Acamas: Mab Theseus a Ymladdodd ac a Goroesodd Ryfel Caerdroea

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Ganwyd Acamas i'r Brenin Theseus a'r Frenhines Phaedra o Athen ynghyd â'i frawd Demophon. Dywedir ei fod yn fedrus a deallus ym myd rhyfela ac ymgymerodd â llawer o anturiaethau ar ei ben ei hun neu gyda'i frawd.

Gweld hefyd: Ovid – Publius Ovidius Naso

Oherwydd ei fedr a'i ddeallusrwydd rhyfel, fe'i dewiswyd yn un o'r milwyr elitaidd i fynd i mewn i'r Ceffyl Trojan a cymryd y ddinas. Bydd yr erthygl hon yn ymdrin â bywyd Acamas , ei deulu, a rhai o'i anturiaethau.

Anturiaethau Acamas

Yn ôl mytholeg Roegaidd, Acamas a Diomedes, Arglwydd Rhyfel, eu hanfon i drafod dychwelyd Helen o Sparta ar ôl i Paris o Troy ei chipio i Troy. Bu'r fenter hon yn aflwyddiannus gan i Baris wrthod gadael i Helen adael, a thrwy hynny daeth llysgennad Acamas yn ôl yn waglaw.

Dyma gychwyn y rhyfel Caerdroea fel Brenin Menelaus o Sparta, gŵr haeddiannol Helen, eisiau hi yn ôl ar bob cyfrif . Tra oedd Acamas yn Troy yn trafod rhyddhau Helen, syrthiodd mewn cariad â Laodice, merch y Brenin Priam.

Gweld hefyd: Patroclus ac Achilles: Y Gwir y tu ôl i'w Perthynas

Rhoddodd y cwpl enedigaeth i fachgen o'r enw Munitis a'i drosglwyddo i Aethra, nain i Acamas, a oedd wedi mynd gyda Helen fel ei morwyn pan gafodd ei herwgipio. Bu Aethra yn gofalu am Munitis hyd ei farwolaeth oherwydd brathiad neidr tra'n hela yn ninas Olynthus yn ardal Thrace.

Rhyfel Caerdroea Acamas

Unwaith y gwrthododd Paris ddychwelyd Helen ,dechreuodd Rhyfel Caerdroea gyda Menelaus yn galw am wladwriaethau Groegaidd eraill i'w helpu i ryddhau Helen o Troy. Ymladdodd Acamas â'r Groegiaid ac fe'i hetholwyd yn un o'r milwyr elitaidd a gafodd ganiatâd i fynd i mewn i Ryfel Caerdroea.

Brwydrodd yn ddewr gan sicrhau bod y Groegiaid yn sicrhau'r fuddugoliaeth a dychwelodd Helen yn ddiogel i'w gwr . Yn ôl mythau eraill, pan dorrodd y Groegiaid drwodd a mynd i mewn i Troy, cipiodd Acamas a'i frawd Demiphon y Palladium Trojan.

Cerfiad o Pallas, merch y demigod Triton, oedd y Palladium. Dywedwyd bod y cerfiad yn amddiffyn dinas Troy rhag cwympo a bu'n rhaid i'r Groegiaid ei chipio os oeddent am ennill y rhyfel yn erbyn y Trojans. Felly, cafodd Acamas a'i frawd y dasg o adfer y Palladium. Fodd bynnag, yn ôl Iliad Homer, Odysseus a Diomedes oedd yn gyfrifol am ddal y Palladium.

Sut y Collodd Acamas Ei Fam

Fel y crybwyllwyd eisoes roedd Acamas yn fab i'r Brenin Theseus o Athen a gollodd ei orsedd ar ôl cyfres o ddigwyddiadau anffodus. I ddechrau, roedd ei dad yn briod ag Amazonian o'r enw Antigone, cyn priodi ei fam Phaedra.

Roedd gan dad Acamas fab ag Antigone , a oedd yn cael ei adnabod fel Hippolytus a phan oedd Hippolytus yn yn ifanc penderfynodd addoli Artemis, duwies geni. Roedd hyn yn gwneud Aphrodite yn genfigennus ac yn ddig oherwydd roedd hi'n disgwyl i'r bachgen ifanc wneud hynnycysegru ei bywyd iddi yn union fel y gwnaeth ei dad, Theseus.

