Aesop – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 19-08-2023
John Campbell
wedi byw am beth amser fel caethwas i ddyn o'r enw Xanthus yn Samos. Ar ryw adeg mae'n rhaid ei fod wedi'i ryddhau (o bosibl gan ei ail feistr, Jadon, fel gwobr am ei ddysg a'i ffraethineb) gan ei fod yn cael ei gofnodi'n ddiweddarach fel amddiffynfa gyhoeddus o ddemagogue ar ynys Groegaidd Samos. Dywed adroddiadau eraill ei fod wedi byw wedi hynny yn llys Croesus, brenin Lydia, lle y cyfarfu (ac yn ôl pob golwg wedi creu argraff ar ei ffraethineb) Solon a Saith Doethion Groeg, a dywedir iddo hefyd ymweled ag Athen yn ystod teyrnasiad Peisistratus .

Yn ôl yr hanesydd Herodotus, cyfarfu Aesop â marwolaeth dreisgar yn nwylo trigolion Delphi, er bod amryw resymau gwahanol am hyn wedi eu cyflwyno. Yr amcangyfrif gorau ar gyfer ei dyddiad marwolaeth yw tua 560 BCE .

Gweld hefyd: Yr Acharnians – Aristophanes – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol >

Ysgrifau

Gweld hefyd: Sciron: Yr Hen Roegwr Lleidr a Warlord

Yn ôl i Ben y Dudalen

Mae'n debygol nad yw Aesop ei hun erioed wedi ymrwymo ei “Chwedlau” i’w hysgrifennu, ond bod y straeon yn cael eu trosglwyddo ar lafar. Credir bod hyd yn oed chwedlau gwreiddiol Aesop hyd yn oed yn gasgliad o chwedlau o ffynonellau amrywiol, gyda llawer ohonynt yn tarddu o awduron a oedd yn byw ymhell cyn Aesop. Yn sicr, cafwyd casgliadau o ryddiaith a barddoniaeth “Chwedlau Aesop” mor gynnar â’r 4edd Ganrif BCE. Cawsant yn eu tro eu cyfieithu i Arabeg a Hebraeg, ymhellach.wedi'i gyfoethogi gan chwedlau ychwanegol o'r diwylliannau hyn. Mae'n debyg bod y casgliad yr ydym yn gyfarwydd ag ef heddiw yn seiliedig ar fersiwn Groeg CE o'r 3edd Ganrif gan Babrius, sydd ynddo'i hun yn gopi o gopi.

Mae ei chwedlau ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd. yn adnabyddus yn y byd , ac yn ffynhonnell llawer o ymadroddion ac idiomau a ddefnyddir bob dydd (megis "grawnwin sur" , "blaidd yn llefain" , “ci mewn preseb” , “cyfran y llew” , etc).

Ymhlith yr enwocaf mae:

  22> Y Morgrugyn a'r Ceiliogod rhedyn
 • Yr Arth a'r Teithwyr
 • Y Bachgen a Wyddodd Blaidd
 • Y Bachgen A Fu'n Ofer
 • Y Gath a'r Llygod
 • Y Ceiliog a’r Tlys
 • Y Frân a’r Goebydd
 • Y Carw Heb Galon
 • Y Ci a’r Esgyrn
 • Y Ci a'r Blaidd
 • Y Ci yn y Preseb
 • Y Ffermwr a'r Crëyr
 • Y Ffermwr a'r Gwiberod
 • Y Broga a'r Ych
 • Y Llyffantod a Ddymunai Frenin
 • Y Llwynog a'r Frân
 • Y Llwynog a'r Afr
 • Y Llwynog a'r Grawnwin
 • Y Gŵydd a Ddoddodd yr Wyau Aur
 • Y Torrwr Pren Gonest
 • Y Llew a'r Llygoden
 • Cyfran y Llew
 • Y Llygod yn y Cyfrin Gyngor
 • Y Ci Direidus
 • Gwynt y Gogledd a'r Haul
 • Y Crwban a'r Ysgyfarnog
 • Llygoden y Dref a'r Llygoden Wledig
 • Y Blaidd mewn DefaidDillad

Gwaith Mawr

Yn ôl i Ben y Dudalen

 • “Chwedlau Aesop”

(Fabwlist, Groeg, tua 620 – c. 560 BCE)

Cyflwyniad

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.