Catullus 46 Cyfieithiad

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

yn dyheu am grwydro;

8

iam laeti studio pedes uigescunt.

nawr fy eiddgar traed yn llawenhau ac yn tyfu'n gryf.

6> 9

o dulces comitum ualete coetus,

Ffarwel , bandiau annwyl o gyd-deithwyr,

10

longe quos simul a domo profectos

a gychwynnodd gyda'ch gilydd o'ch cartref pell,

Gweld hefyd: Hermes yn The Odyssey: Cymar Odysseus 11

diuersae uarie uiae gohebydd.

0>ac sydd wedi rhannu ffyrdd trwy newid golygfeydd yn dod yn ôl eto.

Carmen Blaenoroltymor. Mae'n hawdd uniaethu ag ef, yn enwedig i bobl sy'n profi'r newid yn y tymhorau. Mae yna ymdeimlad o fod angen dianc ar ôl cael ei glymu y tu mewn am y gaeaf cyfan. Unwaith y bydd y tymor yn newid i'r gwanwyn a'r tywydd yn cynhesu, mae'r awydd i fynd allan o'r dref yn dal i fyw heddiw. Ysgrifennodd Catullus hwn pan oedd ymhell o gartref yng ngwlad Bithynia. Er ei bod hi'n braf mynd i ffwrdd, mae hefyd yn braf mynd adref ar ôl taith hir i ffwrdd. Mae teithio yn dod â llawenydd.

Carmen 46

20>

cynddaredd yr awyr cyhydnosol.

20>

Anialwch i wastatir Phrygian, Catullus,

20>

iam mens praetrepidans auet uagari,

Gweld hefyd:Heracles vs Hercules: Yr Un Arwr mewn Dwy Fytholeg Wahanol
Llinell Testun Lladin Cyfieithiad Saesneg
1

IAM uer egelidos yn cyfeirio tepores,

Nawr mae'r gwanwyn yn dod â chynhesrwydd balmy yn ôl,

2

iam caeli furor aequinoctialis

nawr mae gwyntoedd melys Zephyr yn tawelu

3

iucundis Zephyri silescit aureis.

4

linquantur Phrygii, Catulle, campi

5

Nicaeaeque ager uber aestuosae:

a gwlad gyfoethog llosgi Nicaea:

6

ad claras Asiae uolemus urbes.

i ffwrdd gadewch inni hedfan i ddinasoedd enwog Asia.

7

Yn awr y mae fy enaid yn ymdroi mewn disgwyliad a

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.