Aeschylus – Pwy Oedd Aeschylus? Trasiedïau, Dramâu, Ffeithiau, Marwolaeth

John Campbell 22-05-2024
John Campbell
pan nad oedd ond 26 oed (yn 499 BCE), a phymtheg mlynedd yn ddiweddarach enillodd ei wobr gyntaf yng nghystadleuaeth ysgrifennu dramâu flynyddol Athens, Dionysia.

Aeschylus a ymladdodd ei frawd Cynegeirus i amddiffyn Athen yn erbyn byddin Persiaidd goresgynnol Darius ym Mrwydr Marathon yn 490 BCE ac, er i'r Groegiaid ennill buddugoliaeth enwog yn erbyn ods a oedd yn ymddangos yn aruthrol, bu farw Cynegeirus yn y frwydr, a oedd â thipyn dwys. effaith ar Aeschylus. Parhaodd i ysgrifennu dramâu , er iddo gael ei alw i wasanaeth milwrol yn erbyn y Persiaid eto yn 480 BCE, y tro hwn yn erbyn lluoedd goresgynnol Xerxes ym Mrwydr Salamis. Mae gan y frwydr lyngesol hon le amlwg yn “The Persians” , ei ddrama hynaf sydd wedi goroesi, a berfformiwyd yn 472 BCE ac a enillodd y wobr gyntaf yn y Dionysia. Yn wir, erbyn 473 BCE, ar ôl marwolaeth ei brif wrthwynebydd Phrynichus, roedd Aeschylus yn ennill y wobr gyntaf ym mron pob cystadleuaeth yn y Dionysia .

Roedd yn ymlynwr o Ddirgelion Eleusinian , cwlt cyfriniol, cyfrinachol a gysegrwyd i'r dduwies Daear-fam Demeter, a oedd wedi'i lleoli yn ei thref enedigol, Eleusis. Yn ôl rhai adroddiadau, ceisiwyd ei fywyd tra'r oedd yn actio ar lwyfan, efallai oherwydd iddo ddatgelu cyfrinach o Ddirgelion Eleusinaidd.

Gweld hefyd: Epistulae X.96 – Pliny the Younger – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Gwnaeth sawl ymweliad â'r Groegiaid pwysigdinas Syracuse yn Sisili ar wahoddiad y teyrn Hieron, a thybir iddo deithio yn helaeth hefyd yn ardal Thrace. Dychwelodd i Sisili am y tro olaf yn 458 BCE ac yno y bu farw, tra'n ymweld â dinas Gela yn 456 neu 455 BCE, yn draddodiadol (er bron yn sicr yn apocryffaidd) gan grwban a ddisgynnodd o'r awyr ar ôl hynny. gollwng gan eryr. Yn ddiddorol, nid yw’r arysgrif ar garreg fedd Aeschylus yn sôn o gwbl am ei enwogrwydd theatrig , gan goffáu ei gyflawniadau milwrol yn unig. Dilynodd ei feibion, Euphorion ac Eueon, a'i nai, Philocles, yn ôl ei droed a dod yn ddramodwyr eu hunain. 3> > Yn ôl i Ben y Dudalen

Dim ond saith o amcangyfrifir bod saith deg i naw deg o trasiedïau a ysgrifennwyd gan Aeschylus wedi goroesi yn gyfan: Agamemnon” “Y Cludwyr Rhyddhad” a “Yr Eumenides” (mae’r tair hyn yn ffurfio trioleg a elwir gyda’i gilydd yn “Y Oresteia” ), "Y Persiaid" , "Y Cyflenwyr" , “Saith yn Erbyn Thebes” a “Prometheus yn Rhwymo” (mae anghydfod bellach ynghylch ei awduraeth). Gwyddys bod pob un o’r dramâu hyn, ac eithrio o bosibl “Prometheus Bound” , wedi cymryd ywobr gyntaf yn y City Dionysia, a enillodd Aeschylus dair gwaith ar ddeg i gyd. Er mai “Yr Oresteia” yw’r unig enghraifft sy’n bodoli’n gyfan gwbl o drioleg gysylltiedig, mae digonedd o dystiolaeth bod Aeschylus yn aml yn ysgrifennu triolegau o’r fath.

Ar yr adeg yr oedd Aeschylus dechreuodd ysgrifennu yn gyntaf, dim ond newydd ddechrau esblygu yng Ngwlad Groeg oedd y theatr, fel arfer yn cynnwys dim ond un actor a Chorws. Ychwanegodd Aeschylus arloesedd ail actor , gan ganiatáu ar gyfer mwy o amrywiaeth dramatig, a rhoddodd rôl lai pwysig i'r Corws. Mae hefyd weithiau yn cael y clod am gyflwyno addurniadau golygfa (er bod y gwahaniaeth hwn weithiau'n cael ei briodoli i Sophocles) a gwisgoedd mwy cywrain a dramatig. Yn gyffredinol, fodd bynnag, parhaodd i ysgrifennu o fewn terfynau llym iawn y ddrama Roegaidd : roedd ei ddramâu wedi'u hysgrifennu mewn cerddi, ni ellid perfformio unrhyw drais ar y llwyfan, ac roedd gan y gweithiau a. pwyslais moesol a chrefyddol cryf.

Yn ôl i'r Brig o Dudalen

Gwaith Mawr

Gweld hefyd: Antenor: Amrywiol Fytholegau Groegaidd Cwnselydd y Brenin Priam

24>25> “Y Persiaid” 26>
 • <16 “Y Cyflenwyr”
 • “Saith yn Erbyn Thebes”
 • “Agamemnon” (Rhan 1 o “Yr Oresteia” )
 • “Y Cludwyr Rhyddhad” (Rhan 2 o “Yr Oresteia” )
 • >16> “Yr Eumenides” (Rhan 3 o "YOresteia” )
 • "Prometheus Rhwymo" 26>

  [rating_form id=”1″]

  (Ddramodydd Trasig, Groeg, tua 525 – c. 455 CC)

  Cyflwyniad

 • John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.