Apocolocyntosis - Seneca yr Iau - Rhufain Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(Dychan, Lladin/Rhufeinig, tua 55 CE, 246 llinell)

Cyflwyniadyn perswadio Clotho (y Tynged sy’n gyfrifol am nyddu edefyn bywyd dynol) i roi diwedd ar fywyd yr Ymerawdwr Claudius, mae’n cerdded i Fynydd Olympus, lle mae’n argyhoeddi Hercules i adael i’r duwiau glywed ei siwt ar gyfer deification mewn sesiwn o’r senedd ddwyfol. Mae’n ymddangos bod yr achos yn mynd o blaid Claudius ar y dechrau nes bod ei ragflaenydd enwog, yr Ymerawdwr Augustus, yn traddodi araith hir a didwyll yn rhestru rhai o droseddau mwyaf drwg-enwog Claudius. Yn y pen draw, gwrthodir siwt Claudius a bydd Mercury yn ei hebrwng i lawr i Hades (neu Uffern).

Ar y ffordd, maent yn dyst i orymdaith angladdol Claudius ei hun, lle mae criw o gymeriadau gwythiennol yn galaru am golli'r bythol. Saturnalia o'i deyrnasiad. Yn Hades, mae Claudius yn cael ei gyfarch gan ysbrydion yr holl ffrindiau y mae wedi'u llofruddio, sy'n ei gario i ffwrdd i gael ei gosbi. Cosb y duwiau yw bod Claudius (sy'n enwog am ei gamblo, ymhlith drygioni eraill) yn cael ei gondemnio i ysgwyd dis am byth mewn blwch heb waelod, fel ei fod yn cwympo allan bob tro y mae'n ceisio taflu'r dis ac mae'n rhaid iddo chwilio'r. tir iddynt.

Yn sydyn, daw ei ragflaenydd agos Caligula i fyny, gan honni fod Claudius yn gyn-gaethwas iddo, ac yn ei drosglwyddo i fod yn glerc cyfraith yn llys yr isfyd.

Dadansoddiad

Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd: Catullus 85 Cyfieithiad

“Apocolocyntosis” yw’r unig enghraifft sydd wedi goroesi oy cyfnod clasurol – gyda’r posibilrwydd o ychwanegu “Satyricon” Petronius – o’r hyn sydd bellach yn cael ei alw’n “dychan Menippaidd”, term a ddefnyddir yn fras i gyfeirio at ddychanau rhyddiaith (yn hytrach na’r adnod dychanau Juvenal et al) sy'n rhapsodig eu naws, gan gyfuno nifer o wahanol dargedau gwawd i mewn i naratif dychanol darniog tebyg i nofel. gweithiau eraill, sy'n weithiau difrifol o athroniaeth neu drasiedïau. Yn anffodus, mae rhai bylchau mawr, neu lacunae, yn y testun, gan gynnwys llawer o areithiau'r duwiau yng nghlyw Claudius gerbron y senedd ddwyfol.

Y teitl “Apocolocyntosis” ( Mae Groeg Ladinaidd ar gyfer “pwmpenedigaeth” neu “gourdification” ) yn chwarae ar “apotheosis”, neu’r dyrchafiad i lefel y dwyfol, sef y broses a ddefnyddiwyd i ddadwneud neu gydnabod ymerawdwyr Rhufeinig marw. fel duwiau. Yn y llawysgrifau, mae’r gwaith dienw yn dwyn y teitl “Ludus de morte Divi Claudii” ( “Chwarae ar Farwolaeth y Dwyfol Claudius” ), a’r teitl “Apokolokyntosis ” neu “Apocolocyntosis” a roddwyd iddo gan yr hanesydd Rhufeinig a ysgrifennodd Groeg o’r 2il Ganrif Dio Cassius, er na chrybwyllir llysieuyn o’r fath yn unman yn y testun. Felly, er bod y ddrama fel y mae wedi dod i lawr i ni yn cael ei phriodoli i Seneca gan draddodiad hynafol, mae'n amhosiblprofi mai ei eiddo ef yn bendant ydyw, ac anmhosibl profi nad ydyw.

Yr oedd gan Seneca rai rhesymau personol dros ddychanu yr Ymerawdwr Claudius, gan i'r ymerawdwr ei alltudio i Gorsica o 41 i 49 CE, ac, erbyn amser ysgrifennu'r ddrama, efallai bod yr hinsawdd wleidyddol ar ôl marwolaeth yr ymerawdwr (yn 54 CE) wedi gwneud ymosodiadau arno'n dderbyniol. Fodd bynnag, ochr yn ochr â'r ystyriaethau personol hyn, mae'n ymddangos bod Seneca hefyd yn ymwneud â'r hyn a welai fel gorddefnydd o apotheosis fel arf gwleidyddol, gan ddadlau mewn man arall, pe gallai ymerawdwr mor ddiffygiol â Claudius dderbyn triniaeth o'r fath, yna byddai pobl yn peidio â chredu yn y duwiau o gwbl.

Wedi dweud, er nad oedd Seneca uwchlaw gweniaith yr ymerawdwr newydd, Nero, gan ysgrifennu er enghraifft y byddai Nero yn byw yn hirach a byddwch ddoethach na'r chwedlonol Nestor. Mewn gwirionedd, mae’n ddigon posib bod yr “Apocolocyntosis” ei hun wedi’i gynllunio gan yr awdur i ymgyfuno ag olynydd Claudius, Nero, ar adeg pan oedd Seneca ei hun yn rhan dda o’r pŵer ansicr y tu ôl i orsedd yr ymerawdwr ifanc sy'n datblygu'n beryglus.

Gweld hefyd: Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Rufeinig & Barddoniaeth 7>Yn ôl i Ben y Dudalen

>
  • Cyfieithiad Cymraeg gan Allan Perley Ball (Forum Romanum): //www.forumromanum.org/ llenyddiaeth/apocolocyntosis.html
  • Fersiwn Lladin (Y Llyfrgell Ladin)://www.thelatinlibrary.com/sen/sen.apoc.shtml

Adnoddau

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.