Catullus 12 Cyfieithiad

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

a brynwyd 6> 8 mutari uelit: est enim leporum ar gost dawn gyfan; oherwydd bachgen yw efe 9 9 differtus puer ac facetiarum. sydd yn feistr ar bopeth sydd yn ffraeth a doniol. 10 quare aut hendecasyllabos trecentos Felly nawr edrychwch allan am dri chant o hendecasillables, >11 exspecta, neu mihi remitte linteum remitte, neu anfonwch fy napcyn yn ôl ataf, 12 na fydda i ddim amcangyfrif mouet, nad yw'n peri pryder i mi am yr hyn y mae'n werth, 13 uerum est mnemosynum mei sodalis. ond am ei fod yn goffadwriaeth gan fy hen gyfaill; 14 nam sudaria Saetaba ex Hiberis am Fabullus a Veranius anfonodd rai napcynnau Saetaban ataf 15 miserunt mihi muneri Fabullus yn anrheg o Hiberia. 16 et Veranius: haec amem est necesse est Sut rydw i'n helpu i fod yn hoff o'r rhain, 22>17 ut Veraniolum meum et Fabulum. 22>gan fy mod yn perthyn i'm hanwyl Veranius a Fabullus ?

Yn ôl Carmenmae'r enw Asinius yn dod o'r term asinus , sy'n golygu jackass . Os yw'r enw cywir yn cael ei wrthdroi i Marrucinus Asinius, mae'r enw yn llythrennol yn golygu mab jackass.

Roedd Catullus yn ffrindiau â brawd Asinius Marrucinus, Pollio . Ei enw priodol oedd Asinius Pollio, ac adnabyddid ef yn Rhufain Hynafol fel bardd, hanesydd, a milwr. Gwasanaethodd fel gwleidydd yn ddiweddarach yn ei fywyd. Defnyddiodd Plutarch hanes Pollio i ysgrifennu ei hanes ei hun. Mae'n gwneud synnwyr y byddai Pollio a Catullus yn ffrindiau.

Gyda Pollio yn ddinesydd parchus yn Rhufain, mae'n weddus i Catullus gosbi ei frawd am fod yn fân leidr. Mae'r enw Asinius yn well na hynny. Ond, nid yw Catullus wedi cynhyrfu’n ormodol am y lladrad oherwydd ei gosb awgrymedig yw anfon 300 o gerddi i Marrucinus. Pe buasai Catullus yn dirmygu Marrucinus mewn gwirionedd, buasai wedi traddodi geiriau llymach iddo.

Gweld hefyd: Cymeriadau Benywaidd Yn Yr Odyssey – Cynorthwywyr a Rhwystrau

Mae Catullus yn sôn am y brethyn Saetaban yn 25 , pan mae’n cyfeirio at leidr arall a ddwynodd rai o’i eiddo. Cynhyrchwyd brethyn Saetaban ar hyd arfordir Môr y Canoldir yn Sbaen. Jativa yw enw'r ardal bellach, ac mae pobl yr ardal hon yn adnabyddus am gynhyrchu llieiniau coeth yn yr hen amser.

Gweld hefyd: Tiresias yr Odyssey: Edrych ar Fywyd Gweledydd Dall

Derbyniodd Catullus y llieiniau gan ei gyfeillion annwyl, Veranius a Fabullus . Sonia am y cyfeillion mewn ambell gerdd, ond ychydig a wyddys am y ddwy. Gan fod Catullus yn poeni am yr anrhegmaent yn rhoi iddo, mae'n amlwg yn gofalu am ei ffrindiau. Gan fod gan Asinius Marrucinus frawd sy'n ffrind agos i Catullus, mae posibilrwydd bod Catullus yn dymuno i Marrucinus fod yn ffrind hefyd. Mae yna dipyn o berthynas gyfeillgar, yn enwedig yn y modd y mae Catullus yn bygwth ei gosbi â cherddi. Cerdd ysgafn yw hi, ond mae fel petai’n dangos fod gan Catullus fymryn o rwystredigaeth oherwydd y mân lladradau. 11> 20>Cyfieithiad Saesneg Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg 1 MARRVCINE Asini, manu sinistra Asinius Marrucinus, nid ydych yn gwneud defnydd pert >2 non belle uteris: in ioco atque uino o’ch llaw chwith pan fyddwn yn chwerthin ac yn yfed: 3 tollis lintea neglegentiorum. rydych chi'n tynnu napcynau pobl sydd oddi ar eu gwyliadwriaeth. 4 hoc salsum esse putas? fugit te, inept: Ydych chi'n meddwl bod hon yn jôc dda? Rydych chi'n camgymryd, chi'n gydweithiwr gwirion; 5 quamuis sordida res et inuenusta est. mae mor anfoesgar, ac yn y chwaeth waethaf. 6 non credis mihi? crede Pollioni Dych chi ddim yn fy nghredu i? Credwch eich brawd Pollio, 7 fratri, qui tua furta uel talento a fyddai’n falch o gael eich lladradau

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.