Felly, gwnaeth Aphrodite, duwies cariad, y Frenhines Phaedra syrthio'n enbyd mewn cariad â Hippolytus fel rhyw fath o ddialedd. Roedd hanner brawd Acamas, Hippolytus eisiau, dim byd i'w wneud â'i lysfam felly fe wrthwynebodd ei holl ddatblygiadau a'i rhwystrodd.

Wedi blino o gael ei gwrthod, cyflawnodd Phaedra hunanladdiad ond nid heb adael a nodyn a oedd yn nodi bod Hippolytus wedi ei threisio. Cythruddodd y Theseus hwn a weddïodd ar dduw'r môr, Poseidon, i ddial anrhydedd ei wraig Phaedra.

Acamas yn Colli ei Dad ac yn Mynd i Alltudiaeth ar Ynys Euboea

Caniatawyd Poseidon Cais Theseus ac anfonodd angenfilod i ddychryn ceffylau Hippolytus wrth iddo farchogaeth mewn cerbyd. Gweddnewidiodd y ceffylau ofnus y cerbyd gan ddal Hippolytus yn yr olwynion a ei lusgo ar ei hyd wrth redeg yn wallgof .

Yn y cyfamser, dysgodd Theseus fod y nodyn a adawyd ar ôl gan ei wraig yn rwgnach ac roedd hi yr un oedd yn gwneud datblygiadau rhywiol ar Hippolytus. Galarodd hyn ei galon ac aeth i mewn fel Hippolytus i ei achub rhag digofaint Poseidon .

Canfu'r rhain Hippolytus yn hanner marw a gwaeddodd ar yr hyn yr oedd newydd ei wneud i'w fab ei hun. . Yn fuan wedyn, rhoddodd Hippolytus y gorau i'r ysbryd a lledaenodd y stori'n gyflym ymhlith yr Atheniaid fel tan gwyllt. Serch hynny, daethant yn ddig a phoblogrwyddDisgynodd Theseus yn eu golwg. Arweiniodd y digwyddiad hwn, ynghyd â digwyddiadau eraill, at Theseus yn ymwrthod â'i orsedd a ffoi i ynys Skyros.

Yno lladdwyd ef gan frenin Scyros Lycomedes a ofnai y byddai Theseus yn meddiannu ei orsedd, felly, collodd Acamas ei dad. Yna aeth Acamas a'i frawd i alltudiaeth ar ynys Ewboea o dan Frenin llwyth yr Abante, Elephenor. Roedd hyn oherwydd bod Menestheus wedi'i osod yn frenin Athen gan yr efeilliaid, Castor a Polydeuces, a adwaenir hefyd fel y Discouri.

Ystyr Acamas a'i Eponymau

Acamas ystyr yn anniddig sy'n darlunio ei natur ddi-baid a dewr yn Rhyfel Caerdroea. Does ryfedd ei fod yn un o'r ychydig a oroesodd y gwarchae 10 mlynedd ar ddinas Troy. Mae penrhyn yn Cyrus o'r enw Akamas yn tarddu ohono tra bod y llwyth o'r enw Acamantis yn yr Attic Peninsula wedi'i enwi ar ei ôl.

Casgliad

Hyd yn hyn rydym wedi ymdrin bywyd Acamas o'i enedigaeth hyd at ei gampau cyn, yn ystod ac ar ôl Rhyfel Caerdroea.

Dyma crynodeb o'r cyfan a ddarllenasom:

  • Acamas oedd fab i'r Brenin Theseus, a'r Frenhines Phaedra o Athen, a brawd Demophon.
  • Aeth ef a'i frawd i alltudiaeth yn Ewboea o dan y Brenin Elephenor yr Abantes.
  • Cyn y Caerdroea. rhyfel, cafodd Acamas ei gynnwys fel llysgennad i drafod rhyddhau Helen ond profodd hynaflwyddiannus.
  • Tra yno, syrthiodd mewn cariad â'r Dywysoges Laodice, merch Priam a rhoddodd y cwpl enedigaeth i Munitis a fu farw'n ddiweddarach o frathiad nadroedd yn Olynthus.
  • Yna bu ef a'i frawd yn ymladd yn Rhyfel Caerdroea a helpodd i adalw'r Palladium y credwyd ei fod yn amddiffyn dinas Troy.

Er na chrybwyllir myth Acamas yn Iliad Homer, gellir dod o hyd i'w hanes yn y cerdd epig Aeneid a'r Iliupersis .

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.