i ddyn lleol o'r enw Diores, symlton, ac nid oes unrhyw wybodaeth arall am ei fywyd heblaw bod yn gerbydwr i Achilles yn bresennol.

Homer, yn yr Iliad, oedd y cyntaf i ysgrifennu am Automedon. Yr Illiad yw'r gerdd Groeg hynafol enwocaf lle mae Homer yn ysgrifennu am fytholeg Roegaidd, ei chymeriadau, a'i gorthrymderau. Cyfeirir ato fel Automedon y cerbydwr yn yr Iliad. Yr unig reswm y sonnir am Automedon yn unrhyw le mewn hanes, trwy gerddi neu anecdotau, yw oherwydd y rhan a chwaraeodd ym mywyd Achilles a rhyfel Caerdroea.

Automedon ac Achilles

Mae Achilles yn un o arwyr cyfarchedig erioed ym mytholeg Groeg. Roedd yn fab i Peleus a Thetis. Ganed Achilles yn farwol ond trosodd Thetis ef yn anfarwol bod trwy ei drochi yn yr Afon Styx trwy ddal ei sawdl. Felly daeth Achilles i gyd yn anfarwol ac eithrio ei sawdl a dyna pam mae sawdl Achilles mor enwog.

Automedon oedd cerbydwr Achilles yn rhyfel Caerdroea. Profodd y rhyfel i benderfynu tynged mytholeg Groeg. Proffwydwyd yn ddiweddarach pe na bai Achilles yn bresennol yn y rhyfel, y byddai'r Groegiaid wedi colli. Serch hynny, enillodd Achilles y rhyfel ochr yn ochr â'i gerbyd, Automedon.

Gweld hefyd: Sut bu farw Achilles? Tranc Arwr nerthol y Groegiaid

Roedd gan Achilles ddau geffyl anfarwol, Balius a Xanthos. Yn y rhyfel, rhoddwyd y dasg i Automedon i iau Balius a Xanthos a helpu Achilles. Heblaw am y rhyfel, roedd gan Automedon y bwriadau gorau ar gyfer Achilles yn y bôn. Ymgysegrodd yn ddwfn i Achilles a byddai'n sefyll wrth ei ymyl trwy drwch a thenau.

Gweld hefyd: Themâu Beowulf: Negeseuon Pwerus o Ddiwylliant Rhyfelwr ac Arwr

Automedon a Patroclus

Ar ôl i Achilles dynnu'n ôl o'r frwydr, aeth Automedon â'r ceffylau yn ôl i'r pafiliwn. Yn ddiweddarach aeth i'r rhyfel am yr eildro gyda Patroclus, a oedd yn ffrind agosaf iddo i Achilles. Roedd y pâr yn adnabyddus am dreulio eu hamser gyda'i gilydd bob amser, yn marchogaeth ceffylau, neu'n mwynhau bywyd yn unig.

Pan ddaeth Automedon â Patroclus i faes y gad ar Balius a Xanthos, dechreuodd llawer o sibrydion fynd o gwmpas. Y gred oedd efallai fod Achilles wedi marw neu wedi ei anafu'n ddifrifol a dyna pam mae ei ffrind, Patroclus ar ei gerbyd. Gwelodd Hector, y tywysog Trojan Patroclus mynd i mewn i'rmaes brwydr. Tarodd gwaywffon Euphorbos Patroclus ac yn ddiweddarach trywanodd Hector ef a’i ladd â gwaywffon arall i’w stumog.

Roedd marwolaeth Patroclus yn drist iawn i Achilles a’i geffylau. Rhedodd y ceffylau oddi ar y cae ar ôl gweld marwolaeth Patroclus. Aeth Automedon ar ôl y ceffylau i'w tawelu.

