Sophocles – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
neuaddau cyhoeddus Athen yn ogystal ag yn y theatrau, ac fe'i hetholwyd yn un o ddeg strategoi, swyddogion gweithredol uchel a oedd yn rheoli'r lluoedd arfog, fel cydweithiwr iau i Pericles. Yn 443 BCE, gwasanaethodd fel un o hellenotamiai, neu drysoryddion Athena, gan helpu i reoli cyllid y ddinas yn ystod goruchafiaeth wleidyddol Pericles, ac yn 413 BCE, fe'i hetholwyd yn un o'r comisiynwyr gan lunio ymateb i'r trychinebus. dinistr llu anturiaethol Athenian yn Sisili yn ystod Rhyfel y Peloponnesia.

Bu farw Sophocles yn naw deg oed yn 406 neu 405 BCE, ar ôl gweld o fewn ei oes fuddugoliaeth Groegaidd yn Rhyfeloedd Persia a'r gwaedlif ofnadwy y Rhyfel Peloponnesaidd. Dilynodd ei fab, Iophon, ac ŵyr, a elwid hefyd yn Sophocles, yn ei olion traed i ddod yn dramodwyr eu hunain. Yn ôl i Ben y Dudalen

>

Ymhlith datblygiadau arloesol cynharaf Sophocles oedd ychwanegu trydydd actor (syniad a fabwysiadodd yr hen feistr Aeschylus ei hun hefyd tua diwedd ei oes), a leihaodd rôl y Corws ymhellach ac a greodd fwy o gyfle ar gyfer datblygiad dyfnach cymeriad a gwrthdaro ychwanegol rhwng cymeriadau. Mae'r rhan fwyaf o'i ddramâu yn dangos tanlif o angheuol a dechreuadau'r defnydd o resymeg Socrataidd mewn drama. Wedi Marwolaeth Aeschylus yn 456 BCE, daeth Sophocles yn dramodydd amlycaf yn Athen.

Roedd Sophocles yn parchu Aeschylus digon i efelychu ei waith yn gynnar yn ei gyrfa, er bod ganddo bob amser rai amheuon am ei arddull. Fodd bynnag, aeth Sophocles ymlaen i ail gam a oedd yn gyfan gwbl ei hun, gan gyflwyno ffyrdd newydd o ennyn teimlad allan o gynulleidfa, ac yna trydydd llwyfan, yn wahanol i'r ddau arall, lle talodd fwy o sylw i ynganu, a lle siaradodd ei gymeriadau mewn modd a oedd yn fwy naturiol iddynt ac yn fwy mynegiannol o deimladau eu cymeriadau unigol.

Gweld hefyd: Helios vs Apollo: Dau Dduw Haul Mytholeg Roeg

Dim ond saith drama o’i gynnyrch aruthrol sydd wedi goroesi yn gyflawn: “Ajax” , “Antigone” a “The Trachiniae” o fysg ei weithiau cynnar; “Oedipus y Brenin” (ystyriai’n aml ei magnum opus) o’i gyfnod canol; a “Electra” , “Philoctetes” a “Oedipus yn Colonus” , y mae yn debyg eu bod wedi eu hysgrifenu yn ystod rhan olaf ei yrfa. Y tair “Dramâu Theban” fel y’u gelwir ( “Antigone” , “Oedipus y Brenin” a Efallai mai “Oedipus at Colonus” ) yw’r rhai mwyaf adnabyddus, er iddynt gael eu hysgrifennu ar wahân dros gyfnod o tua 36 mlynedd ac ni fwriadwyd erioed iddynt ffurfio trioleg gyson.

Darnau o lawer o rai eraill chwarae ganMae Sophocles hefyd yn bodoli, mewn meintiau ac amodau amrywiol, gan gynnwys darnau o “Ichneutae” ( "The Tracking Satyrs" ), y ddrama satyr sydd wedi'i chadw orau ar ôl Euripides ' “Cyclops” (mae drama satyr yn ffurf hynafol Roegaidd ar dragicomedi, yn debyg i arddull bwrlesg yr oes fodern).

7>

Gwaith Mawr

Yn ôl i Ben y Dudalen

 • “Ajax” 24>23> "Antigone"
 • 16> “Y Trachiniae”
 • 23> “Oedipus y Brenin” 24>
 • “Electra”
 • “Philoctetes”
 • “Oedipus at Colonus” 24>25>

  (Ddramodydd Trasig, Groeg, tua 496 – c. 406 BCE)

  Cyflwyniad

  Gweld hefyd: Proteus yn The Odyssey: Mab Poseidon

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.