Saith Yn Erbyn Thebes - Aeschylus - Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(Trasiedi, Groeg, 467 BCE, 1,084 llinell)

Cyflwyniadcasglu ynghyd lu o dan saith capten neu arweinydd (Tydeus, Capaneus, Eteoclus, Hippomedon, Parthenopaeus, Amffiaraus a Polynices ei hun).

Wrth i'r ddrama agor, mae Polynices a'i gefnogwyr Argive ar fin ymosod a gosod gwarchae ar ei ddinas enedigol ei hun, Thebes, er mwyn hawlio'r orsedd. Mae'r brenin sy'n teyrnasu, ei frawd Eteocles, yn ymddangos ac yn rhybuddio'r bobl, gan eu galw i arfau. Mae'n penodi penaethiaid Theban (Creon, Megareus, Poriclymenus, Melanippus, Polyphontes, Hyperbius, Actor, Lasthenes ac ef ei hun) i amddiffyn saith porth y ddinas yn erbyn y saith arweinydd ymosodol. Pan ddatgelir bod ei frawd Polynices yn un o'r saith capten ymosodol, mae Eteocles yn penderfynu cwrdd ag ef mewn ymladd sengl.

Mae'r “frwydr” ei hun yn digwydd oddi ar y llwyfan, yn ystod awdl gorawl, ac ar ôl hynny mae negesydd yn mynd i mewn ac yn cyhoeddi bod Eteocles a Polynices wedi lladd ei gilydd. Mae'r chwe phenaethiaid ymosodol eraill i gyd yn cael eu lladd, a'r gelyn yn cael ei guro. Dygir cyrff y ddau dywysog ar y llwyfan, ac y mae’r Corws yn eu galaru, fel y mae chwiorydd y gwŷr a laddwyd, Antigone ac Ismene, y rhai yn unig sydd ar ôl o’r tŷ brenhinol.

<3.

Dadansoddiad

Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd: Duw Groeg Glaw, Taranau, ac Awyr: Zeus 12>

Fe’i perfformiwyd gyntaf yn 467 BCE pan enillodd y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth ddrama flynyddol City Dionysia, fel y drydedd ddrama mewn trioleg Thebes. Mae'rdwy ddrama gyntaf (coll) y drioleg oedd “Laius” a “Oedipus” , a oedd yn ymdrin â dwy genhedlaeth gyntaf myth Oedipus, a “ Mae Seven Against Thebes” yn dilyn hanes dau fab Oedipus, Eteocles a Polynices, sy'n marw trwy ddwylo ei gilydd yn y frwydr am goron Theban. Galwyd y ddrama satyr olaf yn “Y Sffincs” (ar goll hefyd).

Cnewyllyn gwreiddiol myth y “Saith”, y saith cadfridog Argive a fygythiodd y ddinas hynafol o Thebes, yn mynd yn ôl i hanes yr Oes Efydd ryw genhedlaeth cyn Rhyfel Caerdroea (y 12fed neu'r 13eg ganrif CC). Ychydig iawn o blot sydd gan y ddrama fel y cyfryw, ac mae llawer o’r ddrama yn cynnwys sgowt neu negesydd yn disgrifio pob un o’r saith capten sy’n arwain byddin Argive yn erbyn Thebes (i lawr at y dyfeisiau ar eu tarianau priodol) a chyhoeddiadau Eteocles y mae Theban bydd yn anfon yn erbyn pob ymosodwr Argive.

Yn wahanol i ddramâu cynnar iawn Aeschylus, fodd bynnag, nid yw agoriad y ddrama bellach yn delynegol ond yn ddramatig. Mae hefyd yn cynnwys y darn cyntaf o atgyrch cyffredinol bywyd (a ddaeth yn ddiweddarach yn nodwedd reolaidd o drasiedi), lle mae Eteocles yn myfyrio ar y dynged sy'n ymwneud â dyn diniwed yng nghwmni'r drygionus fel ei fod yn gorfod rhannu eu tynged haeddiannol yn anghyfiawn. Mae'r Corws yn y ddrama, sydd â mwy o linellau nag unrhyw gymeriad arall, yn cynnwys ymerched Thebes.

Mae'n archwilio themâu tynged ac ymyrraeth y duwiau mewn materion dynol, yn ogystal â'r polis (neu ddinas) fel datblygiad hanfodol gwareiddiad dynol (thema a fyddai'n codi eto trwy lawer o Aeschylus ' dramau diweddarach).

Gweld hefyd: Pwy yw Laertes? Y Dyn Tu ôl i'r Arwr yn yr Odyssey

Oherwydd poblogrwydd Sophocles ' chwarae hwyrach "Antigone" , ailysgrifennwyd diweddiad “Saith yn Erbyn Thebes” tua hanner can mlynedd ar ôl marwolaeth Aeschylus , gydag Antigone yn cyhoeddi ei bwriad i herio'r gorchymyn cyhoeddedig yn erbyn claddu Polynices.

<4

Adnoddau

Yn ôl i Ben y Dudalen

13> >
  • Cyfieithiad Saesneg gan E. D. A. Morshead (Archif Clasuron Rhyngrwyd): //classics.mit.edu/Aeschylus/sevenhebes.html
  • Fersiwn Groeg gyda word-by -cyfieithiad gair (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0013
  • John Campbell

    Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.