Automedon a Neoptolemus

Ar ôl i Achilles dynnu'n ôl o'r rhyfel Trojan a marwolaeth Patroclus, aeth Automedon i faes y gad y trydydd tro. Y tro hwn roedd yn gerbydwr i Neoptolemus, mab Achilles. Roedd Achilles eisoes wedi dweud wrth Neoptolemus am strategaeth y rhyfel ymlaen llaw. Nawr bod Achilles mewn galar oherwydd marwolaeth ei ffrind annwyl, Patroclus, mater i Neoptolemus oedd cyflawni dymuniadau ei dad.

Automedon a Rhyfel Caerdroea

Y Groegiaid a enillodd y Trojan Rhyfel. Roedd hyn oherwydd aberthau amrywiol a chynlluniau rhyfel eithriadol. Er bod y rhan a chwaraeodd cân Automedon o Achilles a sgiliau marchogaeth cerbydau yn fach, roeddynt yn ymdrechion o hyd. Bob tro yr aeth Automedon i faes y gad, fe beryglodd ei fywyd fel y gwnaeth gweddill y milwyr. Yn y diwedd, y fuddugoliaeth felys oedd ganddo ef a phob un o’i gymdeithion.

Marwolaeth Automedon

Chwaraeodd Automedon ran fawr yn rhyfel Caerdroea ac yn wyrthiol daeth allan ohono’n fyw. Fodd bynnag, nid yw Homer yn enwi Automedon eto yn yr Iliad sy'n dangos nad oes unrhyw wybodaeth gadarn yn bresennol ar ybywyd a marwolaeth Automedon ar ôl y rhyfel trojan.

O ystyried profiad rhyfela Automedon a'i fywyd yn y milwyr Achaean, byddai'n addas iddo farw ar faes y gad. , yn amddiffyn ei anrhydedd ef a'i bobl.

Fodd bynnag, wrth inni edrych ar Yr Aeneid a ysgrifennwyd gan Virgil, mae'n syndod iddo sôn am Automedon unwaith. Mae'n adrodd bod Automedon yn bresennol adeg diswyddo Troy sy'n cadarnhau na bu farw yn rhyfel Caerdroea.

Casgliad

Roedd Automedon yn cerbydwr yn y rhyfel enwocaf ym mytholeg Groeg, y rhyfel Trojan. Mae ei enw ynghlwm wrth rai o arwyr rhyfel pwysicaf Groeg. Mae'r Iliad yn esbonio rôl y digwyddiad Automedon ym mywydau Achilles a Patroclus. Dyma y casgliad ar fywyd ac anturiaethau Automedon o'r Mytholeg Roegaidd:

  • Roedd Automedon yn gerbydwr ysblennydd ar ochr y Groegiaid yn rhyfel Caerdroea. Chwaraeodd rôl cerbydwr yn y rhyfel dros Achilles, ei ffrind gorau, mab Patroclus ac Achilles, Neoptolemus.
  • Roedd Automedon yn wych gyda cheffylau felly roedd yn gerbydwr. Cafodd ofal dau o'r ceffylau mwyaf godidog yn nheyrnas Groeg, Balius a Xanthos. Dyma ddau farch Achilles a'r peth mwyaf diddorol am y ceffylau hyn oedd eu bod yn anfarwol.
  • Aeth Automedon i faes y gad deirgwaith. Y tro cyntaf iddoyn cario Achilles, yna Patroclus, ac yn olaf Neoptolemus.
  • Nid oes unrhyw wybodaeth yn bresennol am farwolaeth Automedon. Nid yw gweithiau Homer na Virgil yn dweud dim am farwolaeth Automedo. Mae proflenni bod Automedon wedi dod allan o'r rhyfel Trojan yn fyw felly mae'n debyg iddo farw rywbryd ar ei ôl.

Mae Automedon yn enw sy'n cael ei grybwyll heb fod yn rhy bell i ffwrdd pryd bynnag y rhyfelwr Groeg enwog, Achilles, a'r Mae rhyfel Trojan i gyd yn cael eu crybwyll. Roedd yn ffrind ymroddedig, rhyfelwr dewr, ac yn ddyn eithriadol a ymladdodd dros y Groegiaid yn rhyfel Caerdroea. Dyma ni'n dod at ddiwedd yr erthygl.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.