Dardanus: Sylfaenydd Chwedlonol Dardania a Hynafiad y Rhufeiniaid

John Campbell 01-08-2023
John Campbell

Dardanus oedd mab Zeus a sefydlodd ddinas Dardania yn rhanbarth gogledd-orllewinol Anatolian Troad. Roedd yn frenin yn Arcadia ond bu'n rhaid iddo adleoli ar ôl i ddilyw ddadleoli'r rhan fwyaf o'i ddinasyddion. Yn ôl mytholeg Roegaidd, anfonwyd y llifogydd gan Zeus ar ôl iddo flino ar bechodau niferus a natur gecrus dynion. Byddai'r erthygl hon yn trafod teulu a myth Dardanus.

Pwy Yw Dardanus?

Mae Dardanus yn fab i Zeus ac Electra a oedd yn Pleiad y cafodd Zeus berthynas ag ef. Roedd gan Dardanus frawd o'r enw Iasion, y cyfeirir ato weithiau fel Iasius. Mae fersiynau eraill o'r myth yn cynnwys Harmonia, duwies cytgord a harmoni, fel chwaer Dardanus .

Mytholeg Dardanus

Roedd Dardanus yn wreiddiol o Arcadia lle roedd teyrnasodd ochr yn ochr â'i frawd hynaf Iasion ar ôl marw Atlas. Yno bu iddo ei feibion ​​Deimas ac Idaeus ond oherwydd y dilyw a grybwyllwyd yn y paragraffau cynharach, ymrannodd dinasyddion Dardanus yn ddau. Arhosodd un hanner a helpu i helpu i ailadeiladu'r ddinas a dyma nhw'n coroni Dardanus fab Deimas yn frenin. Ymadawodd y fintai arall, dan arweiniad Dardanus ac Iasion, a chrwydro o gwmpas nes iddynt ymgartrefu o'r diwedd yn Samothrace, ynys yn y Môr Aegean.

Yn Samothrace, syrthiodd Iasion mewn cariad â Demeter, duwies amaethyddiaeth, a chysgodd gyda hi. Roedd hyn yn gwylltio Zeus a laddodd Iasionmewn ffit o gynddaredd. Gorfododd hyn, ynghyd â natur wael y pridd ar yr ynys, Dardanus a'i bobl i hwylio am Asia leiaf.

Yn ôl fersiwn arall o'r myth a geir yn yr Aeneid a ysgrifennwyd gan yr awdur Rhufeinig Virgil, roedd gan Aeneas freuddwyd yn yr hwn y dysgodd fod Dardanus ac Iasion yn wreiddiol o Hesperia. Yn y cyfrif hwn, yr oedd Dardanus yn dywysog ar y Tyrseniaid tra yr oedd ei dad yn Corythus, brenin Tarquinia. Fodd bynnag, roedd Electra, y Pleiad yn dal i gael ei gynnal fel ei fam.

Dardanus yn Troad

Nid yw adroddiadau eraill o'r myth yn sôn am gartref gwreiddiol Dardanus ond mae pawb yn honni ei fod wedi gosod hwylio i'r Troad ar ôl y llifogydd mawr. Yno croesawodd y Brenin Teucer o Teucria (a ddaeth yn Troad yn ddiweddarach) ef a'i helpu i ymgartrefu. Gan fod Chryse, gwraig gyntaf Dardanus, wedi marw, rhoddodd y Brenin Teucer had ei merch Batea mewn priodas â Dardanus. Fel pe na bai hynny'n ddigon, trosglwyddodd Teucer ddarn o dir ar Fynydd Ida i Dardanus.

Gweld hefyd: Catullus 51 Cyfieithiad

Adeiladodd Dardanus ddinas yno a'i henwi ar ei ôl ei hun. Yn fuan, ymledodd y ddinas ymhell ac agos a thyfodd yn deyrnas gyda Dardanus yn brifddinas iddi. Sefydlodd ddinas arall hefyd a'i henwi ar ôl ei ffrind Thymbra a laddodd mewn damwain. Er mwyn ehangu ei deyrnas ymhellach, cychwynnodd Dardanus ar ymgyrch yn erbyn y dinasoedd cyfagos a bu'n llwyddiannus.

