Hyd Cerdd Epig Homer: Pa mor Hir Mae'r Odyssey?

John Campbell 19-08-2023
John Campbell

Odyssey Homer yw un o’r ddwy gerdd epig Groeg hynafol enwocaf (Yr Iliad oedd yr un gyntaf). Ystyrir hon yn un o straeon mawr hanes, ac mae wedi cael effaith sylweddol ar lenyddiaeth Ewropeaidd. Fe’i rhennir yn 24 llyfr ac mae’n dilyn Odysseus, rheolwr Ithaca ac un o arwyr Groegaidd y Rhyfel Caerdroea, wrth iddo gychwyn ar daith hir yn ôl i’w “le go iawn,” neu ei gartref, sef Ithaca. . Parhewch i ddarllen i ddarganfod pa mor hir y byddwch wedi gwirioni ar y gerdd epig hon.

Gweld hefyd: Awdl Olympaidd 1 – Pindar – Gwlad Groeg yr Henfyd – Llenyddiaeth Glasurol

Pa mor Hir Mae'r Odyssey?

Ysgrifennir yr Odyssey mewn hecsameter dactylig, yn gyffredin a elwir yn hecsamedr Homerig, ac mae ganddo 12,109 o linellau.

Sylwer bod hecsamedr yn fath o linell neu rythm gyda chwe sillaf straen, tra bod hecsamedr dactylig (a ddefnyddir mewn barddoniaeth Groeg hynafol) fel arfer yn cynnwys pum dactyl a naill ai spondee (dwy sillaf straen hir) neu drochee (un sillaf hir straen ac yna sillaf heb straen).

Gweld hefyd: Oedipus y Brenin – Sophocles – Dadansoddiad Oedipus Rex, Crynodeb, Stori

O ran cyfrif y tudalennau, mae'n dibynnu ar fformat a chyfieithiad y fersiwn i'w darllen. Yn ôl rhestrau masnachol modern, gall amrywio o 140 i 600 tudalen.

Pa mor Hir Mae’r Odyssey mewn Geiriau?

Mae’r gerdd “Odyssey” yn cynnwys 134,560 gair neu amser darllen cyfatebol o naw awr gyda chyflymder darllen cyfartalog o 250 gair y funud.

A yw'r Odyssey yn Anodd ei Darllen?

Yn seiliedig ar adolygiadau,nid yw’r Odyssey yn anodd ei ddarllen ac mae hyd yn oed yn haws o’i gymharu â’r Iliad, darn enwog arall Homer. Gan fod testun gwreiddiol y gerdd wedi ei ysgrifennu mewn Groeg, mae'n llawer haws ei ddarllen os caiff ei gyfieithu i'r iaith y mae'r darllenydd yn fwyaf cyfarwydd â hi.

Pa mor Hir Mae'r Iliad ?

Mae'r Iliad yn cynnwys 15,693 o linellau wedi'u rhannu'n 24 llyfr. Ar 250 gair y funud, bydd y darllenydd cyffredin yn treulio tua 11 awr a 44 munud yn darllen y llyfr hwn.

Casgliad

Mae hyd y stori a’r cyfrif geiriau gwirioneddol yn ffactorau i’w hystyried wrth benderfynu darllen cerddi neu nofelau epig. Isod ceir crynodeb o hyd y ddwy gerdd Roegaidd fwyaf epig: Yr Iliad a'r Odyssey gan Homer.

    Hyd cerdd yr Odyssey yn dibynnu ar y fformat, y cyfieithiad, a'r fersiwn, ond dywedir bod gan y gwreiddiol 12,109 o linellau wedi'u rhannu'n 24 llyfr.
  • Mae'n cynnwys 134,560 o eiriau neu amser darllen cyfatebol o naw awr i ddarllenydd cyffredin ag cyflymder o 250 gair y funud.
  • Yn y stori, cymerodd taith Odysseus, neu'r Odyssey ei hun, 10 mlynedd.
  • Yn gyffredinol nid yw'r gerdd yn anodd ei darllen ac o'i chymharu â'r yr un gyntaf, Yr Iliad, haws ei darllen, ei deall, a'i mwynhau.
  • Y mae'r gerdd epig gyntaf, Yr Iliad, yn cynnwys 15,693 o linellau ac wedi ei rhannu yn 24 o lyfrau.

Yn gryno, hyd y darlleniadni fyddai deunydd o bwys i rywun sydd â gwir ddiddordeb mewn darllen a darganfod y daith odidog a ddarlunnir yn y farddoniaeth epig. Yr hyn sydd bwysicaf yn y diwedd yw'r gwersi a ddysgwyd o'u darllen.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.