Dychan X - Iau - Rhufain Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
gemau.

Mae rhai yn cael eu dadwneud gan gariad pŵer a rholiau anrhydedd, ond mae uchelgais yn aml yn difetha'r rhai sy'n glynu wrth rym. Enghraifft o hyn yw'r Sejanus a fu unwaith yn aruchel, y mae ei gerfluniau wedi'u tynnu i lawr ac sydd bellach yn cael ei gasáu gan y boblogaeth, i gyd oherwydd llythyr gan yr Ymerawdwr Tiberius. Oni fyddai'n well, ac yn fwy diogel, mae Ieuenctid yn gofyn, i fyw bywyd iau gwlad syml?

Tra y gallai bechgyn ifanc weddïo am huodledd Demosthenes neu Cicero, hwy oedd huodledd iawn a laddodd y siaradwyr coeth hyn. Pe buasai Cicero yn ysgrifenu barddoniaeth ddrwg yn unig, fe allai y buasai wedi dianc o flaen cleddyf Antonius, a phe buasai Demosthenes yn aros wrth ei efail, hwyrach y buasai wedi osgoi marwolaeth greulon.

Mae rhai yn dymuno anrhydeddau ac ysbail rhyfel, ond , yn y diwedd, ni bydd y fath anrhydeddau yn cael eu cerfio ond ar furiau beddrodau, y rhai eu hunain a fyddant yn dadfeilio ac yn syrthio. Yna mae'r bardd yn rhoi enghreifftiau Hannibal, Alecsander a Xerxes, ac yn gofyn beth sy'n weddill ohonyn nhw nawr? mae hen ddynion yn faich iddyn nhw eu hunain ac i'w ffrindiau, yn cael dim mwynhad ac yn dioddef pob math o salwch ac afiechyd. Roedd Nestor, Priam a Marius i gyd yn byw i fod yn hen ddynion, ond yn unig i alaru am eu plant neu eu gwledydd.

Mae mamau yn aml yn gweddïo am harddwch i'w plant, ond anaml y mae diweirdeb a harddwch yn cyd-fynd ac mae llawer o enghreifftiau o harddwch yn arwain attrasiedi, megis Hippolytus , Bellerophon a Silius.

Ieuenctid yn dod i'r casgliad mai'r peth gorau yw ei gadael i'r duwiau benderfynu sut y dylai pethau fod, a'n bod ni dim ond gofyn am gorff iach a meddwl iach, a cheisio byw bywyd tawel o rinwedd. 10> Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd: Pam Mae Oedipus yn Gadael Corinth?

>

Credyd i Iau un ar bymtheg o gerddi hysbys wedi'u rhannu rhwng pum llyfr, i gyd yn y genre Rhufeinig o ddychan, a oedd, ar ei fwyaf sylfaenol yn amser yr awdur, yn cynnwys trafodaeth eang ar gymdeithas a moesau cymdeithasol, wedi'u hysgrifennu mewn hecsamedr dactylic. Yn aml, gelwir dychan pennill Rhufeinig (yn hytrach na rhyddiaith) yn ddychan Lucilian, ar ôl Lucilius sy'n cael y clod fel arfer am darddu'r genre.

Gweld hefyd: Catullus 99 Cyfieithiad

Mewn naws a dull sy'n amrywio o eironi i gynddaredd ymddangosiadol, mae Juvenal yn beirniadu'r gweithredoedd a'r credoau gan lawer o'i gyfoeswyr, gan roi mwy o fewnwelediad i systemau gwerth a chwestiynau moesoldeb a llai ar realiti bywyd Rhufeinig. Mae'r golygfeydd a baentiwyd yn ei destun yn fywiog iawn, yn aml yn hudolus, er bod Juvenal yn defnyddio anlladrwydd llwyr yn llai aml nag y mae Martial neu Catullus. drygioni a rhinweddau. Mae'r cyfeiriadau diriaethol hyn, ynghyd â'i Ladin trwchus ac eliptig, yn dynodi mai bwriad Juvenaldarllenydd oedd yr is-set tra addysgedig o’r elitaidd Rhufeinig, yn bennaf gwrywod mewn oed o safiad cymdeithasol mwy ceidwadol.

Mae prif thema “Dychan 10” yn ymwneud â’r myrdd o wrthrychau gweddïau y mae pobl yn eu cyfeirio'n annoeth i'r duwiau: cyfoeth, pŵer, harddwch, plant, bywyd hir, ac ati. Mae Juvenal yn dadlau bod pob un o'r rhain mewn gwirionedd yn ddaioni ffug, a'i fod yn dda dim ond cyn belled â bod ffactorau eraill yn gwneud hynny peidio ag ymyrryd. Weithiau adnabyddir y gerdd wrth y teitl o ddynwarediad Dr. Samuel Johnson yn 1749, “Gwagedd Dymuniadau Dynol” , neu weithiau “Doferedd Dyheadau” .

Mae'r gerdd (a'r cerddi diweddarach eraill sy'n rhan o Lyfrau 4 a 5) yn dangos symudiad o gyfeiriad a ffitriol rhai o'i gerddi cynharach, ac ar ffurf math o draethawd ymchwil Ieuenctid yn edrych i brofi trwy esiamplau, neu hyd yn oed math o bregeth. Mae’r naws yn fwy sardonaidd ac ymddiswyddedig nag agwedd “dyn ifanc blin” ei gerddi cynharach, ac mae’n amlwg ei fod yn gynnyrch gŵr aeddfed nad yw bellach yn gweld materion mor ddu a gwyn mor amlwg.

“Dychan 10” yw ffynhonnell yr ymadroddion adnabyddus “mens sana in corpore sano” (“meddwl iach mewn corff iach”, yr unig dda sy’n wirioneddol werth gweddïo drosto), a “panem et circenses” (“bara a syrcasau”, yr awgryma Ieuenctid yw’r unig ofal sy’n weddill gan boblogaeth Rufeinig sydd wediildio ei enedigaeth-fraint o ryddid gwleidyddol).

Nôl i Ben y Dudalen

>
  • Cyfieithiad Saesneg gan Niall Rudd (Google Books)://books.google.ca/books?id= ngJemlYfB4MC&pg=PA86
  • Fersiwn Lladin (Y Llyfrgell Ladin): //www.thelatinlibrary.com/juvenal/10.shtml

(Dychan, Lladin/Rhufeinig, tua 120 CE, 366 llinell)

Cyflwyniad

Adnoddau

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.