Hercules Furens - Seneca yr Iau - Rhufain Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 11-08-2023
John Campbell

(Trasiedi, Lladin/Rhufeinig, tua 54 CE, 1,344 llinell)

Cyflwyniadamddiffyniad yn erbyn y teyrn Lycus, sydd wedi lladd Creon a chymryd rheolaeth o ddinas Thebes yn ystod absenoldeb Hercules. Mae Amphitryon yn cyfaddef ei ddiymadferthedd yn erbyn nerth Lycus. Pan fo Lycus yn bygwth lladd Megara a'i phlant, mae'n datgan ei bod yn fodlon marw ac yn gofyn am beth amser i baratoi ei hun.

Fodd bynnag, mae Hercules wedyn yn dychwelyd o'i Lafurwyr ac, o glywed am gynlluniau Lycus, yn aros am ei dychweliad y gelyn. Pan ddaw Lycus yn ôl i weithredu ei gynlluniau yn erbyn Megara, y mae Hercules yn barod ar ei gyfer ac yn ei ladd.

Yna mae'r dduwies Iris ac un o'r Furies yn ymddangos, ar gais Juno, ac yn cyffroi Hercules i wallgofrwydd ac, yn ei wallgofrwydd, y mae yn lladd ei wraig a'i blant ei hun. Pan fydd yn gwella o'i wallgofrwydd, mae'n cael ei niweidio gan yr hyn a wnaeth, ac ar fin lladd ei hun pan gyrhaedda Theseus a pherswadio ei hen gyfaill i roi'r gorau i bob syniad o hunanladdiad a'i ddilyn i Athen.

Dadansoddiad

Yn ôl i Ben y Dudalen

>Er bod "Hercules Furens"yn dioddef o lawer o'r diffygion y cyhuddir dramâu Senecayn gyffredinol ohonynt (am er enghraifft, ei arddull rhethregol ormodol a'i ddiffyg ymddangosiadol o bryder am ofynion corfforol y llwyfan), cydnabyddir hefyd ei fod yn cynnwys darnau o harddwch heb ei ail, purdeb mawr a chywirdeb iaith a di-fai.versification. Ymddengys iddo gael ei gynllunio, dim llai na dramau Marlowe neu Racine o'r Dadeni, er mwyn ei effaith ar y glust, ac yn wir efallai iddo gael ei ysgrifennu i'w ddarllen a'i astudio yn hytrach na'i berfformio ar lwyfan.

Er ei fod mae plot y ddrama yn amlwg yn seiliedig ar “Heracles” , Euripides ’ fersiwn llawer cynharach o’r un stori, mae Seneca yn osgoi’n fwriadol y brif gŵyn a ledaenir am y ddrama honno, sef bod undod y ddrama yn cael ei ddinistrio mewn gwirionedd trwy ychwanegu gwallgofrwydd Hercules (Heracles), gan gyflwyno plot eilradd ar wahân i bob pwrpas ar ôl i’r prif blot ddod i’w gasgliad boddhaol. Mae Seneca yn cyflawni hyn drwy gyflwyno, ar ddechrau’r ddrama, y ​​syniad o benderfyniad Juno i oresgyn Hercules mewn unrhyw ffordd bosibl, ac ar ôl hynny daw gwallgofrwydd Hercules nid yn unig yn atodiad lletchwith bellach ond yn hytrach yn atodiad mwyaf diddorol. rhan o'r plot, ac un sydd wedi'i ragfynegi ers dechrau'r ddrama.

Gweld hefyd: Ipotane: The Lookalikes of Centaurs a Sileni ym Mytholeg Roeg

Tra bod Euripides yn dehongli gwallgofrwydd Heracles fel arddangosiad o ddiffyg pryder llwyr y duwiau am ddioddefaint dyn ac yn arwydd o'r pellter anhreiddiadwy rhwng y byd dynol a'r dwyfol, mae Seneca yn defnyddio ystumiadau tymhorol (yn enwedig y prolog cychwynnol gan Juno) fel modd i ddatgelu nad digwyddiad sydyn yn unig yw gwallgofrwydd Hercules, ond yn raddoldatblygiad mewnol. Mae'n caniatáu llawer mwy o archwilio seicoleg na dull mwy statig Euripides '.

Mae Seneca hefyd yn trin amser mewn ffyrdd eraill, megis lle mae'n ymddangos bod amser wedi'i atal yn llwyr yn rhai golygfeydd tra, mewn eraill, llawer o amser yn mynd heibio a llawer o weithredu yn digwydd. Mewn rhai golygfeydd, disgrifir dau ddigwyddiad cydamserol yn llinellol. Mae disgrifiad hir a manwl Amphitryon o lofruddiaethau Hercules, yn hwyr yn y ddrama, yn creu effaith debyg i ddilyniant symudiad araf mewn ffilm, yn ogystal â darparu ar gyfer diddordeb ei gynulleidfa (a'i hun) mewn arswyd a thrais.

Gweld hefyd: Artemis a Callisto: O Arweinydd i Lladdwr Damweiniol

Felly, ni ddylid ystyried y ddrama fel dim ond dynwarediad gwael o’r gwreiddiol Groegaidd; yn hytrach, mae'n arddangos gwreiddioldeb o ran thema ac arddull. Mae’n gyfuniad rhyfedd o ddrama rethregol, moesyddol, athronyddol a seicolegol, yn amlwg Senecan ac yn bendant nid yn efelychiad o Euripides .

Yn ogystal, mae’r ddrama’n llawn epigramau a dyfyniadau dyfynadwy, megis: “Rhinwedd yw'r enw ar droseddu llwyddiannus a ffodus; “Celfyddyd gyntaf brenhiniaeth yw'r gallu i ddioddef casineb”; “Mae pethau anodd eu dwyn yn felys i'w cofio”; “Y mae'r sawl sy'n ymffrostio yn ei achau yn canmol rhinweddau rhywun arall”; ayyb.

Adnoddau

Yn ôl i Ben y Dudalen

>
  • Cyfieithiad Cymraeg gan Frank Justus Miller (Theoi.com)://www.theoi.com/Text/SenecaHerculesFurens.html
  • Fersiwn Lladin (Google Books): //books.google.ca/books?id=NS8BAAAAMAAJ&dq=seneca%20hercules%20furens&pg= PA2

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.