Ymladdodd yn bennaf â'r bobla oedd yn byw yn ardal Pafflagonia a leolir yn gogledd-canolbarth Anatolia ger y Môr Du. A'i fyddin nerthol, efe a esgynodd i Paphlagonia, a thrwy hyny ymestyn ffiniau ei ddinas.

Plant Dardanus

Priododd Dardanus Chryse, tywysoges Pallation, ac esgorodd ar ddau fab hysbys fel Deimas ac Idaeus. Ymhellach, ymsefydlodd yn Asia Leiaf, a sefydlu trefedigaethau yno.

Dardanus oedd tad Erichthonius, Idaea, Zacynthus, ac Ilus gyda'i ail wraig Batea, ond bu farw Ilus tra bu ei dad oedd yn dal yn fyw. Fodd bynnag, mae fersiynau eraill o'r myth yn lle Erichthonius fel ei ŵyr trwy ei fab Idaeus. Yn ddiweddarach, gadawodd Zacynthus ei gartref, ymsefydlodd ar ynys, sefydlodd ddinas, a'i henwi ar ei ôl ei hun.

Enwodd Idaeus holl fynyddoedd y wladfa a sefydlodd Fynydd Ida. Yn ddiweddarach, adeiladodd deml i Cybele, Mam y Duwiau, ar Fynydd Ida a sefydlodd amryw ddirgelion a seremonïau cywrain er anrhydedd i'r dduwies. Priododd Idaeus Olizone a rhoddodd y cwpl enedigaeth i fab o'r enw Erichthonius. Bu farw Dardanus ar ôl lywodraethu ei deyrnas am tua 65 mlynedd a throsglwyddo'r awenau i'w fab/ŵyr Erichthonius.

Gweld hefyd: Gwraig Creon: Eurydice o Thebes

Addasiad Modern o Fyth Dardanus

Yn y Yn y 18fed ganrif, cyfansoddodd y cyfansoddwr cerddoriaeth Ffrengig, Jean Philippe-Rameau opera gyda'r libretydd Charles Antoine Leclerc de latir yn ddiffrwyth a symud i'r Troad lle croesawodd y Brenin Teucer hwy a rhoi darn o dir i Dardanus.

 • Yno sefydlodd Dardanus ei ddinas ac ymestyn ei ffiniau trwy orchfygu ei gymdogion, yn enwedig y Pafflagoniaid.
 • Priododd â Batea, merch y Brenin Teucer, a bu iddynt dri mab gyda hi sef Ilus, Erichthonius, Zacynthus, ac Idaea gydag Erichthonius yn ei olynu yn frenin yn ddiweddarach. Adnabyddir ef yn bennaf fel Dardanus Troy am fod y rhan fwyaf o ysgolheigion yn ei ystyried yn hynafiad y Trojans.

  Bruere. Cyfeiriwyd yn gyffredin at yr opera fel libretto'r Dardanus ac roedd yn seiliedig yn fras ar chwedl sylfaenydd Dardania. Derbyniodd yr opera adolygiadau cymysg gyda llawer o feirniaid yn meddwl bod y libreto yn wan. Ail-weithiodd y cyfansoddwyr opera'r Dardanus a daeth yn un o weithiau gorau Jean Philippe-Rameau.

  Ystyr Dardanus

  Mae ystyr gwreiddiol Dardanus yn parhau i fod yn aneglur felly mae'r rhan fwyaf mae ffynonellau yn ei enwi fel brenin chwedlonol dinas Dardania a ragflaenodd Deyrnas Troy.

  Ynganiad Dardanus

  Ynganir enw'r brenin mytholegol fel

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.