Pindar – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
wedi dioddef llawer gan y cysylltiad hwn, ac, yn fuan ar ôl y rhyfel, ymledodd ei fri fel bardd trwy'r byd Groegaidd a'i drefedigaethau. Arbedwyd ei dŷ yn Thebes yn fwriadol gan Alecsander Fawr i gydnabod y gweithiau canmoliaethus a gyfansoddodd Pindar am ei hynafiad, y Brenin Alecsander I o Macedon ac ar ei gyfer.

Teithiodd Pindar yn helaeth ledled y byd Groegaidd i roi sylw i'w amrywiol noddwyr, gan gynnwys teithiau i lys Hieron o Syracuse yn 476 BCE (lle mae’n bosibl iddo gyfarfod â rhai o feirdd mawr eraill y cyfnod a ddenwyd at Syracuse, gan gynnwys Aeschylus a Simonides), i’r llysoedd o Theron, Acracas ac Arcesilas o Cyrene, a dinasoedd Delphi ac Athen. Ysgrifennwyd un ar ddeg o'i 45 o awdlau i'r Aeginetans, sy'n ei gwneud yn debygol iddo ymweld ag ynys bwerus Aegina hefyd.

Cafodd yrfa hir a disglair. Mae ei awdl hynaf yn dyddio o 498 BCE, pan nad oedd Pindar ond yn 20 oed, ac mae'r diweddaraf fel arfer yn dyddio i 446 BCE, pan oedd yn 72. Er hynny, mae uchafbwynt ei weithgarwch llenyddol i'w weld yn gyffredinol rhwng 480 a 460 BCE.

Gweld hefyd: Y Persiaid - Aeschylus - Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Credir iddo farw yn Argos yn 443 neu 438 BCE, ac yntau tua phedwar ugain oed.

Ysgrifau<2

>
Yn ôl i Ben y Dudalen

Ysgrifennodd Pindar lawer o weithiau corawl , megis paeans, caneuon ac emynau ar gyfer gwyliau crefyddol, yn hysbys i nidim ond trwy ddyfyniadau mewn hen awduron eraill neu o ddarnau o bapyrws a ddarganfuwyd yn yr Aifft. Fodd bynnag, mae 45 o’i “epinicia” wedi goroesi ar ffurf gyflawn ac ystyrir y rhain beth bynnag fel ei gampweithiau. Mae “epinig” yn awdl delyneg er anrhydedd i bersoniaethau nodedig (fel enillwyr y gemau athletaidd a oedd mor boblogaidd yng Ngwlad Groeg hynafol), a gynlluniwyd i gael ei chanu gan Gorws i ddathlu buddugoliaeth. Mae ei awdlau buddugoliaeth sy’n bodoli wedi’u grwpio mewn pedwar llyfr yn seiliedig ar y gemau y bu’r enillydd enwog yn cystadlu ynddynt, sef y gemau Olympaidd, Pythian, Isthmian a Nemean, a’r enwocaf oedd “Olympian Ode 1” a “Od Pythian 1” (o 476 BCE a 470 BCE yn y drefn honno).

Mae awdlau Pindar yn gymhleth o ran adeiladwaith ac yn gyfoethog a chyfrwys o ran arddull, yn llawn dop gyda chymariaethau dwys rhwng y buddugwr athletaidd a'i hynafiaid enwog, yn ogystal â chyfeiriadau at y chwedlau am dduwiau ac arwyr sy'n sail i'r gwyliau athletaidd. Defnyddiant y strwythur triadig neu dri phennill traddodiadol, sy'n cynnwys stroffe (pennill cyntaf, llafarganu pan ddawnsiai'r Corws i'r chwith), gwrth-as (ail bennill, llafarganu pan ddawnsiai'r Corws i'r dde) ac epod olaf (trydydd pennill, mewn metr arall, llafarganu pan safodd y Corws yn llonydd yng nghanol y llwyfan). Yn ôl i Ben y Dudalen

Gweld hefyd: Y Llyffantod - Aristophanes -
  • “OlympiadOd 1”
  • “Pythian Ode 1”

(Bardd Telynegol, Groeg, tua 522 – c. 443 BCE)

Cyflwyniad

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.