Melanthius: Y Goatherd Sydd Ar Ochr Anghywir y Rhyfel

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Melanthius yw un o'r cymeriadau hynny ym mytholeg Roeg a gafodd eu hunain yn y lle anghywir ar yr amser anghywir. Melanthius oedd goathr teulu Odysseus. Yr oedd ei dynged yn enbyd ac yn y diwedd daeth ef ei hun yn fwyd i'r cŵn. Darllenwch ymlaen am hynt a helynt Melanthius a sut y gorchmynnodd Odysseus ladd ei was.

Melanthius yn yr Odyssey

Os ydych chi'n pendroni “beth mae Melanthius yn ei wneud i Odysseus” y ffordd i ddechrau yw gwybod bod Melanthius yn was ar aelwyd Odysseus. Ef oedd yn gyfrifol am ddal a phori geifr a defaid ar gyfer gwleddoedd yn y tŷ. Roedd yn was ffyddlon ac yn gwneud beth bynnag a allai ar gyfer y cartref. Nid oes llawer yn hysbys am ei deulu a'i darddiad ei hun.

Ym mytholeg Groeg, mae Homer, Hesiod, a Virgil wedi cyfrannu rhai o'r gweithiau gorau. Yn eu plith, mae'r Odyssey gan Homer wedi sôn am Melanthius a'i stori. Mae'r Odyssey, ymhlith llawer o bethau eraill, yn esbonio stori Melanthius o ran o ran Odysseus a Penelope. Felly i ddeall chwedl Melanthius yn well mae'n rhaid i ni ddysgu yn gyntaf pwy oedd Odysseus a Penelope.

Odysseus

Odysseus oedd brenin Ithaca ym mytholeg Roeg. Ef hefyd oedd arwr cerdd Homer, yr Odyssey. Mae Homer yn sôn am Odysseus yn ei gerdd arall o'r Epic Cycle, yr Illiad. Roedd yn fab i Laertes ac Antilea, y Brenina Brenhines Ithaca. Yr oedd yn briod a Penelope, merch y brenin Spartan Icarius, a bu iddynt ddau o blant, Telemachus ac Acusilaus.

Yr oedd Odysseus yn fwyaf adnabyddus am ei ddeallusrwydd. Roedd yn frenin gwych ac yn ymladdwr eithriadol. Mae'r Odyssey yn disgrifio dychweliad Odysseus o ryfel Caerdroea. Yn y rhyfel Trojan, chwaraeodd Odysseus rôl bwysig iawn fel ymladdwr, cynghorydd, a hefyd fel strategydd. Rhoddodd y syniad o'r ceffyl trojan gwag a anfonwyd y tu mewn i ddinas Troy.

Mae'r Odyssey yn disgrifio taith Odysseus o'r rhyfel Trojan yn ôl i'w gartref yn Ithaca. Roedd hon yn daith hir o tua 10 mlynedd a daeth â chymaint o galedi iddo ef a'i deulu yn ôl adref. Yn y diwedd, cyrhaeddodd Odysseus Ithaca. Yn y cyfamser, roedd Melanthius yn helpu Penelope a'r plant.

Penelope

Gwraig Odysseus oedd Penelope. Roedd hi'n brydferth iawn ac mae'n debyg y mwyaf ffyddlon i Odysseus. Roedd hi'n ferch i brenin Sparta, Icarus, a'r nymff Periboea. Hi hefyd oedd brenhines Ithaca a mam Telemachus ac Acusilaus. Gadawodd Odysseus Penelope a'u dau fab yn ôl yn Ithaca pan aeth i ymladd dros y Groegiaid yn rhyfel Caerdroea.

Roedd Odysseus wedi mynd am tuag 20 mlynedd hir. Yn ystod y cyfnod hwn, derbyniodd Penelope a gwrthododd tua 108 o gynigion priodas. Yr oedd eu meibion ​​wedi tyfui fyny a helpu eu mam i gadw gafael ar Ithaca. Arhosodd Penelope yn amyneddgar iawn am Odysseus ac roedd Melanthius wedi ei helpu i redeg yr aelwyd am amser hir ond ychydig cyn i Odysseus ddychwelyd, mae ganddo newid calon.

Melanthius ac Odysseus<7

Yr oedd Penelope bob amser wedi ei geryddu gan feddwl ailbriodi ar ôl Odysseus. Yr oedd y deyrnas hefyd wedi bod heb frenin am yn agos i 20 mlynedd. Roedd Melanthius yn geifr gyda'r buwch Philoetius a'r fuches Ewmaeus. Yr oedd rhai cyfeiliornwyr wedi dyfod i Ithaca i geisio llaw Penelope mewn priodas.

