Euripides - Y Tragedian Fawr Olaf

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
cwestiynu'r grefydd y tyfodd i fyny â hi, yn agored fel yr oedd i athronwyr a meddylwyr megis Protagoras, Socrates ac Anaxagoras.

Bu'n briod ddwywaith, â Choerile a Melito , a chafodd >tri mab a merch (a gafodd, yn ôl y sôn, ei lladd ar ôl ymosodiad gan gi cynddeiriog). Ychydig neu ddim cofnod sydd gennym o fywyd cyhoeddus Euripides. Mae'n debygol iddo gymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau cyhoeddus neu wleidyddol yn ystod ei oes, ac iddo deithio i Syracuse yn Sisili o leiaf unwaith.

Yn ôl traddodiad, ysgrifennodd Euripides ei drasiedïau mewn cysegr, a elwir yn Ogof Euripides , ar Ynys Salamis, ychydig oddi ar yr arfordir o Piraeus. Cystadlodd gyntaf yn y Dionysia, gŵyl ddramatig enwog Athen, yn 455 BCE, flwyddyn ar ôl marwolaeth Aeschylus (daeth yn drydydd, yn ôl pob sôn oherwydd iddo wrthod darparu ar gyfer ffansi’r beirniaid). Yn wir, nid tan 441 BCE y enillodd y wobr gyntaf, a thros ei oes, dim ond pedair buddugoliaeth a hawliodd (ac un fuddugoliaeth ar ôl marwolaeth i "The Bacchae" ), llawer o'i ddramâu yn cael eu hystyried yn rhy ddadleuol ac anhraddodiadol i gynulleidfaoedd Groegaidd y cyfnod.

Wedi diflasu ar ei golledion yng nghystadlaethau ysgrifennu dramâu Dionysia , gadawodd Athen yn 408 BCE ar wahoddiad y Brenin Archelaus I o Macedon, a bu fyw allan weddill ei ddyddiau ym Macedonia . Credir ei fod wedi marw yno yn ystod gaeaf 407 neu 406 BCE , o bosibl oherwydd ei amlygiad cyntaf i aeaf caled Macedonia (er bod amrywiaeth annhebygol o esboniadau eraill am ei farwolaeth wedi’u hawgrymu hefyd, megis iddo gael ei ladd gan gwn hela, neu ei rwygo gan ferched).

Gweld hefyd: Aegeus: Y Rheswm tu ôl i Enw Môr Aegean

16>Ysgrifau

12>
Yn ôl i Ben y Dudalen

>Y nifer cymharol fawr o ddramâu o Euripidessydd wedi goroesi ( Mae deunaw, gyda chymaint eto mewn ffurf dameidiog) i’w briodoli’n bennaf i ddamwain ryfedd, gyda darganfod y gyfrol “E-K” o gasgliad aml-gyfrol a drefnwyd yn nhrefn yr wyddor a oedd wedi gorwedd mewn casgliad mynachaidd. am tua wyth can mlynedd. Mae ei weithiau mwyaf adnabyddus yn cynnwys “Alcestis” , “Medea” , “Hecuba” , “Merched Caerdroea” a “Y Bacchae” , fel yn ogystal â “Cyclops” , yr unig ddrama satyr gyflawn (ffurf Roegaidd hynafol ar dragicomedi, tebyg i arddull bwrlesg heddiw) y gwyddys ei bod wedi goroesi.

I’r datblygiadau plot a gyflwynwyd gan Aeschylus a Sophocles , ychwanegodd Euripides lefelau newydd o ddirgelwch ac elfennau o gomedi , a chreodd hefyd y drama serch . Mae rhai wedi awgrymu bod nodweddion realistig Euripides weithiau’n dod ar draulplot realistig, ac mae’n wir ei fod weithiau yn dibynnu ar y “deus ex machina” (dyfais plot lle mae rhywun neu rywbeth, yn aml yn dduw neu’n dduwies, yn cael ei gyflwyno’n sydyn ac yn annisgwyl i ddarparu a ateb dyfeisgar i anhawster ymddangosiadol anhydawdd) i ddatrys ei ddramâu.

Gweld hefyd: Duwies Styx: Duwies Llwon yn Afon Styx

Mae rhai sylwebwyr wedi sylwi bod ffocws Euripides ar realaeth ei gymeriadau ychydig yn rhy fodern i'w amser, a'i ddefnydd o gymeriadau realistig (mae Medea yn enghraifft dda) gydag emosiynau adnabyddadwy a phersonoliaeth ddatblygedig, amlochrog efallai wedi bod yn un rheswm pam roedd Euripides yn llai poblogaidd yn ei amser ei hun na rhai o'i gystadleuwyr. Yn sicr nid oedd yn ddieithr i feirniadaeth, a byddai'n cael ei wadu'n aml fel cablwr a misogynist (cyhuddiad digon rhyfedd o ystyried cymhlethdod ei gymeriadau benywaidd) a'i gondemnio fel crefftwr israddol, yn enwedig o'i gymharu â Sophocles .

Erbyn diwedd y 4edd Ganrif BCE , fodd bynnag, roedd ei ddramâu wedi dod yn fwyaf poblogaidd oll , yn rhannol oherwydd symlrwydd iaith ei ddramâu . Cafodd ei weithiau ddylanwad cryf ar Gomedi Newydd a drama Rufeinig ddiweddarach, a chawsant eu heilunaddoli'n ddiweddarach gan glasuron Ffrainc o'r 17eg ganrif fel Corneille a Racine, ac mae ei ddylanwad ar ddrama yn cyrraedd y cyfnod modern.

Gwaith Mawr

Yn ôl i ben y dudalenTudalen

 • “Alcestis”
 • “Medea”
 • 25> “Heracleidae”
 • “Hippolytus”
 • “Andromache”
 • “Hecuba” <10
 • “Y Cyflenwyr”
 • “Electra”
 • “Heracles”
 • “Merched Caerdroea”
 • <9 “Iphigenia yn Tauris”
 • “Ion”
 • “Helen” “Y Merched Phoenician”
 • “Y Bacchae” "Orestes" "Iphigenia yn Aulis"
 • “Cyclops” 26>

[rating_form id=”1″]

(Ddramodydd Trasig, Groeg, tua 480 – c. 406 BCE)

Cyflwyniad

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.