Lucan – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 22-04-2024
John Campbell
wedi ennill gwobr yn y Neronia pum mlynedd (gŵyl gelfyddydol fawreddog arddull Groeg a sefydlwyd gan Nero). Yn ystod y cyfnod hwn, cylchredodd dri llyfr cyntaf ei gerdd epig, “Pharsalia” (“De Bello Civili”) , a oedd yn adrodd hanes y rhyfel cartref rhwng Julius Caesar a Pompey mewn ffasiwn epig.

Ar ryw adeg, fodd bynnag, collodd Lucan ffafr â Nero a gwaharddwyd darlleniadau pellach o'i farddoniaeth, naill ai oherwydd i Nero fynd yn genfigennus o Lucan neu newydd golli diddordeb ynddo. Honnir hefyd, serch hynny, fod Lucan wedi ysgrifennu cerddi sarhaus am Nero, gan awgrymu (fel eraill) mai Nero oedd yn gyfrifol am Dân Mawr Rhufain yn 64 CE. Yn sicr mae llyfrau diweddarach “Pharsalia” yn amlwg yn wrth-Imperialaidd ac o blaid Gweriniaeth, ac yn dod yn agos at feirniadu Nero a’i ymerodraeth yn benodol.

Ymunodd Lucan yn ddiweddarach cynllwyn Gaius Calpurnius Piso yn erbyn Nero yn 65 CE. Pan ddarganfuwyd ei frad, argyhuddodd ei fam ei hun yn gyntaf ymhlith eraill mewn gobeithion o bardwn, ond roedd yn rhaid iddo serch hynny gyflawni hunanladdiad yn 25 oed trwy agor gwythïen yn y modd traddodiadol. Condemniwyd ei dad fel gelyn y wladwriaeth, er i'w fam ddianc. Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd: Charybdis yn yr Odyssey: Yr Anghenfil Môr Anorchfygol >

21>Y gerdd epig “Pharsalia” ar y rhyfel rhwng Julius Caesar a Pompey ynystyried magnum opus Lucan, er ei fod yn parhau i fod yn anorffenedig ar ei farwolaeth, gan stopio yn sydyn yng nghanol y 10fed llyfr. Mae Lucan yn addasu Virgil 's "Aeneid" ac elfennau traddodiadol y genre epig (yn aml drwy wrthdroad neu negyddu) fel math o fodel cyfansoddiadol negyddol ar gyfer ei bwrpas “gwrth-epig” newydd. Mae'r gwaith yn enwog am ei ddwyster geiriol a'i bŵer mynegiant, er bod Lucan hefyd yn gwneud defnydd da o'r technegau rhethregol sy'n dominyddu llawer o lenyddiaeth Ladin yr Oes Arian. Mae'r arddull a'r eirfa yn aml yn gyffredin a'r metrig undonog, ond mae'r rhethreg yn aml yn cael ei godi i farddoniaeth real gan ei hegni a'i fflachiadau tân, megis yn araith angladdol odidog Cato ar Pompey.

Lucan hefyd yn aml yn ymwthio i'r persona awdurdodol i'r naratif, a thrwy hynny i gyd ond yn cefnu ar niwtraliaeth yr epig draddodiadol. Mae rhai’n gweld yr angerdd a’r dicter y mae Lucan yn ei ddangos drwy gydol y “Pharsalia” fel y’i cyfarwyddir at y rhai sy’n gyfrifol am gwymp y Weriniaeth Rufeinig, neu fel arswyd dwfn ynghylch y gwrthnysigrwydd a’r gost. o ryfel cartref. Hwyrach mai dyma’r unig gerdd epig Ladin o bwys a ataliodd ymyrraeth y duwiau.

“Laus Pisonis” ( “Moliant Piso” ), teyrnged i aelod o deulu Piso, hefyd yn aml yn cael ei briodoli i Lucan (er i eraill hefyd), ac maerhestr hirfaith o weithiau coll, gan gynnwys rhan o gylchdro Caerdroea, cerdd foliant i Nero ac un ar dân Rhufeinig 64 CE (yn cyhuddo Nero o bosibl o losgi bwriadol).

<7

Gwaith Mawr

Yn ôl i Ben y Dudalen

  • “Pharsalia” (“De Bello Civili”)

(Bardd Epig, Rhufeinig, 39 – 65 CE)

Cyflwyniad

Gweld hefyd: Catullus 1 Cyfieithiad

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.