Gweld hefyd: Catullus 70 Cyfieithiad

Dychweliad Odysseus

Roedd Melanthius wedi mynd allan i nôl geifr i'r wledd, a chafodd Odysseus dychwelodd o'i daith a chafodd ei guddio fel cardotyn dim ond i weld gwir gyflwr ei deyrnas. Aeth i fyny at Melanthius gan ofyn am elusen, ond ymddygodd Melanthius yn ddrwg ag ef, trwy daflu Odysseus i ffwrdd a mynd ymlaen i wneud ei waith. trin ef. Yn ôl yn y tŷ, roedd y wledd ar fin dechrau a roedd y siwters wedi cyrraedd. Roedd y cyfeillion yn neis iawn gyda Melanthius a hyd yn oed gofyn iddo eistedd a bwyta gydag ef ac felly fe wnaeth. Newidiodd ei galon ac yr oedd am i Penelope briodi un o'r gwŷr, gan feddwl nad yw hi'n haeddu Odysseus.

Tua'r amser hwn, daeth Odysseus i mewn i'r castell yn edrych fel cardotyn. Pryd y cwestwyrPan welodd Melanthius ef, rhuthrasant i'w ladd ynghyd â Melanthius, ond gorchfygwyd hwy gan wŷr Odysseus yn y rhyfel.

Gwelodd Odysseus Melanthius ar eu hochr a gofynnodd i Philoetius ac Ewmaeus, y buches a'r moch, ei ddal. Mae Melanthius a yn ei daflu i'r daeargelloedd ac felly y gwnaethant. Sylweddolodd Melanthius yn fuan gymaint o lanast yr oedd wedi ei greu iddo'i hun a dim ond oherwydd rhai eiliadau o barch gan y gwrthwynebwyr, rhoddodd heibio waith caled a gonestrwydd ei fywyd.

Marwolaeth Melanthius

Melanthius a gymerwyd i'r daeargelloedd ar urdd Odysseus gan Philoetius ac Eumaeus. Gwnaeth y ddau arteithio a churo Melanthius am fynd yn erbyn eu brenin Odysseus. Fe wnaethon nhw hefyd ei gyhuddo o ddwyn arfau ac arfwisgoedd o storfa'r carwyr. Nid oedd ffordd allan i Melanthius ac efe a ymbiliodd am farwolaeth. Ond yr oedd gan Philoetius ac Ewmaeus gynlluniau eraill ar ei gyfer.

Arteithiasant ef yn greulon cyn ei ladd. Torrasant ei ddwylo, ei draed, ei drwyn, a'i organau cenhedlu i ffwrdd. Taflasant ei rannau i'r tân a thaflu'r gweddill ohono at y cŵn. Yn y diwedd, daeth yn union beth yr arferai ddod ag ef i'r cartref, sef bwyd a hwnnw hefyd i gŵn.

Gweld hefyd: Antilea yn The Odyssey: A Mother’s Soul

Casgliad

Roedd Melanthius yn goather yn teulu Odysseus yn Ithaca. Crybwyllwyd ef droeon yn yr Odyssey gan Homer. Cafodd ddigwyddiad anffodus gydag Odysseus ar ôl aros yn ffyddlonwas ar hyd ei oes. Dyma ychydig o bwyntiau i grynhoi'r erthygl:

  • Mae'r Odyssey yn disgrifio dyfodiad Odysseus adref o ryfel Caerdroea. Yn y rhyfel Trojan, rhoddodd Odysseus y syniad o'r ceffyl trojan gwag a anfonwyd y tu mewn i ddinas Troy.
  • Roedd Melanthius yn geifr ynghyd â'r fuches Philoetius a'r fuches foch Ewmaeus. Bu hefyd yn helpu Penelope i redeg y tŷ yn esmwyth.
  • Gwelodd Odysseus Melanthius ar ochr y milwyr oedd wedi dod i Ithaca i ofyn am law Penelope yn y briodas. Felly gofynnodd i Philoetius ac Ewmaeus, y buwch a'r moch, ddal Melanthius a'i daflu i'r daeargelloedd, ac felly y gwnaethant.
  • Cafodd Melanthius ei arteithio'n greulon gan Philoetius ac Ewmaeus cyn iddo gael ei dorri'n ddarnau. Llosgwyd rhai o'i ddarnau a thaflwyd rhai at y cŵn. Roedd marwolaeth Melanthius yn un drasig.

Dyma ni’n dod at ddiwedd yr erthygl am Melanthius. Gobeithio i chi ddod o hyd i bopeth roeddech chi'n chwilio amdano.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.